• Σήμερα είναι: Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

Προετοιμασία για «έξοδο» της Ελλάδας στις αγορές

Συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο με στελέχη της τρόικα έχει η ηγεσία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας των ελληνικών ομολόγων.
Το γεγονός ότι μετά το PSI και την επαναγορά χρέους αποσύρθηκε το μεγαλύτερο απόθεμα του ιδιωτικού χρέους της Ελλάδος έχει δημιουργήσει τεχνικό «πρόβλημα», καθώς υποχρεώνει τον ΟΔΔΗΧ να δημιουργήσει σχεδόν εξαρχής μια πλήρη καμπύλη επιτοκίων, ώστε να διευκολυνθεί η έξοδος της Ελλάδος στις αγορές.

Την προσπάθεια συντονίζει ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους κ. Στέλιος Παπαδόπουλος, ο οποίος συνεργάζεται στενά με στελέχη του ESM και της ΕΚΤ για το συγκεκριμένο θέμα. Η προετοιμασία δε αυτή θα βοηθήσει να μειωθούν τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων σε ανεκτά επίπεδα, ώστε να διευκολυνθεί η άντληση κεφαλαίων.

Σήμερα τα διαπραγματευόμενα στην δευτερογενή αγορά ομολόγα του Ελληνικού Δημοσίου είναι αξίας 29 δισ. ευρώ και κατανέμονται σε περισσότερες από 20 διαφορετικές σειρές. Έκαστο δε από τα εν λόγω ελληνικά ομόλογα είναι συνολικής ονομαστικής αξίας 1 ή 1,5 δισ. ευρώ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια να μην μπορούν  να βρουν απόθεμα ομολόγων για να τοποθετηθούν στο ελληνικό χρέος.