• Σήμερα είναι: Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

Σημαντικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Από την αρχή του έτους έως και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 2014 ολοκληρώθηκαν 181 έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 25.430.558 ευρώ, εκ των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί 7.130.558 ευρώ, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, που μιλά για «σημαντικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής», που προέκυψαν από το Κέντρο Ελέγχου Φυσικών Προσώπων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠΟΙΚ.

Από τη λίστα Λαγκάρντ 25 υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών. Πάντως, από τη μελέτη των στοιχείων προκύπτει ότι η αύξηση των βεβαιωμένων φόρων, πόσο μάλλον των εισπραχθέντων, δεν ακολουθούν την αύξηση του αριθμού των ελέγχων.

Ειδικότερα, εξηγεί το υπουργείο:

  • Έλεγχος εμβασμάτων εξωτερικού: Ολοκληρώθηκαν 91 έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 1.700.000 ευρώ εκ των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί 1.600.000 ευρώ και εκκρεμούν για βεβαίωση εντός του μηνός 12.473.500 ευρώ. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου 242 υποθέσεις
  • Έλεγχος Off-shore εταιρειών: Ολοκληρώθηκαν 18 τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 5.700.000 ευρώ και εκκρεμούν για βεβαίωση 5.700.000 λόγω άσκησης ενδίκων μέσων. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου 60 έλεγχοι
  • Έλεγχος με έμμεσες τεχνικές: Ολοκληρώθηκαν εντός του τρέχοντος μήνα 2 τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 430.558 ευρώ το οποίο έχει ήδη εισπραχθεί και 3 επιπλέον φορολογικοί έλεγχοι για τους οποίους έχει συνταχθεί προσωρινό σημείωμα ελέγχου με προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, ποσό 1.812.763 ευρώ. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε διάφορα στάδια ελέγχου 47 τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι με χρήση των έμμεσων τεχνικών.
  • Έλεγχος υποθέσεων μεγάλου πλούτου (ΜΠΥΕ): Ολοκληρώθηκαν 70 υποθέσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 17.600.000 ευρώ εκ των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί 5.100.000 ευρώ και εκκρεμούν για βεβαίωση λόγω άσκησης ενδίκων μέσων 5.400.000 ευρώ.
  • Έλεγχοι μετά από Εισαγγελική παραγγελία: Έχει ανατεθεί με Εισαγγελική παραγγελία ο έλεγχος 25 υποθέσεων από την λίστα Lagarde οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών και της επεξεργασίας στοιχείων.

Στόχος του ΚΕΦΟΜΕΠ είναι, έως το τέλος του 2014 να ολοκληρώσει τον έλεγχο 720 υποθέσεων εμβασμάτων και offshore εταιρειών, καθώς επίσης κατ’ ελάχιστον 40 υποθέσεις με μεθόδους εμμέσου ελέγχου, χρησιμοποιώντας όπου χρειάζεται και το πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πρέπει να τονιστεί, σημειώνει το υπουργείο Οικονομικών, ότι με την ολοκλήρωση και κοινοποίηση των προσωρινών σημειωμάτων διαπιστώσεων του ελέγχου, οι ελεγχόμενοι διαθέτουν εκ του Νόμου 20 ημέρες για να ανταποκριθούν, με σκοπό την ενδεχόμενη αιτιολόγηση των ευρημάτων του ελέγχου.

Εφόσον ο ελεγχόμενος δεν προσέλθει ή οι αιτιολογίες του κριθούν ανεπαρκείς, στη συνέχεια συντάσσεται άμεσα η τελική έκθεση του ελέγχου και βεβαιώνεται ο προβλεπόμενος φόρος. Ακολούθως ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών, ωστόσο έχει την υποχρέωση να πληρώσει το 50% του ανωτέρω καταλογισθέντος φόρου.

«Με αυτή τη σύγχρονη διαδικασία το ΚΕΦΟΜΕΠ επιτυγχάνει γρήγορα αποτελέσματα ελέγχων, καθώς και σημαντικό ποσό εσόδων για το ελληνικό δημόσιο» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

«Τα πρώτα αποτελέσματα μιας μεγάλης προσπάθειας»

Το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα μιας μεγάλης προσπάθειας που διενεργείται στη Γενική Γραμματεία.

«Το 2013 ήταν ένα έτος μεγάλων αλλαγών, οι οποίες αναμένεται να καρποφορήσουν αυτή τη χρονιά. Τετραπλασιάστηκαν οι ελεγκτές, αξιοποιήθηκαν νέες τεχνολογίες, διενεργούνται έλεγχοι με έμμεσες τεχνικές και γενικά εφαρμόζονται πολλά μέτρα, με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής» σημειώνει και απαρριθμεί τις αλλαγές που οδήγησαν σε αυτά τα αποτελέσματα.

Όπως σημειώνεται «τα ανωτέρω θετικά αποτελέσματα του ΚΕΦΟΜΕΠ:

1. είναι προϊόν της βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τον τρόπο που διενεργούνται οι έλεγχοι. Ειδικά οι αλλαγές που επέφερε ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013), εισάγοντας τη δυνατότητα μερικού ελέγχου από 1/1/2014, με σκοπό την ταχύτερη ολοκλήρωση των ελεγκτικών υποθέσεων. Επισημαίνεται ότι ο μερικός έλεγχος σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι το Δημόσιο «αποποιείται» τη δυνατότητα του να επανέλθει μετέπειτα και για πιο ολοκληρωμένους ελέγχους, οι οποίοι ωστόσο καθυστερούν σε χρονική διάρκεια. Οι μερικοί έλεγχοι είναι πιο στοχευμένοι, αξιοποιούν άμεσα διαθέσιμα στοιχεία (π.χ. αρχείο εμβασμάτων εξωτερικού) και συνεπώς ολοκληρώνονται πολύ πιο γρήγορα, έναντι του πλήρους ελέγχου.

2. στηρίζονται στην ηλεκτρονική διασύνδεση με τις τράπεζες, από όπου προκύπτει πρόσβαση των ελεγκτών στα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχομένων. Οι σχετικές ηλεκτρονικές εφαρμογές επί του παρόντος επεκτείνονται, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του 2014 να υπάρχει πρόσβαση και στην αναλυτική κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχομένων, το οποίο θα αποτελέσει καταλυτικής σημασίας «εφόδιο» κατά της φοροδιαφυγής.

3. οφείλονται και στην αξιοποίηση νέων σύγχρονων τεχνικών έμμεσων ελέγχων, δηλαδή: Μέθοδος τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου, καθαρής θέσης του φορολογούμενου, ύψους τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά».

Η επιτάχυνση των ελέγχων που επέφεραν οι νέες συνθήκες δεν έχει αποτυπωθεί στα δημοσιευμένα στοιχεία του τριμήνου του ΚΕΦΟΜΕΠ, όπου καταγράφονται 94 ολοκληρωμένοι έλεγχοι με συνολικό ποσό βεβαίωσης και προστίμων 26,3 εκατ. ευρώ και ποσό είσπραξης 7,6 εκατ. ευρώ, προσθέτει το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα για το μήνα Μάρτιο καταγράφονται ως ολοκληρωμένοι 20 έλεγχοι, εκ των οποίων οι 13 αφορούσαν ελέγχους εμβασμάτων και offshore εταιρειών.

Ενδεικτικά στοιχεία που μπορούν να αναφερθούν και αποτυπώνουν την προαναφερόμενη δυναμική είναι ότι:

· στις 31/12/2013 οι έλεγχοι που ήταν σε εξέλιξη ήταν 108, ενώ στις 30/4/2014 είναι 1.307

· από 1/1/2014 έως και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 2014 ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθοι έλεγχοι:

* Με τελική έκθεση και οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου: 181

* Με προσωρινό σημείωμα ελέγχου και προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου: 302

 

(πηγή:in.gr)