• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

Οι Ευρωπαϊκές τράπεζες απαλλάσσονται από τα ανεπιθύμητα δανειακά χαρτοφυλάκια με ταχύτητα ρεκόρ, PWC

150 δισ. ευρώ είναι η πρόβλεψη για το 2015 – αύξηση της τάξης του 60% συγκριτικά με το 2014. Οι ευνοϊκές συνθήκες στις αγορές χρέους, η αμείωτη όρεξη των αγοραστών και η αυξημένη προθυμία πώλησης μετά τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (AQR) έχουν δώσει ώθηση στις πωλήσεις. ● Η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να βρεθεί στην κορυφή του πίνακα συναλλαγών. ● Στην Ιταλία η αγορά έχει εκτοξευτεί, ενώ εκτιμάται ότι οι συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) θα ξεπεράσουν τη συνολική αξία των συναλλαγών της τελευταίας πενταετίας.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα που δημοσίευσε η PwC, οι ευρωπαϊκές τράπεζες απαλλάσσονται από τα ανεπιθύμητα χαρτοφυλάκιά τους με ταχύτητα ρεκόρ. Στο πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς οι συναλλαγές έχουν ολοκληρωθεί για χαρτοφυλάκια ονομαστικής αξίας περίπου 55 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση ύψους 20% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014.

Όπως και με τους αυξημένους όγκους, οι υψηλές τιμές ενισχύονται από τη συνεχή ζήτηση από τους επενδυτές και τις ευνοϊκές συνθήκες στις αγορές χρέους, επιτρέποντας στους επενδυτές να πραγματοποιήσουν πολλαπλές συναλλαγές. Οι επανειλημμένες εκκλήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απαραίτητη αναδιάρθρωση και απομόχλευσή τους –με τον AQR να αποτελεί εν μέρει την αφορμή– αποτελούν για πολλές τράπεζες ένα επιπλέον κίνητρο.

Ο Richard Thompson, επικεφαλής των συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου του παγκόσμιου δικτύου της PwC, σχολίασε: «Ο όγκος των συναλλαγών στην αγορά σήμερα είναι μεγαλύτερος από ποτέ, ενώ δεν διαφαίνονται σημάδια κάμψης στους επόμενους 12-18 μήνες. Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, οι τράπεζες εξακολουθούν να έχουν στα χέρια τους περίπου 2 τρισ. ευρώ ανεπιθύμητων δανείων, πράγμα που σημαίνει ότι η προσφορά δανειακών χαρτοφυλακίων στην αγορά δεν αναμένεται να στερέψει σύντομα».

Οι συναλλαγές που είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή εκτοξεύουν τη συνολική αξία σε 84 δισ. ευρώ, ενώ με το πλήθος των νέων συναλλαγών που αναμένεται να διεξαχθούν μετά το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου οι συνολικές πωλήσεις της χρονιάς αναμένεται να αγγίξουν τα 150 δισ. ευρώ –σε σχέση με τα 91 δισ. ευρώ της περσινής χρονιάς.

Χάρη σε μερικές μεγάλες συναλλαγές, φέτος το Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμάται ότι θα καταλάβει την κορυφή του πίνακα συναλλαγών, με συνολικό όγκο συναλλαγών που ξεπερνά τα 60 δισ. ευρώ. Οι συναλλαγές ανεπιθύμητων δανείων στη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 20-25 δισ. ευρώ για καθεμία από αυτές τις χώρες.

Επίσης, η έρευνα της PwC αποκαλύπτει ότι κατά την τελευταία πενταετία (από το 2010 έως και το 2014) οι τράπεζες έχουν απαλλαγεί από δανειακά χαρτοφυλάκια συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου 250 δισ. ευρώ. Οι τράπεζες με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία έχουν αναδειχθεί ως η μεγαλύτερη ομάδα πωλητών, με τις συναλλαγές τους να ανέρχονται στο ήμισυ αυτής της αξίας. Οι ισπανικές τράπεζες συμμετείχαν με 45 δισ. ευρώ, ενώ η Γερμανία και η Ιταλία βρίσκονται αρκετά πιο πίσω, με 25 και 15 δισ. ευρώ αντίστοιχα, παρόλο που στην περίπτωση της Ιταλίας αυτό πρόκειται σύντομα να αλλάξει.

Ο Richard Thompson προσθέτει: «Φέτος, οι συναλλαγές στην Ιταλία αναμένεται να ξεπεράσουν τον συνολικό όγκο της πενταετίας. Παρά το γεγονός ότι ενδέχεται να παρατηρηθεί κάποια αναταραχή στην εν λόγω αγορά μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, οι αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου, η αυξημένη όρεξη των επενδυτών και ο συσσωρευμένος όγκος ΜΕΔ, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, θα διατηρήσουν την αγορά αυτή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για πολλά ακόμη χρόνια. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα δεν φαίνεται, προς το παρόν, να έχουν κάποια επίδραση. Οι επενδυτές χαρακτηρίζονται από μια διαρκή όρεξη για επενδύσεις και οι αγορές χρέους που μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτές τις συναλλαγές παραμένουν ανοιχτές».

Ο Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Partner, Financial Services Industry Specialist, σχολίασε: «Το Μνημόνιο Συνεργασίας που συμφωνήθηκε πρόσφατα μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των ευρωπαίων εταίρων της τονίζει ότι η ανάγκη διευθέτησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών είναι από τα βασικά σημεία της στρατηγικής για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας, για τη βιωσιμότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και παράλληλα για την προστασία των πιο ευάλωτων νοικοκυριών. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών τραπεζών τα οποία υπόκεινται αυτήν τη στιγμή σε αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμάται ότι πιθανώς να ανέρχονται σε περίπου €100 δισ., από ένα σύνολο δανείων ονομαστικής αξίας €210 δισ.

Από το 2016 και μετά αναμένεται ότι θα υπάρξει μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις τράπεζες και από άλλους εξειδικευμένους φορείς, εφόσον υπάρξει οικονομική σταθερότητα και εφαρμοστούν τα νομοσχέδια και οι διαδικασίες όπως αυτά προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας».

Η μελέτη της PwC για τα ευρωπαϊκά μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαπιστώνει ότι τα δανειακά χαρτοφυλάκια που έχουν ως εξασφαλίσεις ακίνητα αποτελούν την πιο δημοφιλή κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, με περίπου το 80% όλων των συναλλαγών που έχουν ολοκληρωθεί έως τώρα να είναι είτε στεγαστικά δάνεια που συνοδεύονται από υποθηκευμένες κατοικίες είτε δάνεια που έχουν ως εξασφαλίσεις εμπορικά ακίνητα. Το ποσοστό αυτό έχει σημειώσει αύξηση σε σχέση με το 2014 που ανέρχεται σε περίπου 70%.