• Σήμερα είναι: Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

Προκήρυξη για τη δημοσιοποίηση του ΟΛΘ

Στις 5 Ιουνίου λήγει η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσιοποίησε το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) τη Μ.Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός προκηρύσσεται τέσερις ημέρες μετά την ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ ότι «απαιτείται περαιτέρω ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και πολιτικών κομμάτων, πριν την έναρξη του διαγωνισμού αξιοποίησης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε».

Στη δήλωση αυτή το Ταμείο είχε προχωρήσει μετά τη διαφοροποίηση του ΠΑΣΟΚ, από το σχέδιο που προτείνει. Ο κυβερνητικός εταίρος έχει καταθέσει μάλιστα εναλλακτική ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιοποίηση του λιμανιού, που προβλέπει πώληση ποσοστού μετοχών έως 24% και παραχώρηση δραστηριοτήτων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ίδια κεφάλαια άνω των 150 εκατ. ευρώ κατά την τελευταία τριετία, και κατά την ίδια περίοδο να έχουν λειτουργήσει τουλάχιστον δύο τερματικούς σταθμούς, σε τουλάχιστον δύο χώρες, οι οποίοι εμφάνισαν:

(α) συνολική ετήσια κίνηση τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) TEU για όλους τους τερματικούς σταθμούς και τουλάχιστον ένα σταθμό εμπορευματοκιβωτίων με ετήσια κίνηση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) TEU και άνω, ή εναλλακτικά,

(β) συνολική ετήσια κίνηση τουλάχιστον 8 εκατομμυρίων τόνων χύδην φορτίου και τουλάχιστον ένα σταθμό χύδην φορτίου με ετήσια κίνηση 4 εκατομμυρίων τόνων και άνω, ή, εναλλακτικά,

(γ) τουλάχιστον ένα σταθμό πολλαπλών χρήσεων με ετήσια κίνηση 5 εκατομμυρίων τόνων μη-μοναδοποιημένου/γενικού φορτίου και άνω.