• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2023

Προβλέψεις της ALPHA BANK

 

Την εκτίμηση ότι η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Κυβέρνησης στο πρώτο εξάμηνο 2014 κρίνεται ως πολύ ικανοποιητική και μπορεί να οδηγήσει το πρωτογενές πλεόνασμα στα 3,4 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 2,65 δισ. ευρώ που προβλέπει ο Προϋπολογισμός διατυπώνει η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας  η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Κυβέρνησης (στο πρώτο εξάμηνο 2014  καταγράφει πρωτογενές πλεόνασμα Κ ύψους 0,71 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 0,64 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρουν αυτό το πλεόνασμα επιτεύχθηκε παρά το ότι οι επιστροφές φόρων στο εξάμηνο ήταν σημαντικά αυξημένες κατά  958 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, το πλεόνασμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  ήταν υψηλότερο κατά  132 εκατ. ευρώ από τον στόχο που είχε τεθεί.

«Γενικά, το πρωτογενές πλεόνασμα στην Κεντρική Κυβέρνηση που επιτεύχθηκε στο πρώτο εξάμηνο 2014 θα ήταν πολύ υψηλότερα αν οι επιστροφές φόρων ήταν κανονικές και αν το πλεόνασμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  ήταν σύμφωνα με τους στόχους που είχαν τεθεί», αναφέρουν οι αναλυτές της Alpha.

Ακόμη, υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η πτώση των πρωτογενών δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού στο πρώτο εξάμηνο 2014 σημειώθηκε παρά το ότι στο εξάμηνο αυτό υπήρξαν έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες επιπλέον δαπάνες. Με την εκτίμηση δε ότι η πτώση αυτών των πρωτογενών δαπανών θα περιοριστεί τελικά στο -5,7% το 2014 από -6,3% στο εξάμηνο 2014, προκύπτει η διαμόρφωσή τους κατά 700 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από την πρόβλεψη του ΜΠΔΣ 2015-2018.

Με αυτά τα δεδομένα οι αναλυτές της Alpha Bank θεωρούν πως όσον αφορά στα καθαρά έσοδα και τις πρωτογενείς δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κεντρικής Κυβέρνησης στο εξάμηνο κρίνεται ως πολύ ικανοποιητική και σηματοδοτεί τη δυνατότητα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού σε επίπεδα Γενικής Κυβέρνησης πολύ καλύτερα από ότι έχει προϋπολογιστεί.

Ειδικότερα, το πρωτογενές πλεόνασμα της Κεντρικής Κυβέρνησης μπορεί να διαμορφωθεί τελικά στα 3,4 δισ. ευρώ, έναντι 2,65 δισ. ευρώ που προβλέπει ο επικαιροποιημένος Προϋπολογισμός 2014 και έναντι των 1,96 δισ. ευρώ που προέβλεπε ο αρχικός Προϋπολογισμός 2014.

«Σε κάθε περίπτωση, η διαφαινόμενη καλύτερη του αναμενόμενου εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2014 αναμένεται να διευκολύνει την εφαρμογή της πολιτικής της Κυβέρνησης για περαιτέρω σταδιακή μείωση της πολύ υψηλής σήμερα φορολογικής επιβάρυνσης των συνεπών φορολογουμένων – επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Αυτή η πολιτική, σε συνδυασμό με τη επίτευξη πιο εμφανούς προόδου στην προσπάθεια είσπραξης των φορολογικών εσόδων και των εσόδων από εισφορές από όλους τους υπόχρεους, αναμένεται να δώσουν νέα ώθηση στην ανάκαμψη και στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων και τελικά στην μεγαλύτερη αύξηση των φορολογικών εσόδων».