• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

Παραμένει σε τέλμα η αγορά ακινήτων

Του Βασίλη Κώτση, (ΒΗΜΑ, 5/8/2013). Η επικείμενη άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών από 1/1/2014, η μεταβατική ισχύς της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση από 1/8/2013, η πιθανή καθυστέρηση της επιβολής του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων από 1/1/2014 και η διατήρηση του ΕΕΤΗΔΕ μέσω της ΔΕΗ και για το 2014 δεν μπορούν να δημιουργήσουν βιώσιμες συνθήκες ουσιαστικής αντιστροφής του αρνητικού κλίματος στην αγορά ακινήτων, εκτιμούν οι ειδικοί.

Σύμφωνα με την εταιρεία πιστοποιημένων εκτιμητών και συμβούλων ακινήτων GLP Values ΑΕ, οι μειώσεις στις τιμές από την αναπροσαρμογή του ΦΠΑ αναμένεται να κυμανθούν κοντά στο 5% και δεν μπορούν να επηρεάσουν τις μισθωτικές αξίες, πόσω μάλλον τις αγοραίες αξίες των εμπορικών ακινήτων που στεγάζουν επιχειρήσεις εστίασης. Η GLP Values ως εκ τούτου εκτιμά ότι οι όποιες μεταβολές θα είναι οριακές, ιδιαίτερα για τα προβεβλημένα εμπορικά ακίνητα.
Σχετικά με τη σχεδιαζόμενη άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία, δεν αναμένεται να επιφέρει τις επιπτώσεις που πιθανόν να αναμένει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς λόγω της υπερπροσφοράς κατοικιών προς εκπλειστηρίαση. Και αυτό διότι έχει αλλάξει η εικόνα του τραπεζικού συστήματος αφού πριν από δυο-τρία χρόνια, όταν υπήρχαν πάνω από δώδεκα τράπεζες, δεν μπορούσε να υπάρχει κοινή πολιτική εφαρμογής των πλειστηριασμών. Σήμερα όμως με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες θα υπάρξει πιο ενιαία και ισορροπημένη εφαρμογή του μέτρου αφού οι τράπεζες μέσω των οικονομοτεχνικών μελετών μπορούν να μετρήσουν ακριβέστερα τον αντίκτυπο από την έναρξη εφαρμογής των πλειστηριασμών.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις πρώτες μελέτες του τμήματος ανάλυσης της GLP Values και έχοντας αναλύσει δειγματοληπτικά το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που συνδέονται με δάνεια πρώτης κατοικίας καθώς και τις τρέχουσες αξίες του 2013 σε σχέση με το 2008, το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η πρόσθετη μείωση της αξίας των οικιστικών ακινήτων λόγω εφαρμογής των πλειστηριασμών θα κυμανθεί από 12% ως 21%.
Επιπλέον, εφόσον η τρόικα δεν πεισθεί για τη βιωσιμότητα της επιβολής και απόδοσης του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ), υπάρχει πιθανότητα παράτασης του ΕΕΤΗΔΕ («χαράτσι») και για το 2014.
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι το πρόβλημα στη χώρα μας δεν έγκειται στον φόρο κατοχής που επιβάλλεται στα επαγγελματικά ακίνητα, αφού κατά μέσον όρο βρίσκεται στο 1,2% επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου, δηλαδή κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό όμως που καθιστά την ελληνική αγορά σχετικά αναποτελεσματική είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη μειωμένου φόρου κατοχής για τα μη μισθωμένα ακίνητα.
Επίσης, αν κάποιος θέλει να μεταβιβάσει ένα επαγγελματικό ακίνητο στη χώρα μας θα επιβαρυνθεί με σχεδόν διπλάσιο φόρο από ό,τι στη Μ. Βρετανία. Η κύρια αιτία γι’ αυτό είναι οι έμμεσες επιβαρύνσεις, αφού μόνο η δικηγορική, η συμβολαιογραφική αμοιβή και τα έξοδα του κτηματολογίου ανέρχονται στο 2,35%-2,50% επί της συνολικής αξίας του ακινήτου. Οι παράμετροι αυτοί καθιστούν την ελληνική αγορά λιγότερο ανταγωνιστική και ρευστή, με αποτέλεσμα έτσι να αιτιολογείται και το μειωμένο ενδιαφέρον από τους ξένους επενδυτές.