• Σήμερα είναι: Τετάρτη, 7 Ιουνίου, 2023

Πορτογαλικό μοντέλο στις τράπεζες

 

Λογιστικό χειρισμό που θα επιτρέψει στις τράπεζες να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους θέση αξιοποιώντας τον αναβαλλόμενο φόρο (deferred tax) έχουν προτείνει στην κυβέρνηση, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας επενδυτικές τράπεζες του εξωτερικού. Η ουσία της πρότασης που έχει υιοθετηθεί ήδη τόσο από την Πορτογαλία όσο και από την Ιταλία συνίσταται στο ότι οι τράπεζες θα αναγνωρίσουν στο σύνολο τους ως εποπτικά κεφάλαια τον αναβαλλόμενο φόρο που τους αντιστοιχεί και θα σταματήσουν να τον αποσβένουν κατά 10% ετησίως.

Στελέχη ξένων επενδυτικών οίκων που μετείχαν στις εργασίες του Eurobank Investor Forum Athens είχαν το προηγούμενο διάστημα συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαράς και τον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη στους οποίους παρουσίασαν την πρόταση για την αξιοποίηση του αναβαλλόμενου φόρου προκειμένου να ενισχυθεί η κεφαλαιακή θέση των συστημικών τραπεζών σε όρους καθαρής παρούσας αξίας . Μια τέτοια εξέλιξη θα επέτρεπε στην Εθνική Τράπεζα να επωφεληθεί κεφαλαιακά έως και 4,2 δισ. ευρώ, η Eurobank κατά 3 δισ. ευρώ, η Alpha Bank κατά 2,8 δισ. ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς κατά 2,8 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως τα διεθνή λογιστικά πρότυπα επιτρέπουν σε τράπεζες και εταιρείες όταν έχουν ζημιές να καταγράφουν στους ισολογισμούς τους τη δυνατότητα αναβαλλόμενων φορολογικών εκπτώσεων, ήτοι όταν στο μέλλον παρουσιάσουν κέρδη να αφαιρούν τις προηγούμενες ζημιές από το φόρο στις λογιστικές τους καταστάσεις. Σήμερα οι ελληνικές τράπεζες μειώνουν κατά 10% ετησίως τον αναβαλλόμενο φόρο που τους έχει αναγνωρισθεί και σε βάθος 10ετίας θα τον έχουν απολέσει ολόκληρο (θα τον έχουν πλήρως χρησιμοποιήσει).

Με τους νέους διεθνείς κανόνες για τα τραπεζικά κεφάλαια (EU CRD IV) οι αναβαλλόμενες φορολογικές εκπτώσεις αφαιρούνται από την κεφαλαιακή βάση των τραπεζών, επειδή δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα υλοποιηθούν ποτέ στο μέλλον, κάτι που θα συμβεί μόνο αν η τράπεζα έχει κέρδη. Η Πορτογαλία επέτυχε για τις τράπεζές της την μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών εκπτώσεων σε φορολογικές εκπτώσεις με κρατική εγγύηση, ώστε να μην αφαιρούνται από την κεφαλαιακή τους βάση. Με τον τρόπο αυτό ο αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται πλήρως , πετυχαίνοντας παράλληλα να απορροφά τη λειτουργική ζημιά των τραπεζών.

Πιο απλά σε περίπτωση που κάποια πορτογαλική τράπεζα καταγράψει ζημιές προ φόρων και δεν μπορεί να συμψηφίσει τον αναβαλλόμενο φόρο θα πρέπει να προχωρά υποχρεωτικά σε αύξηση κεφαλαίου που θα καλύπτεται από το πορτογαλικό δημόσιο, κατά το μέρος της ζημιάς που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του αναβαλλόμενου φόρου στα ίδια κεφάλαια της τράπεζας

Πηγή:in.gr