• Σήμερα είναι: Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023

Σε άνοδο η αξία των συναλλαγών στην ευρωπαϊκή αγορά δανειακών χαρτοφυλακίων

Αναστασία Βόρδου, Αudit & Αssurance Dept.

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε η ομάδα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα δανειακών χαρτοφυλακίων της PwC (Portfolio Advisory Group) για το τελευταίο τρίμηνο του 2014, η ονομαστική αξία των δανειακών χαρτοφυλακίων που άλλαξαν χέρια ανήλθε σε 91 δισ. ευρώ, από 64 δισ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Η PwC εκτιμά ότι το 2015 η δευτερογενής ευρωπαϊκή αγορά δανειακών χαρτοφυλακίων θα αγγίξει τα 100 δισ. ευρώ, με συναλλαγές αξίας 40 δισ. ευρώ να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Το 2014 τα δάνεια επαγγελματικής στέγης αποτέλεσαν την πλειονότητα των συναλλαγών, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 50% των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν –με ονομαστική αξία 49 δισ. ευρώ και σημειώνοντας αύξηση κατά 18 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Τη δεύτερη θέση κατέλαβαν τα στεγαστικά δάνεια με υποθήκη ακινήτου, τα οποία ανήλθαν σε 20 δισ. ευρώ, αξία διπλάσια σε σχέση με πέρυσι. Οι αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Ισπανίας σημείωσαν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα, με τις τράπεζες που έχουν την έδρα τους σε αυτές τις χώρες να έχουν πραγματοποιήσει πάνω από το 75% του συνολικού όγκου των συναλλαγών.

Σύμφωνα με τον Richard Thompson, Partner της PwC: «Η αγορά δανειακών χαρτοφυλακίων ζωντάνεψε το 2014, όπως το είχαμε προβλέψει. Η αυξημένη βεβαιότητα που χαρακτήρισε τις τιμές των στοιχείων ενεργητικού διατήρησε ψηλά τη ζήτηση από ένα πλήθος κορυφαίων χρηματοοικονομικών επενδυτών και η αύξηση των διαθέσιμων δανειακών κεφαλαίων συνέβαλε στους υψηλούς όγκους συναλλαγών. Τα δάνεια με προσημείωση ή υποθήκη ακινήτου εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων επενδυτών και εκτιμούμε ότι αυτή η κατηγορία δανείων θα κυριαρχήσει στις συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν το 2015.

Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Review) ανέδειξε 136 δισ. ευρώ προβληματικά τραπεζικά δάνεια, για τα οποία είναι πιθανό να χρειαστεί να γίνουν αναταξινομήσεις στους αντίστοιχους ισολογισμούς. Παρότι ορισμένες από τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2014 εν μέρει ήταν αποτέλεσμα της αξιολόγησης AQR, εκτιμώ ότι η αξιολόγηση θα παίξει μεγαλύτερο ρόλο στις συναλλαγές από το 2015 και μετά».

Η μελέτη της PwC δείχνει ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να κατέχουν πάνω από 2 τρισ. ευρώ ανεπιθύμητων δανείων. Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δανείων θα αναχρηματοδοτηθεί κατά τη συνήθη πρακτική, μια σημαντική δεξαμενή δανείων εντέλει θα πουληθεί. Ακόμη και στους τωρινούς όγκους συναλλαγών, η αγορά για τα δανειακά χαρτοφυλάκια αναμένεται να έχει μεγάλη δραστηριότητα για πολλά ακόμη χρόνια.

Επίσης, σύμφωνα με τον Richard Thompson: «Μελετάμε τη γεωγραφική κατανομή των συναλλαγών και προσπαθούμε να προβλέψουμε την επόμενη έκρηξη δραστηριότητας στην αγορά δανειακών χαρτοφυλακίων. Η Ιρλανδία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσουν να κυριαρχούν και τη φετινή χρονιά, όμως είναι πιθανό να σημειώσουν σημαντική ανάπτυξη και οι αγορές της Ιταλίας, της Ολλανδίας και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι αγορές αυτές αντιπροσώπευαν μόνο το 10% του συνολικού όγκου των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν το 2014 (9 δισ. ευρώ) και εκτιμούμε ότι η αξία τους θα υπερδιπλασιαστεί εντός του 2015, σκαρφαλώνοντας στα 20 δισ. ευρώ.

Η αγορά εξακολουθεί να κυριαρχείται από τους μεγάλους χρηματοοικονομικούς επενδυτές, οι οποίοι διαθέτουν και σημαντικά σε μέγεθος κεφάλαια γι’ αυτήν την αγορά. Πολλοί εξ αυτών έχουν στρέψει το βλέμμα τους προς τις αναδυόμενες ευρωπαϊκές αγορές, για να αποφύγουν τον υψηλό ανταγωνισμό των αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Ισπανίας».