• Σήμερα είναι: Κυριακή, 26 Μαΐου, 2024

ΣΕΒ: Οκτώ άξονες για την επιχειρηματικότητα

Σχέδιο οκτώ αξόνων για μια Νέα Μεταρρυθμιστική Στρατηγική εισηγείται ο ΣΕΒ στην κυβέρνηση προκειμένου να στηριχθεί αποτελεσματικά η ελληνική Επιχειρηματικότητα.

Το σχέδιο -το οποίο μπορεί να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας 2014/2020- παρουσιάστηκε σε συνάντηση του επιτελείου του ΣΕΒ με τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Κωστή Χατζηδάκη.

Την ανάθεση στον ιδιωτικό τομέα εργασιών που σήμερα γίνονται από το Δημόσιο, δηλαδή την περαιτέρω αξιοποίηση του λεγόμενου outsourcing, προτείνει ο ΣΕΒ στην κυβέρνηση, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

Στόχος του Σχεδίου είναι η απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων, η οποία, σύμφωνα με το ΣΕΒ, πρέπει να επικεντρωθεί σε πέντε τομείς: Αδειοδότηση, Χωροταξία, Φορολογία, Ταχύτητα Απονομής Δικαιοσύνης, Συστήματα Κρατικού Ελέγχου & Εποπτείας.

Το σχέδιο που προτείνει ο ΣΕΒ περιλαμβάνει αλλαγές σε οκτώ άξονες, οι οποίοι έχουν ως εξής:

1. Επικέντρωση των πόρων της Δημόσιας Διοίκησης (κοινοτικών και εθνικών) στη μεταρρύθμιση των πέντε συγκεκριμένων τομέων.

2. Αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός (όπου απαιτείται) των αρμοδιοτήτων και των σχέσεων μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης για τους παραπάνω τομείς.

3. Ριζική αναδιοργάνωση του μοντέλου παροχής δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, μέσω της αξιοποίησης της εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) για την παροχή υπηρεσιών και προμηθειών στον δημόσιο τομέα, με σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο σύναψης συμβάσεων και δεσμευτικά πρωτόκολλα παροχής των υπηρεσιών και διασφάλισης του περιεχομένου της συνεργασίας.

4. Αναδιοργάνωση του συστήματος Δημόσιων Διαβουλεύσεων μεταξύ δημόσιας διοίκησης και επιχειρηματικής κοινότητας. Προσαρμογή της διαβούλευσης ανάλογα με το αντικείμενο της νομοθέτησης, τις απαιτήσεις σε γνώση και εξειδίκευση, το μέγεθος των επιπτώσεων, κλπ και ανάδειξη της στοχευμένης διαβούλευσης σε βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της νομοθέτησης.

5. Εγκαθίδρυση νέου συστήματος και διαδικασιών για την έγκυρη ανάλυση των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα και τον ανταγωνισμό των βασικών μέτρων που λαμβάνονται με νομοθετήματα ή διοικητικές πράξεις.

6. Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης με έμφαση στην ανάπτυξη διευθυντικών στελεχών με εξειδίκευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας, διεθνών αγορών, επενδύσεων, καινοτομίας καθώς και σε θέματα που άπτονται βασικών παραγωγικών τομέων της οικονομίας όπως η ενέργεια, τα τρόφιμα, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, κλπ, σε συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα.

7. Δημιουργία αυτοτελούς επιτελικού μηχανισμού για την τεχνοκρατική υποστήριξη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, με τη συμμετοχή της επιχειρηματικής κοινότητας. Επιλογή Συμβούλων Αξιολόγησης στους παραπάνω τομείς, από χώρες με σύγχρονα συστήματα διοίκησης, με αναφορά στον πρωθυπουργό.

8. Ευρύ επικοινωνιακό πρόγραμμα για την προστιθέμενη αξία της διασφάλισης φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα, στη βάση διεθνών benchmarking.

Σύμφωνα με την πρόταση, η χρηματοδότηση του έργου μπορεί να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί και ο οριζόντιος συντονισμός για την υλοποίησή του.

(ΠΗΓΉ:iefimerida)