• Σήμερα είναι: Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

Πρόταση για Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων

Τη μετεξέλιξη των επιμελητηρίων σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων πρότεινε ο επικεφαλής της ΕΣΕΕ και πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Β. Κορκίδης σε σχετική επιστολή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη και τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Κ. Μίχαλο.
Με αφορμή το τελικό στάδιο του σχεδίου νόμου για την απλούστευση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ ζήτησε να αναλάβουν τα επιμελητήρια την όλη διαδικασία της αδειοδότησης και να χαρακτηριστούν ως Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (ΚΕΕ). Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη η επιτυχής υλοποίηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και της Υπηρεσίας μιας Στάσης αποτελούν απόδειξη του καθοριστικού ρόλου των επιμελητηρίων στο να αποτελέσουν αξιόπιστο συνεργάτη της Πολιτείας, εμπλεκόμενα ενεργά στο έργο της ενίσχυσης και αναβάθμισης του επιπέδου των υπηρεσιών που απαιτεί το πολύπλευρο αντικείμενο της αδειοδότησης επιχειρήσεων.