• Σήμερα είναι: Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Προτεραιότητα στη διαχείριση των φορολογικών κινδύνων

Το 75% των επιχειρήσεων αναφέρει τη διαχείριση του φορολογικού κινδύνου ως μία από τις σπουδαιότερες προτεραιότητές του σε σχέση με τις ενδοομιλικές τιμολογήσεις, σύμφωνα με την έρευνα της EY «In the spotlight: a new era of transparency». Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 623 φορολογικά και οικονομικά στελέχη από 36 χώρες, διαπιστώνει πως το προαναφερθέν ποσοστό είναι αυξημένο σε σχέση με το 66% που κατέγραψε η αντίστοιχη έρευνα του 2013. Η αύξηση αυτή αντανακλά την εντυπωσιακή επίδραση των διεθνών εκκλήσεων για μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια στα θέματα προς συζήτηση από τα διοικητικά συμβούλια.

Καθώς πρωτοβουλίες, όπως οι δράσεις BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) του ΟΟΣΑ, υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να μοιράζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές τους, οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενη πίεση να δράσουν προληπτικά σχετικά με τη γνωστοποίηση των ενδοομιλικών τους τιμολογήσεων. Ωστόσο, η έκθεση διαπιστώνει ότι το 21% των επιχειρήσεων υστερεί ως προς τη λειτουργική τους ετοιμότητα προκειμένου να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ενδοομιλικών τιμολογήσεων, ενώ μόνο το 21% έχει συμμορφωθεί πλήρως με τους διεθνείς κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών τιμολογήσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα, η νέα περίοδος φορολογικής διαφάνειας προκαλεί σημαντικές αλλαγές σε όλο το φάσμα των σύγχρονων φορολογικών λειτουργιών και, συνεπώς, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εκκινήσουν τη διαδικασία συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών προκειμένου να οικοδομήσουν μια σαφέστερη και βελτιωμένη μακροπρόθεσμη στρατηγική για τις ενδοομιλικές τιμολογήσεις. Η προσαρμογή σε αυτή τη νέα πραγματικότητα θα αποτελέσει το κλειδί για την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής και πλήρως συμμορφούμενης πολιτικής ενδοομιλικών τιμολογήσεων. Με το 73% των ερωτηθέντων να εξακολουθεί να παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ενδοομιλικών τιμολογήσεων μόνο σε τριμηνιαία ή ετήσια βάση, γίνεται σαφές ότι ακόμα και τώρα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα αλλαγής.

Το 69% των ερωτηθέντων θεωρεί τη θέσπιση ενός ξεκάθαρου σχεδίου και στρατηγικής ως την καλύτερη προσέγγιση για την αντιμετώπιση επιχειρησιακών ζητημάτων που σχετίζονται με τις ενδοομιλικές τιμολογήσεις. Ωστόσο, μόλις το 35% θεωρεί ότι είναι προετοιμασμένο για άμεσες ενέργειες. Και καθώς πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω ξεπερασμένων συστημάτων και διαδικασιών, το 49% αναφέρει την έλλειψη αυτοματισμού ως την πλέον δύσκολη πρόκληση στην υιοθέτηση του μοντέλου λειτουργίας.

Ο κ. Στέφανος Μήτσιος, επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, παρατηρεί: «Καθώς όλες οι κυβερνήσεις επικεντρώνουν την προσοχή τους στις ενδοομιλικές τιμολογήσεις, απαιτώντας όλο και περισσότερες διαδικασίες υποβολής εκθέσεων σε πραγματικό χρόνο, οι επιχειρήσεις και στη χώρα μας καλούνται να αξιολογήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να ευθυγραμμίσουν τις ενδοομιλικές τους τιμολογήσεις με αξιόπιστα πληροφοριακά συστήματα αναφορών. Η Ελλάδα, ήδη από την αρχή εφαρμογής των δράσεων BEPS, βρισκόταν ένα βήμα μπροστά, έχοντας ενσωματώσει αρκετές από τις αλλαγές, δείγμα χρηστής διοίκησης. Σήμερα, οι επιχειρήσεις, καλούνται να δράσουν άμεσα προκειμένου:

α) να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις στο επιχειρησιακό μοντέλο τους και στις διαδικασίες διαχείρισης των φορολογικών κινδύνων τους,

β) να εντοπίσουν την επάρκεια σε επίπεδο πληροφόρησης, αρχικά, και σε επίπεδο διαχείρισης, ακολούθως, και

γ) να καλύψουν τις ελλείψεις τους,

καθώς η αδράνεια θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή, τόσο σε χρόνο όσο και σε πόρους».

ΕΥ