• Σήμερα είναι: Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Πρόσκληση για ερευνητικές εργασίες και παρουσίαση σε συνέδριο

Πρόσκληση
Σας προσκαλούμε να υποβάλετε τις ερευνητικές σας εργασίες προς παρουσίαση στο 6ο Εθνικό Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής (ΕΕΧΜΤ). Στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και η διάδοση μεθοδολογιών για την ανάλυση και λήψη αποφάσεων στο χώρο της Χρηματοοικονομικής από μέλη και φίλους της Επιστημονικής Εταιρείας. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Επιστημονική Εταιρεία Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής και το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Τόπος Συνεδρίου
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Καραολή & Δημητρίου 80,
Πειραιάς).
Θέματα

Θέματα
Η θεματολογία του Συνεδρίου καλύπτει όλους τους τομείς της χρηματοοικονομικής με έμφαση στη Χρηματοοικονομική Μηχανική και Τραπεζική. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα:
 Ανάλυση & Διαχείριση Κινδύνων Τραπεζικών Ιδρυμάτων
 Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών
 Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 Δικαιώματα Προαίρεσης επί Ξένων Νομισμάτων
 Διαχείριση Ενεργητικού-Παθητικού
 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
 Διαχείριση Ρευστότητας
 Προθεσμιακά Συμβόλαια
 Ανάλυση Επίδοσης των Τραπεζικών Ιδρυμάτων
 Πιστωτικά Παράγωγα
 Διαχείριση Ποιότητας στο Τραπεζικό Χώρο
 Τιτλοποίηση Απαιτήσεων
 Το Νέο Σύμφωνο της Βασιλείας
 Υποδείγματα Αποτίμησης
 Διεθνής Στρατηγική Τραπεζικών Ιδρυμάτων
 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 Διεθνής Χρηματοοικονομική Κρίση
 Κατανομή Περιουσιακών Στοιχείων
 Εξαγορές & Συγχωνεύσεις Τραπεζικών Ιδρυμάτων
 Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
 Τραπεζικές Υπηρεσίες
 Εταιρική Διακυβέρνηση
 Μερισματική Πολιτική
 Αμοιβές Ανώτατης Εκτελεστικής Διοίκησης
 Επαναγορά Ιδίων Μετοχών
 Πληθωρισμός και Νομισματική Πολιτική
 Κεφαλαιακή Διάρθρωση
 Χρονική Διάρθρωση των Επιτοκίων
 Αρχικές Δημόσιες Εγγραφές
 Εναλλακτικές Επενδύσεις
 Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου
 Μικροδομή Χρηματοοικονομικών Αγορών
 Αγορές Ενέργειας και άλλων Εμπορευμάτων
 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Προσκεκλημένος Ομιλητής
Άγγελος Αντζουλάτος, Καθηγητής Τραπεζικής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και
Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Βράβευση
Γκίκα Χαρδούβελη, Καθηγητή Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και
Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Προεδρείο Συνεδρίου
Άγγελος Κανάς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Νίκος Τσαγκαράκης, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο
Πειραιώς
Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Πρόεδρος Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής
Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου
Τιμόθεος Αγγελίδης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), Γεώργιος Αθανασσάκος (University of Western Ontario, Canada), Παναγιώτης Αλεξάκης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Χρήστος Αλεξάκης (Universite Rainnes), Σεραΐνα Αναγνωστοπούλου (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Δημήτριος Ανδριοσόπουλος
(University of Strathclyde, UK), Kωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος (ESCP Europe Business School, UK), Μιχάλης Ανθρωπέλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Άγγελος Αντζουλάτος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Νικόλαος Απέργης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Παναγιώτης Αρτίκης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Στυλιανός Ασημακόπουλος (University of Stirling), Παναγιώτης Ασημακόπουλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Δημήτριος Βασιλείου (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο), Γεώργιος Βενιέρης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Δημήτρης Βολιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Ιωάννης Βρόντος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Χρυσοβαλάντης Γαγάνης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Αιμίλιος Γαλαριώτης (Audencia Nantes, School of Management, France), Δημήτριος Γεωργούτσος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Δανιήλ Γιαμουρίδης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Χρήστος Γιαννίκος (City University of New York, USA), Δημήτριος Γουνόπουλος (University of Sussex, UK), Ευθύμιος Δεμοιράκος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Αυγουστίνος Δημητράς (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο), Παναγιώτης Διαμάντης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μιχάλης Δούμπος (Πολυτεχνείο Κρήτης), Κωνσταντίνος Δράκος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Νικόλαος Εγγλέζος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Αθανάσιος Επίσκοπος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Αχιλλέας Ζαπράνης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Βασίλειος Ζήσης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης (Πολυτεχνείο Κρήτης), Σταύρος Θωμαδάκης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Εμμανουήλ Καβουσανός (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Δημήτριος Καινούργιος (Εθνικό και Καποδιστριακό 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών), Πέτρος Καλαντώνης (ΤΕΙ Πειραιά), Έλενα Καλοτύχου (City University, UK), Χρήστος Καμπόλης (ALBA Graduate Business School), Άγγελος Κανάς (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Κωνσταντίνος Κάντζος (ΤΕΙ Πειραιά), Κυριακή Κοσμίδου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Γεώργιος Κουρέτας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Νικόλαος Κουρογένης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Δημήτριος Κουσενίδης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Δημήτριος Κυριαζής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Κώστας Λαμπρινουδάκης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Γεώργιος Λελεδάκης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Ηλίας Λεκκός (Τράπεζα Πειραιώς), Γεωργία Μακρίδου (Πολυτεχνείο Κρήτης & ESCP Europe Business School, UK), Δημήτριος Μαλλιαρόπουλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Εμμανουήλ Μαματζάκης (University of Sussex, UK), Δημήτριος Μαργαρίτης (University of Auckland, New Zealand), Ραφαήλ Μάρκελλος (University of East Anglia, UK), Ανδρέας Μερίκας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Απόστολος Μπάλλας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Βασίλης Μπαμπαλός (Πανεπιστήμιο Πειραιώς & ΤΕΙ Πελοποννήσου), Στυλιανός Μπεκίρος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Νικόλαος Μυλωνάς (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Αντωνία Μπότσαρη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Χρήστος Νεγκάκης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Αθανάσιος Νούλας (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Μάνθος Ντελής (University of Surrey, UK), Κλαίρη Οικονομίδου (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Κατερίνα Πανοπούλου (University of Kent), Αφροδίτη Παπαδάκη (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Γεώργιος Παπαϊωάννου (Hofstra University, USA), Γεώργιος Παπαναστασόπουλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Nικόλαος Παπανικολάου (University of Sussex, UK), Γεώργιος Παπαχρήστου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Πάνος Παρδαλός (University of Florida, USA), Φώτιος Πασιούρας (Πολυτεχνείο Κρήτης & University of Surrey, UK), Δημήτριος Πετμεζάς (University of Surrey, UK), Νικήτας Πιττής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Λεωνίδας Ρομπόλης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Αριστείδης Σάμιτας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Γεωργία Σιουγλέ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Γεώργιος Σκουλάκης (University of British Columbia, Canada), Σπυρίδων Σκούρας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Σπύρος Σπύρου (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Παναγιώτης Σταϊκούρας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Σωτήριος Σταϊκούρας (City University, UK), Σπυρίδων Συμεωνίδης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Θεόδωρος Συριόπουλος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Κωνσταντίνος Συριόπουλος (Πανεπιστήμιο Πατρών), Ιωάννης Σώρρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Νικόλαος
Τεσσαρομάτης (EDHEC Business School, UK), Ηλίας Τζαβαλής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Χρήστος Τζόβας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Νικόλαος Τραυλός (ALBA Graduate Business School), Νικόλαος Τσαγκαράκης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Ανδριανός Τσεκρέκος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Εμμανουήλ Τσιριτάκης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Ευθύμιος Τσιώνας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Χρήστος Τσούμας (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), Ρένα Φαφαλιού (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Νικόλαος Φίλιππας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Γεώργιος Χαλαμανδάρης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Δημοσθένης Χέβας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Γεώργιος Χριστοδουλάκης (University of Manchester, UK), Μαρία Ψυλλάκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς).
Οργανωτική Επιτροπή
Παναγιώτης Ασημακόπουλος, PhD, Ερευνητικός Συνεργάτης στο Τμήμα
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Κώστας Λαμπρινουδάκης, PhD, Ερευνητικός Συνεργάτης στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Βασίλης Μπαμπαλός, PhD, Ερευνητικός Συνεργάτης στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και
Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς & ΤΕΙ Πελοποννήσου
Θεόδωρος Σταματίου, PhD, Ερευνητικός Συνεργάτης στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και
Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

 

Γραμματεία Συνεδρίου
Άννα Καραμολέγκου, 2104142186, info@febsociety.org

 

Υποβολή Εργασιών
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες ή σχεδόν ολοκληρωμένες εργασίες ή περίληψη της εργασίας τους μέχρι 31/10/2015 στη διεύθυνση: http://www.febsociety.org/febs-2015gr/submission. Η εργασία μπορεί να είναι γραμμένη στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: (1) τίτλο της εργασίας, (2) ονόματα συγγραφέων, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, (3) περίληψη που να μην υπερβαίνει τις 150 λέξεις. Αν υποβληθεί περίληψη και όχι ολοκληρωμένη εργασία, η περίληψη θα πρέπει να συνοδεύεται με κείμενο 300 έως 600
λέξεων, στο οποίο θα αναλύονται οι στόχοι της εργασίας, η μεθοδολογία προσέγγισης, οι εφαρμογές και τα σημαντικότερα αποτελέσματα.
Δημοσίευση Εργασιών
Επιλεγμένες εργασίες που θα παρουσιαστούν στη συνάντηση θα δημοσιευθούν ύστερα από κρίση σε ειδική έκδοση σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για δημοσίευση θα πρέπει να είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.

 

Δήλωση Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο είναι 150€ (60€ για φοιτητές) και περιλαμβάνει την παρακολούθηση των εργασιών, τη διάθεση έντυπου υλικού, γεύματα, καφέδες κ.α. H πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής και συνεπώς η εγγραφή στο συνέδριο θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.febsociety.org/febs-2015gr/registration.