• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Πρόταση για δημιουργία μηχανισμού χρηματοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων

Κοινή πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού χρηματοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων κατέθεσαν τον Ιούνιο, στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ), σε μια προσπάθεια να μετριαστεί το πρόβλημα της έλλειψης κεφαλαίων κίνησης, που κρατά πολλές, κατά τα άλλα “αξιόμαχες”, επιχειρήσεις εκτός ξένων αγορών: σήμερα, μόλις το 5% της άντλησης επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα προέρχεται από εξωτραπεζικό δανεισμό, ενώ απογοήτευση υπάρχει και σε σχέση με τις χορηγήσεις από τις τράπεζες, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα ιδιαίτερα χαμηλά -σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ- ποσοστά αιτήσεων δανείων (15% έναντι 25%) και τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά απόρριψης (εγκρίνεται μόλις το 7%, σύμφωνα με στοιχεία της Oliver Wyman).

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Κυριάκος Λουφάκης, οι δύο φορείς προτείνουν τη χορήγηση εγγυήσεων από το ελληνικό δημόσιο προς τις τράπεζες (με ενδεχόμενη χρήση κονδυλίων του νέου κοινοτικού πλαισίου, ΣΕΣ 2014-2020, για κάλυψη του κόστους εγγυοδοσίας), αφενός για προχρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων (με σκοπό την αγορά πρώτων υλών, την κάλυψη εμπορικών πιστώσεων κτλ) και αφετέρου για χρηματοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο ίδιος υποστήριξε ότι, ενόψει του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ), “θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος αν εξαντλούσαμε όλους τους πόρους μόνο και μόνο για αναχρηματοδότηση επιχειρήσεων που έχουν πρόβλημα. Πρέπει να χρηματοδοτήσουμε κι εκείνες, που έχουν παραγωγική δυναμικότητα ικανή να φέρει ανάπτυξη, αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό κι από τις επενδύσεις. Σήμερα υπάρχει στην Ελλάδα τεράστια σχολάζουσα δυναμικότητα λόγω έλλειψης κεφαλαίων για την κίνηση του παραγωγικού δυναμικού”, ισχυρίστηκε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ.

Ερωτηθείς αν αυτού του είδους η στήριξη θα μπορούσε να ανοίξει νέο κύκλο προβληματικών επιχειρήσεων, που επιβιώνουν χάρη στην έξωθεν στήριξη, ο κ.Λουφάκης σημείωσε ότι η προτεινόμενη εγγυοδοσία θα αφορά μόνον βιώσιμες επιχειρήσεις και θα δίδεται υπό συγκεκριμένους όρους: πρώτον, η εταιρεία θα καταθέτει επιχειρησιακό σχέδιο (business plan). Δεύτερον, θα πρέπει να δηλώνει τους πελάτες της και ακολούθως, με βάση τα στοιχεία του πελάτη και τις παραγγελίες, θα διαμορφώνεται ένα ανακυκλούμενο πλαφόν εγγυοδοσίας. Το business plan προτείνεται να αξιολογείται από φορείς όπως ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα και την Ανάπτυξη (ΕΦΕΠΑΕΕ).