• Σήμερα είναι: Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Οι επιχειρήσεις υποτιμούν το κόστος της ενοποίησης μετά τη συγχώνευση

Έρευνα της ΕΥ διαπιστώνει ότι δαπανώνται  36 εκατ. € ανά συμφωνία κατά μέσο όρο για το κόστος ενοποίησης, ότι πάνω από το 20% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι υποτίμησαν το κόστος της ενοποίησης και ότι οι δεξιότητες και τα ταλέντα αντιμετωπίζονται ως πρόσθετο όφελος και όχι ως στρατηγικός στόχος των συμφωνιών.

 

Οι επιχειρήσεις  υποτιμούν το κόστος  της ενοποίησης μετά  τη συγχώνευση

ernst & young

 

Η διαδικασία ολοκλήρωσης μιας συμφωνίας δεν πρόκειται ποτέ να γίνει πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες, σύμφωνα με νέα έρευνα της ΕΥ, αποτελεί όμως, σε μεγάλο βαθμό, τον μοναδικό τρόπο για να αξιολογηθεί σωστά το αποτέλεσμα μιας συμφωνίας.

Από την έρευνα της ΕΥ «The right combination: Managing integration for deal success», η οποία απευθύνθηκε σε 200 ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο που συμμετέχουν στη διαδικασία ολοκλήρωσης συμφωνιών, διαπιστώθηκε ότι, με βάση τις πιο σημαντικές συμφωνίες των τελευταίων 12-24 μηνών, οι εταιρείες επένδυσαν κατά μέσο όρο το 14% της συνολικής αξίας των συμφωνιών για την ενοποίηση. Η μέση αξία των συμφωνιών που δημοσιοποιήθηκαν το 2013 ήταν 256 εκατ. €, γεγονός που υποδηλώνει ότι το κόστος ενοποίησης ανά συναλλαγή ήταν κατά μέσο όρο σε 36 εκατ. €.

Ωστόσο, ενώ στην πλειονότητά τους οι εταιρείες κατανέμουν σωστά τους πόρους για την ενσωμάτωση λειτουργιών, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο προϋπολογισμός που διαθέτουν για την ενοποίηση δεν είναι επαρκής. Πάνω από το ένα πέμπτο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι, εκ των υστέρων, θα είχαν αυξήσει τον προϋπολογισμό της ενοποίησης. Μεταξύ των ερωτηθέντων των οποίων ο προϋπολογισμός έφθανε το 10% της αξίας των συμφωνιών, το 38% δήλωσαν ότι εκ των υστέρων θα είχαν αυξήσει τον προϋπολογισμό τους έως 5%. Παράλληλα, οι εταιρείες ενδέχεται να υποτιμούν τις ανάγκες σε προσωπικό, καθώς μόνο το 4% χρησιμοποιεί 16 ή περισσότερα στελέχη στην ομάδα που δουλεύουν για την ενοποίηση, ενώ το 46% χρησιμοποιεί λιγότερα από 10 άτομα.

 

Ταλέντο: ο ψεύτικος πόλεμος

Μόνο το 21% των στελεχών προσδιόρισαν την απόκτηση δεξιοτήτων και ταλέντου ως παράγοντα που συνετέλεσε στην τελευταία μεγάλη τους συμφωνία. Κανένας από τους ερωτηθέντες δεν ανέφερε τον παράγοντα αυτόν ως τον σημαντικότερο για μια συμφωνία.

Η χαμηλή προτεραιότητα που αποδίδεται στην προσέλκυση σημαντικών στελεχών μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών έρχεται σε αντίθεση με την αντίληψη ότι οι επιχειρήσεις, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές και επιτυχημένες, πρέπει να κερδίσουν τον «πόλεμο για το ταλέντο». Οι ερωτηθέντες αντιμετωπίζουν την προσέλκυση νέων, ταλαντούχων στελεχών ως ένα «πρόσθετο πλεονέκτημα» μιας συμφωνίας και όχι ως υποκείμενη στρατηγική επιλογή.

 

Το back office στο περιθώριο

Η επιτυχημένη ενοποίηση των τμημάτων πωλήσεων και μάρκετινγκ είναι οι λειτουργίες που προσδιορίζονται από τα περισσότερα στελέχη ως το βασικό κριτήριο για την τελευταία μεγάλη συμφωνία τους, με το 29% να θεωρεί την ενοποίησή τους ως προτεραιότητα. Ωστόσο, οι λειτουργίες back office, όπως τα οικονομικά (9%), οι ανθρώπινοι πόροι (7%) και η τεχνολογία των πληροφοριών (6%) κατατάχθηκαν στις τρεις τελευταίες θέσεις.

 

Διδάγματα: Επιταχύνετε, επικοινωνήστε και ξεκινήστε το δεύτερο κύμα

Οι καλύτερες διαδικασίες ενοποίησης βασίζονται στον προσδιορισμό εξαρχής μιας σαφούς λογικής για τη συμφωνία και τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης για τη στρατηγική ενοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση της ενοποίησης, σχεδόν τα μισά στελέχη (45%) δήλωσαν ότι διεξήγαγαν ελέγχους αποτίμησης της ενοποίησης. Το 41% των ερωτηθέντων προχώρησε σε κωδικοποίηση των διδαγμάτων του παρελθόντος και των βέλτιστων πρακτικών. Τα στελέχη ανέφεραν επίσης ότι, αν τους δινόταν η ευκαιρία να επαναλάβουν την τελευταία τους συμφωνία, θα προχωρούσαν στην ενοποίηση ταχύτερα, θα βελτίωναν την επικοινωνία και θα προχωρούσαν σε ένα δεύτερο κύμα ενοποίησης. Το 80% ανέφερε ότι θα επιτάχυναν το ρυθμό της ενοποίησης, το 62% θα προχωρούσαν σε ένα δεύτερο κύμα ενοποίησης, ενώ το 58% των αγοραστών θα τηρούσαν ενήμερα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) για την πρόοδο της διαδικασίας ενοποίησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ey.com, twitter: @EY_Greece