• Σήμερα είναι: Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023

Στα 14,4 δισ. ευρώ οι κεφαλαιακές ανάγκες των συστημικών τραπεζών

Στα 14,4 δισ. ευρώ διαμορφώνονται οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες των τεσσάρων συστημικών ομίλων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των stress tests που ανακοίνωσε το Σάββατο το πρωί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Από το συνολικό κεφαλαιακό έλλειμμα, τα 4,4 δισ. ευρώ αφορούν στο βασικό σενάριο της άσκησης, ποσό που θα πρέπει καλυφθεί από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κρατικοποίησης, βάση των νέας νομοθεσίας που έχει ήδη εισαχθεί προς ψήφιση από την Παρασκευή στη Βουλή.

Αναλυτικότερα, τα ευρήματα της άσκησης που προκύπτουν ανά τράπεζα είναι τα εξής:

– Alpha Bank: Βασικό σενάριο 263 εκατ. ευρώ – Δυσμενές σενάριο 2,74 δισ. ευρώ
– Eurobank: Βασικό σενάριο 339 εκατ. ευρώ – Δυσμενές σενάριο 2,12 δισ. ευρώ
– Εθνική Τράπεζα: Βασικό σενάριο 1,58 εκατ. ευρώ – Δυσμενές σενάριο 4,6 δισ. ευρώ
– Τράπεζα Πειραιώς: Βασικό σενάριο 2,21 δισ. ευρώ – Δυσμενές σενάριο 4,93 δισ. ευρώ

Κάθε τράπεζα καλείται να καλύψει από την αγορά τις ανάγκες που προκύπτουν τουλάχιστον από το βασικό σενάριο. Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα αναπληρωθούν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το οποίο θα αποκτήσει ένα συνδυασμό μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) και κοινών μετοχών.

Πάντως ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό σε ποια αναλογία θα χρησιμοποιηθούν τα παραπάνω εργαλεία, κάτι που θα ξεκαθαρίσει με υπουργικές αποφάσεις που θα υπογραφούν τις επόμενες ώρες.

Με αυτά τα δεδομένα, οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι θα μπορέσουν εκτός απροόπτου να διατηρήσουν τον ιδιωτικό τους χαρακτήρα, καθώς τα ποσά του βασικού σεναρίου είναι διαχειρίσιμα.

Οι δύο τράπεζες με τις μικρότερες συνολικές ανάγκες θα μπορούσαν σε συνδυασμό με τις δημόσιες προσφορές που έχουν υποβάλλει στους πιστωτές τους, να καλύψουν μέρος και του δυσμενούς σεναρίου, επιταχύνοντας το ρυθμό ιδιωτικοποίησής τους.

Στο πλαίσιο της άσκησης, η ΕΚΤ εξέτασε την ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών (Αsset Quality Review – AQR) και κατέληξε ότι θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές ύψους 9,2 δισ. ευρώ στις προβλέψεις, για την αποτελεσματική κάλυψη των δανειακών τους χαρτοφυλακίων, με ημερομηνία 30/6/2015.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής, η Alpha Bank δε χρειάζεται να εγγράψει νέες προβλέψεις, η Eurobank θα χρειαστεί επιπλέον 339 εκατ. ευρώ, η Εθνική Τράπεζα 831 εκατ. ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς 2,19 δισ. ευρώ.

Τα ποσά αυτά είναι απαραίτητα, καθώς από την σχετική διαδικασία προκύπτει αύξηση του «ανοίγματος» των τεσσάρων ομίλων στις επισφάλειες (non-performing exposure -NPE), κατά 7 δισ. ευρώ.

Τα πλάνα ανακεφαλαιοποίησης

Οι τραπεζικές διοικήσεις καλούνται να υποβάλουν στην Ευρωτράπεζα έως και τις 6 Νοεμβρίου τα σχέδια ανακεφαλαιοποίησης (capital plans), με τα οποία θα εξηγούν τον τρόπο κάλυψης του ελλείματος που προκύπτει από τα stress tests.

Με τον τρόπο αυτό θα ξεκινήσει η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών θα διασφαλίσει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ, τη φερεγγυότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την ικανότητά του να ανταπεξέλθει σε μακροοικονομικά σοκ.

Για το Σάββατο είναι προγραμματισμένες συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων των τεσσάρων τραπεζών, τα οποία θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους. 

(πηγή: TO BHMA)