• Σήμερα είναι: Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023

Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η διεθνής οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα η αγορά να μην είναι πλέον η ίδια. Οι απαιτήσεις αυξάνονται, ενώ η ανάπτυξη σε πολλές χώρες περιορίζεται. Οι επενδυτές στρέφονται όλο και περισσότερο σε επιχειρήσεις που έχουν μικρότερο ρίσκο και καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης και οι καταναλωτές απαιτούν όλο και πιο έντονα από τις εταιρείες να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες με τρόπο αποτελεσματικό και ταυτόχρονα ηθικό και φιλικό προς το περιβάλλον.

 

Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς πρακτικές  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Κατερίνα Κατσούλη

CSR & sustainability director, Grant Thornton

 

Σε αυτό το περιβάλλον η Grant Thornton κατέγραψε τις τάσεις των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο αναφορικά με την υιοθέτηση και δημοσίευση πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Τα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφουν την τάση από τις 7.700 συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν σε αντίστοιχες εταιρείες (ιδιωτικές επιχειρήσεις μεγάλου και μεσαίου μεγέθους), από όλους τους κλάδους σε 44 χώρες διεθνώς.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι βασικοί λόγοι ενσωμάτωσης πρακτικών ΕΚΕ σε μία επιχείρηση είναι: η μείωση του κόστους η οποία επιτυγχάνεται (θετική απάντηση από το 56% των επιχειρήσεων), η ενίσχυση της εικόνας και φήμης της εταιρείας (επίσης 56%), η προσέλκυση ταλέντων και η τόνωση του ηθικού των ανθρώπων της εταιρείας (επίσης 56%), η έκπτωση στη φορολογία (45%), οι πιέσεις που δέχονται από το κράτος (40%) και με ποσοστά 36% οι πιέσεις από τους επενδυτές και η προστασία του πλανήτη.

Οι πιο δημοφιλείς πρακτικές (δράσεις) ΕΚΕ που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις είναι:

– Δράσεις που προάγουν την υγεία και ευημερία των εργαζομένων (75% των εταιρειών).

– Παροχή συνθηκών ευέλικτης εργασίας (64%).

– Προσφορά πρακτικής/εργασιακής εμπειρίας (64%).

– Δωρεές στην κοινότητα ή/και σε φιλανθρωπικά ιδρύματα (64%).

– Δράσεις προώθησης της ισότητας των ευκαιριών στην εργασία (63%).

– Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης (60%).

– Δράσεις βέλτιστης διαχείρισης των αποβλήτων (58%).

– Συμμετοχή σε δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας (55%).

– Αλλαγές σε προϊόντα προκειμένου να μειώσουν τις περιβαλλοντικές ή κοινωνικές τους επιπτώσεις (38%).

– Υποστήριξη άλλων εταιρειών προκειμένου να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους επιδόσεις (31%).

– Προμήθειες από τοπικό επίπεδο ή προμήθεια βιολογικών προϊόντων ή υπηρεσιών (31%).

Ένα σημαντικό τμήμα της έρευνας αφορούσε τη δημοσίευση των δράσεων ΕΚΕ των επιχειρήσεων αυτών. Το 31% των επιχειρήσεων απάντησαν πως δημοσιοποιούν συστηματικά τις δράσεις τους είτε μέσω ενός απολογισμού ΕΚΕ είτε μέσω ενσωμάτωσής τους στην ετήσια έκθεσή τους (annual report). Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσοστό αυτό είναι κατά 6 μονάδες αυξημένο σε σχέση με τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν το 2011.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως το 57% των επιχειρήσεων συνολικά και το 58% στην Ελλάδα πιστεύουν ότι οι δράσεις ΕΚΕ και η προσέγγιση της κάθε εταιρείας στη βιωσιμότητα θα πρέπει να ενσωματωθεί στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις (από 44% που ήταν δύο χρόνια νωρίτερα).

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά διαφαίνεται πως οι επιχειρήσεις βλέπουν την αξία που υπάρχει στη σύνδεση μεταξύ των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και ανθρωπίνων πόρων, τη διακυβέρνηση και τις οικονομικές επιδόσεις, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η ουσιαστική και συνολική ενημέρωση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η έρευνα της Grant Thornton παρουσιάστηκε αναλυτικά στην εκδήλωση CSR Forum που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Ιανουαρίου στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής έγινε η επίσημη παρουσίαση του International Integrated Reporting Framework (IIRF) στην Ελλάδα. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότερα από 150 στελέχη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων. Οι σχετικές παρουσιάσεις είναι αναρτημένες στο www.grant-thornton.gr