• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023

ΣΒΒΕ: Δυσοίωνο το επιχειρείν

Δυσοίωνο για το επιχειρείν και την απασχόληση προδιαγράφεται και το 2014 βάσει έρευνας γνώμης για την αποτύπωση των οικονομικών προοπτικών και του επενδυτικού κλίματος στο βορειοελλαδικό τόξο, που διεξήγαγε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) μεταξύ των επιχειρήσεων μελών του, στις 18- 26 Αυγούστου.

Μία στις δύο βορειοελλαδικές βιομηχανίες (ποσοστό 52%) προβλέπει περαιτέρω μείωση τζίρου, εξαγωγών και αριθμού εργαζομένων για το 2014, σε σχέση με πέρυσι, ενώ πάνω από έξι στις δέκα (65%) δεν προτίθενται να κάνουν επενδύσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Παρότι πάνω από οκτώ στους δέκα επιχειρηματίες (84%) δηλώνουν ότι οι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία πρέπει να συνεχιστούν, η πλειοψηφία (71%) θεωρεί ότι όσες έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία (αντίθετη γνώμη έχει το 18% και ουδέτερη θέση το 11%).

Με το 67% να χαρακτηρίζει ως ανεπιτυχή τη γενικότερη οικονομική πολιτική της παρελθούσας διετίας ζητούν αλλαγή φορολογικού καθεστώτος, διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά και μείωση ενεργειακού κόστους.

Η έρευνα συμπεριλήφθηκε φέτος -για πρώτη φορά- στο υπόμνημα το ΣΒΒΕ, που επιδόθηκε στον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, στη διάρκεια συνάντησης στην Αθήνα την Τρίτη, ενόψει της 79ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ερωτηθέντες αν αναμένουν μείωση ή αύξηση των βασικών μεγεθών τους σε σχέση με το 2013, οι συμμετέχοντες στην έρευνα επιχειρηματίες, εκπρόσωποι των μεγαλύτερων βιομηχανιών της Βόρειας Ελλάδας, απάντησαν σε ποσοστό 52% ότι αναμένουν πτώση τζίρου (κατά 12% μέσο όρο) και συρρίκνωση εξαγωγών (κατά 10%) και θέσεων εργασίας (κατά 3%).

Αντίθετη απάντηση έδωσε το 14% των ερωτηθέντων, που εκτιμούν ότι θα δουν αύξηση και στα τρία μεγέθη φέτος. Διατήρηση μεγεθών στα περσινά επίπεδα αναμένει το 34%.

Το επόμενο ζήτημα το οποίο αξιολογήθηκε μέσω της έρευνας γνώμης, ήταν αυτό του αντίκτυπου της δημοσιονομικής πολιτικής και προσαρμογής που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια στην οικονομία και στην ανάπτυξη. Το 55% των ερωτηθέντων εκτίμησε αυτό τον αντίκτυπο ως αρνητικό, το 30% ως θετικό και το 15% ως ουδέτερο.

Κληθέντες να ιεραρχήσουν τα δέκα βασικότερα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεών τους, οι συμμετέχοντες στην έρευνα τοποθέτησαν στην πρώτη θέση της “μαύρης” λίστας το φορολογικό καθεστώς, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η έλλειψη ρευστότητας, η αδυναμία συμψηφισμού οφειλών κράτους και επιχειρήσεων, το υψηλό κόστος ενέργειας και το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος.

Τις υπόλοιπες θέσεις της δεκάδας καταλαμβάνουν η μη ουσιαστική άσκηση ελέγχου στην αγορά, η γραφειοκρατία των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που -όπως υποστήριξαν οι ερωτηθέντες- αποτρέπει επενδύσεις, οι σχέσεις βιομηχανίας-λιανεμπορίου, η μη θεσμοθέτηση της εξωδικαστικής διευθέτησης “κόκκινων” δανείων και η μη ολοκλήρωση βασικών υποδομών, μεταφορικών και άλλων.

Οι επιχειρηματίες κλήθηκαν ακόμη να βαθμολογήσουν το κυβερνητικό έργο σε τέσσερα επίπεδα, με άριστα το δέκα και χαμηλότερο βαθμό το ένα. Και στους τέσσερις τομείς, η βαθμολογία που δόθηκε ήταν «κάτω από τη βάση».

Οι τομείς που βαθμολογήθηκαν ήταν των επενδύσεων, της ενίσχυσης της απασχόλησης, της στήριξης της περιφερειακής ανάπτυξης και της υποστήριξης της βιομηχανίας.

Οι προτάσεις του ΣΒΒΕ

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, η διοίκηση του ΣΒΒΕ επισημαίνει ότι το κύριο μέσο προσέγγισης της παραγωγικής ανασυγκρότησης της περιφερειακής βιομηχανίας είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.

Κατά τον ΣΒΒΕ αυτή θα πρέπει να στηρίζεται στους ακόλουθους έξι πυλώνες:

1) εφαρμογή ολοκληρωμένης βιομηχανικής στρατηγικής και πολιτικής,

2) λήψη κυβερνητικών αποφάσεων που αίρουν στρεβλώσεις δεκαετιών και οδηγούν σε μείωση κόστους παραγωγής και λειτουργίας,

3) αλλαγή φορολογικής πολιτικής με αναπτυξιακά και μόνον κριτήρια,

4) ανάπτυξη νέων-καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, που μπορούν να υποστηρίξουν με αξιώσεις την εξωστρέφεια του εγχώριου παραγωγικού συστήματος σε αγορές υψηλού εισοδήματος,

5) επανεξέταση σε βάθος του μοντέλου διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής με την εγχώρια μεταποίηση, για την ταχύτερη ανάταξη της οικονομίας και την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων τύπου «εμπάργκο από τη Ρωσία», και

6) ολοκλήρωση των πάσης φύσεως υποδομών (υλικών και άυλων) που σχετίζονται ευθέως, και διευκολύνουν τη λειτουργία της παραγωγικής βάσης στο βορειοελλαδικό τόξο.

 

(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, IN.GR)