• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

Παγκόσμια έρευνα για την επαγγελματική απάτη

Ειρήνη Ι. Παπαδοπούλου

CPA, CFE, MBA Partner ΣΟΛ Α.Ε. Crowe Sol,
Ambassador for Audit Community ACFE GREECE

Πόσο κοστίζει η επαγγελματική απάτη σε μία επιχείρηση;

Λιγότερο από 200.000 $ 55%

Από 200.000 $ έως 399.999 $ 11%

Από 400.000 $ έως 599.999 $ 7%

Από 600.000 $ έως 799.999 $ 3%

Από 800.000 $ έως 999.999 $ 2%

Άνω του 1.000.000 $ 22%

Κλάδος ποσοστό διαφθοράς

Ενέργεια 53%

Βιομηχανία 51%

Κρατική και δημόσια διοίκηση 50%

Συχνότερες μέθοδοι διάπραξης απάτης

είδος μεθόδου ποσοστό εμφάνισης

Δημιουργία πλαστών/εικονικών εγγράφων 55%

Αλλοίωση/παραποίηση εγγράφων 48%

Πραγματοποίηση παράνομων/δόλιων συναλλαγών στο λογιστικό πρόγραμμα 42%

Αλλοίωση λογιστικών συναλλαγών 34%

Αλλοίωση/παραποίηση ηλεκτρονικών εγγράφων ή φακέλων 31%

Καταστροφή φυσικού έγγραφου αρχείου 30%

Κατασκευή ψευδών/πλαστών ηλεκτρονικών αρχείων και εγγράφων 29%

Κατασκευή δόλιων λογιστικών εγγραφών 27%

Είδος έλλειψης ποσοστό στις δικλίδες εμφάνισης

Έλλειψη εσωτερικών δικλίδων 30%

Παράκαμψη/παραβίαση
των εσωτερικών δικλίδων 19%

Έλλειψη επανελέγχων
από τη διοίκηση 18%

«Φτωχός» τόνος από την κορυφή 10%

Άλλα 23%