• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

ΣΟΕΛ: Διεθνής επιτυχία νέων ορκωτών ελεγκτών λογιστών

 

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) συγχαίρει τα μέλη του για τις επιτυχίες τους στις πρόσφατες  εξετάσεις του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) στο πλαίσιο απόκτησης επαγγελματικού τίτλου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι εξετάσεις αυτές, στις οποίες συμμετέχουν υποψήφιοι από πολλές χώρες,  είναι μεταπτυχιακού επιπέδου, καλύπτουν ευρύτατο φάσμα θεμάτων,  διεξάγονται με βάση την αμοιβαία αναγνώριση Σ.Ο.Ε.Λ. – ACCA και είναι παγκοσμίως αποδεκτές.

 

Τα διακριθέντα μέλη μας με αλφαβητική σειρά είναι τα εξής:

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αποστολίδη Βασιλική P4 – Advanced Financial Management
Γεωργίου Αθανάσιος F6 – Taxation
Γούλας Σταύρος P6 – Advanced Taxation
Ζερβάκου Άννα P1 – Governance, Risk and Ethics
Καλεγιώργης Ευάγγελος F9 – Financial Management
Μαρίνος Σαράντης F7 – Financial Reporting
Μουρτζούχος Γεώργιος F5 – Performance Management
Παραβάλου Παρασκευή F8 –  Audit & Assurance
Σκρέτα Σταματία P2 – Corporate Reporting
Σπυροπούλου Ηλέκτρα P3 – Business Analysis
Σταμέλος Κωνσταντίνος P7 – Advanced Audit and Assurance

 

Τα παρακάτω μέλη, ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία των εξετάσεων και παρατίθενται με αλφαβητική σειρά:

 

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ
Αντωνόπουλος Χρήστος
Γκούμα Ολυμπία
Μάρκου Νικόλαος – Παναγιώτης

Το Σ.Ο.Ε.Λ. θα συνεχίσει να αποδίδει την απαιτούμενη προσοχή και να υποστηρίζει μέσω του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) την εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση όλων των μελών του, ως ένα από τα προαπαιτούμενα για τη διατήρηση του κύρους του ελεγκτικού θεσμού.

Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη

του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ

Χαρίλαος Π. Αλαμάνος