• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Παγκόσμια ερευνά της IFAC για τις Μικρομεσαίες Λογιστικές Επιχειρήσεις

Mετάφραση: Mαρία Tυροβολά

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ)

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Μικρομεσαίες Λογιστικές Επιχειρήσεις (SMPs) σε όλο τον κόσμο είναι, κυρίως, η συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τα πρότυπα και η προσέλκυση νέων πελατών, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έρευνα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) περί των Μικρομεσαίων Λογιστικών Επιχειρήσεων (ΜΛΕ – SMPs) (IFAC® SMP 2014)

Η παγκόσμια έρευνα αυτή πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και εμβαθύνει στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΛΕ σε όλο τον κόσμο.

«Η IFAC έχει δεσμευτεί για την οικοδόμηση της δυναμικότητας των ΜΛΕ σε όλο τον κόσμο και τα ευρήματα της έρευνάς μας για τις ΜΛΕ είναι ζωτικής σημασίας για την αποστολή αυτή», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της IFAC Fayezul Choudhury. «Η κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ΜΛΕ και οι πελάτες τους, τόσο σε περιφερειακή όσο και σε παγκόσμια κλίμακα, βοηθά την IFAC και τα ινστιτούτα μέλη της να υπηρετήσουν αυτήν τη σημαντική συνεργασία και να τις εκπροσωπήσουν με συνέπεια στις σχέσεις τους με τις ρυθμιστικές αρχές, τους φορείς θέσπισης προτύπων, καθώς και τους φορείς χάραξης πολιτικής».

Τα βασικά συμπεράσματα από την Παγκόσμια Έρευνα 2014 της IFAC για τις ΜΛΕ περιλαμβάνουν:

Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΛΕ

– Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τα πρότυπα (57%) και η προσέλκυση νέων πελατών (58%) αναγνωρίστηκαν ως οι δύο μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΛΕ σε όλο τον κόσμο. Η πίεση για χαμηλότερες αμοιβές (51%), η αύξηση του κόστους (50%) και η διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό (50%) ήταν οι αμέσως επόμενες μεγαλύτερες προκλήσεις.

– Η προσέλκυση νέων πελατών βρέθηκε ότι αποτελεί το βασικό μέλημα στη Μέση Ανατολή (80%), ενώ αντίθετα αποτελεί μικρότερη ανησυχία στη Βόρεια Αμερική (33%) και στην Αυστραλασία/Ωκεανία (36%).

– Οι ανησυχίες αναφορικά με ρυθμιστικά ζητήματα βρίσκονται σε υψηλή θέση σε επιχειρήσεις στην Κεντρική και Νότια Αμερική (68%), τη Μέση Ανατολή (65%) και την Ευρώπη (63%).

Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πελάτες των ΜΛΕ

– Η αύξηση του κόστους (67%) και η οικονομική αβεβαιότητα (66%) αναγνωρίστηκαν ως οι δύο κορυφαίες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πελάτες των ΜΛΕ.

– Αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, όπου αυτές οι προκλήσεις κατατάσσονται ψηλότερα απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή.

Τα ανωτέρω ποσοστά αντιπροσωπεύουν αξιολόγηση ερωτηθέντων που χαρακτήρισαν αυτές τις προκλήσεις ως «υψηλή πρόκληση» ή «πολύ υψηλή πρόκληση».

Επιδόσεις και προοπτικές

– Οι ΜΛΕ δείχνουν ελπιδοφόρα οικονομική ανάπτυξη, με το 72% των επιχειρήσεων να διατηρούν ή να αυξάνουν τα έσοδα του προηγούμενου έτους από αμοιβές για παροχή υπηρεσιών (ποσοστό 31% ανέφερε ότι τα έσοδα από αμοιβές παρέμειναν ίδια, 37% ανέφερε μέτρια αύξηση και 4% ανέφερε σημαντική αύξηση).

– Η Αυστραλία/Ωκεανία (63%), η Βόρεια Αμερική (56%) και η Αφρική (55%) κατατάσσονται ως οι κορυφαίες τρεις περιοχές που αναφέρουν μέτρια έως σημαντική αύξηση των εσόδων από αμοιβές για παροχή υπηρεσιών.

– Η παροχή φορολογικών (48%) και συμβουλευτικών υπηρεσιών (50%) αποτέλεσαν κατά προσέγγιση τις δύο μεγαλύτερες πηγές αύξησης των εσόδων για το επόμενο έτος.

Τα ανωτέρω ποσοστά αντιπροσωπεύουν αξιολόγηση ερωτηθέντων που χαρακτήρισαν αυτές τις υπηρεσίες ως «μέτρια αύξηση» ή «σημαντική αύξηση».

«Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε τις ΜΛΕ να διατηρούν ή να αυξάνουν τα έσοδά τους, δεδομένου ότι αποτελούν ζωτικό μέρος της παγκόσμιας οικονομίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής ΜΛΕ Giancarlo Attolini. «Με σταθερή απόδοση κατά το παρελθόν έτος και αισιοδοξία όσον αφορά την αύξηση των εσόδων κατά το επόμενο έτος, οι ΜΛΕ αντανακλούν την τρέχουσα κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας και το φάσμα των ευκαιριών για τις μικρές επιχειρήσεις».

Η έρευνα στο τέλος του 2014, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με ειδικούς ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Ντέιτον στις ΗΠΑ, έλαβε 5.083 απαντήσεις από 135 χώρες και διεξήχθη σε 21 γλώσσες. Για τα πλήρη αποτελέσματα της Παγκόσμιας Έρευνας 2014 της IFAC για τις ΜΛΕ, που αναμένονται το Μάρτιο του 2015, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της IFAC στη διεύθυνση www.ifac.org/SMP. Λόγω των διαφορετικών ποσοστών ανταπόκρισης σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι στατιστικώς αντιπροσωπευτικά των παγκόσμιων ή περιφερειακών πληθυσμών ΜΛΕ. Η IFAC επιθυμεί να ευχαριστήσει τα κράτη και τις περιφερειακές οργανώσεις που βοήθησαν με τη μετάφραση και τη διανομή της έρευνας.

Σχετικά με την Επιτροπή ΜΛΕ (SMPs) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC)

Η Επιτροπή ΜΛΕ (SMPs) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) εκπροσωπεί τα συμφέροντα των επαγγελματιών λογιστών που λειτουργούν σε μικρές και μεσαίες λογιστικές επιχειρήσεις (SMPs). Η επιτροπή αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία και εργάζεται για να διασφαλιστεί ότι οι ανάγκες των ΜΛΕ αξιολογούνται από φορείς θέσπισης προτύπων, ρυθμιστικές αρχές και φορείς χάραξης πολιτικής. Η επιτροπή μιλά εκ μέρους των ΜΛΕ προκαλώντας την ευαισθητοποίηση ως προς το ρόλο και την αξία τους, ιδίως για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και τη σημασία τους στον τομέα των μικρών επιχειρήσεων συνολικά.

Σχετικά με την IFAC

Η IFAC είναι η παγκόσμια οργάνωση του επαγγέλματος των ορκωτών λογιστών – ελεγκτών, αφοσιωμένη στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, ενισχύοντας το επάγγελμα και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ισχυρών διεθνών οικονομιών. Αποτελείται από περισσότερα από 175 μέλη και συνεργάτες σε 130 χώρες και δικαιοδοσίες, και αντιπροσωπεύει περίπου 2,5 εκατομμύρια ελεγκτές – λογιστές στο δημόσιο, την εκπαίδευση, τον κρατικό μηχανισμό, τη βιομηχανία και το εμπόριο.

Copyright © Ιανουάριος 2015, από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC). Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Χρησιμοποιείται με την άδεια της IFAC.

Το παρόν δελτίο έχει μεταφραστεί από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδα (ΣΟΕΛ). Η IFAC δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα της μετάφρασης ή για ενέργειες που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτής.

Copyright © January 2013 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC This publication has been translated from the English language into Greek by Institute of Certified Public Accountants of Greece (SOEL). IFAC assumes no responsibility for the accuracy and completeness of the translation or for actions that may ensue as a result thereof.