• Σήμερα είναι: Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Ο ρόλος της γυναίκας στη διοίκηση επιχειρήσεων, Χάρης Συρούνης

Παρά τη συνολική πρόοδο που έχει σημειωθεί, οι γυναίκες ακόμα βρίσκονται σε ανώτερες θέσεις ως στελέχη διοικητικής υποστήριξης και δεν ενεργούν ως διαχειριστές των επιχειρήσεων. Για άλλη μια φορά, το 2016 η πλειοψηφία των γυναικών στην ανώτερη διοίκηση καταλαμβάνει τις θέσεις του Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού (23%), του Οικονομικού Διευθυντή (21%) ή του Επικεφαλής Μάρκετινγκ (11%). Μόνο το 9% των γυναικών αναλαμβάνει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Και πάλι, οι χώρες ASEAN καταγράφουν ποσοστά που ξεπερνούν το μέσο όρο, με 22% των γυναικών στη ανώτατη διοίκηση να καλύπτουν τις θέσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEOs), ενώ στην Ανατολική Ευρώπη το 10% των γυναικών είναι CEOs, αλλά το 48% είναι Οικονομικές Διευθύντριες (CFOs). Εν τω μεταξύ, στις χώρες G7, μόνο το 7% των γυναικών στην ανώτερη διοίκηση είναι CEOs, σε σύγκριση με το 20% των γυναικών που καλύπτουν τις θέσεις του Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού, το 12% των γυναικών που είναι στη θέση του Επικεφαλής Μάρκετινγκ και το 11% που είναι CFOs.

Ενώ οι CEOs σπάνια προέρχονται από τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού,4 η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη για τις γυναίκες που εργάζονται στα οικονομικά τμήματα. Η έκθεση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από τον κ. Korn Ferry υπογράμμισε την ανάγκη για τους CFOs να “προχωρήσουν πέρα από τις τεχνικές δεξιότητες του αριστερού ημισφαίριου του εγκεφάλου τους, και να αναπτύξουν περισσότερες αρμοδιότητες δεξιού ημισφαίριου, που σχετίζονται με τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες σχέσεις”, προκειμένου να αναλάβουν τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO)5. Όπως υποστηρίζουν επιστημονικές μελέτες, αυτό θα είναι πιο εύκολο για τις γυναίκες επειδή κατά μέσο όρο, ο γυναικείος εγκέφαλος εκμεταλλεύεται καλυτέρα και τα δυο ημισφαίρια.6

Προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση γυναικών σε ανώτατες διοικητικές θέσεις

Σήμερα, το ασταθές και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί διαφορετική σύνθεση ομάδων διοίκησης με διαφορετικές προοπτικές και απόψεις, προκειμένου οι επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον το οποίο προσελκύει και αναπτύσσει αυτές τις διαφορετικές ομάδες διοίκησης.

Η σημασία της ποικιλομορφίας ως προς το φύλο σχετικά με τις γυναίκες και τη διοίκηση επιχειρήσεων έχει αποδειχτεί. Υπάρχουν πολλές μελέτες που παρουσιάζουν τη σημασία της αποφυγής της “κοινής σκέψης”, που προκύπτει από τις ομογενείς ομάδες διοίκησης. Υπάρχουν, επίσης, ενδείξεις που επιβεβαιώνουν την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση, από τη μεριά της ανώτατης διοίκησης, των εργαζομένων και πελατών, που είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνουν υψηλό ποσοστό γυναικών, καθώς και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε νέες αγορές, αλλά χάνονται επειδή οι γυναίκες προάγονται μόνο μέχρι τα μεσαία επίπεδα της ιεραρχίας. Μιλώντας στο Νταβός το 2016, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Justin Trudeau, σχολίασε ότι η ποικιλομορφία είναι «η κινητήρια δύναμη της εφεύρεσης». Και η ποικιλομορφία σίγουρα θα αποδώσει καρπούς. Η έρευνα της Grant Thornton διαπιστώνει ότι οι εισηγμένες επιχειρήσεις στο Ην. Βασίλειο (FTSE 350), στις ΗΠΑ (S&P 500) και στην Ινδία (CNX 200) που δεν έχουν γυναίκες σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, έχουν πιθανά διαφυγόντα κέρδη ύψους $ 655 δις, ενώ στο Ην. Βασίλειο και στις ΗΠΑ, η αλλαγή προς τα μικτά διοικητικά συμβούλια για S&P 500 και FTSE 350 θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ κατά περίπου 3%.7

Η ποικιλομορφία έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στον σύγχρονο κόσμο των VUCA. Η Francesca Lagerberg, global leader of tax services στην Grant Thornton International, σχολιάζει: “Κύκλοι που παλαιότερα συνέβαιναν κάθε δεκαετία, τώρα, συμβαίνουν ετησίως. Επομένως, η επιχείρησή σας μπορεί να έχει τις ίδιες δραστηριότητες αλλά να λειτουργεί σε τόσο διαφορετικό περιβάλλον που θα πρέπει να αλλάξει ριζικά τον τρόπο της λειτουργίας της”. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ανώτατα στελέχη και ομάδες διοίκησης με διαφορετικές προοπτικές που θα είναι σε θέση να κατανοήσουν αυτό το νέο κόσμο και να προσδιορίσουν τις ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Αλλά πώς θα διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις προσελκύουν, αναπτύσσουν και διατηρούν ένα ευρύ φάσμα στην ανώτατη διοίκηση και βελτιώνουν το ποσοστό των γυναικών σε ανώτατες διοικητικές θέσεις;

Η έρευνά μας εξετάζει τα χαρακτηριστικά που, άνδρες και γυναίκες στην ανώτατη διοίκηση παγκοσμίως, θεωρούν να έχουν μεγαλύτερη σημασία για έναν καλό ηγέτη, καθώς και τα κίνητρα που τους οδήγησαν σε ανώτατες διοικητικές θέσεις. Τα ευρήματα της έκθεσης διαπιστώνουν ότι υπάρχουν αναντιστοιχίες ανάμεσα σε αυτό που παρέχουν οι επιχειρήσεις και σε αυτό που επιθυμούν τα ανώτατα στελέχη, και η έρευνα μας διατυπώνει ορισμένες προτάσεις που θα συμβάλλουν στην υπερπήδηση αυτών των εμποδίων.