• Σήμερα είναι: Κυριακή, 26 Μαΐου, 2024

ΣΕΒ: ενθάρρυνση νέας επιχειρηματικότητας

Με στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των νέων επιστημόνων, του πολυτιμότερου ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτει σήμερα η χώρα μας,  ο ΣΕΒ υλοποιεί τη δυναμική πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!», σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα και με τη συμμετοχή δικτύου επιχειρήσεων – μελών του.

Στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία όπου επείγει η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και η αντιμετώπιση των προβλημάτων επιβίωσης των επιχειρήσεων, οφείλουμε να προετοιμάσουμε το αύριο, δίνοντας σήμερα διέξοδο και προοπτική στην νέα ταλαντούχα γενιά των ελλήνων επιστημόνων.

Ο ΣΕΒ με την πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!», στηρίζει έμπρακτα  τους νέους που έχουν μια καινοτόμα ιδέα και ενδιαφέρονται για την επιχειρηματική αξιοποίησή της, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες  υποστήριξης που περιλαμβάνουν χώρο πρώτης εγκατάστασης, επιμόρφωση, συμβουλευτική υποστήριξη, δικτύωση και καθοδήγηση (mentoring) από καταξιωμένα υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τη συμμετοχή του δικτύου Επιχειρήσεων του ΣΕΒ, πολλών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, το οποίο μαζί με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, παραχωρούν ήδη δύο χώρους φιλοξενίας της δράσης, στην Αθήνα και το Βόλο.

Κύριος άξονας της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ είναι η χρήση του θεσμού του εθελοντή μέντορα –που στη συγκεκριμένη περίπτωση προέρχονται από επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ.  Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα περισσότερα από 30 ανώτατα και ανώτερα στελέχη των εταιριών-μελών του ΣΕΒ έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση».  Με τη  συνεργασία εξειδικευμένων συμβούλων και με τη συμβολή των μεντόρων η πρωτοβουλία αυτή του ΣΕΒ στοχεύει στην προσφορά  υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους νέους επιχειρηματίες-επιστήμονες, όπως:

•    Καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την υλοποίηση.
•    Κατευθύνσεις ως προς την εφαρμογή του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
•    Επιμόρφωση-ενδυνάμωση της προσωπικής αποτελεσματικότητάς τους.
•    Δικτύωση με επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικούς φορείς και λοιπούς κρίσιμους κρίκους της παραγωγικής διαδικασίας (πελάτες, προμηθευτές, κλπ).
•    Καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν στην εξωστρέφεια (ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικής στρατηγικής, σήμανση προϊόντων για εξαγωγή, αναζήτηση συνεργατών στο εξωτερικό, κλπ.

Ήδη ο ΣΕΒ σε συνεργασία με το ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την περιφέρεια Θεσσαλίας και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος έχει εγκαταστήσει σε δύο χώρους, 32  επιχειρηματικές ομάδες (17  στην Αθήνα και 15 στο Βόλο) με καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις που καλύπτουν  ευρεία γκάμα τεχνολογικών περιοχών. Ειδικότερα, 17 προτάσεις αφορούν τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, 5 είναι στον τομέα της υγείας-βιοτεχνολογίας, 3 σε αγροτική & κτηνοτροφική παραγωγή, 3 σε τρόφιμα-τυποποίηση, 2 σε ενέργεια και 2 σε βιομηχανικές κατασκευές.  Σημειώνεται ότι τα επίσημα εγκαίνια των χώρων φιλοξενίας θα πραγματοποιηθούν στις 21 Οκτωβρίου στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Το Συμβούλιο Διοίκησης της πρωτοβουλίας «Μαζί στην Εκκίνηση» αποτελείται από την κυρία Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαλεξόπουλο,  τον κύριο Πάνο Κυριακόπουλο (όλοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ), την κυρία Άννα Πουσκούρη (CEO, Soros Hills SA) και τους κυρίους Χάρη Κυριαζή (Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του ΣΕΒ) και Γιάννη Κυριακού (αν. Γενικό Διευθυντή του ΣΕΒ).