• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Στα 320,4 δισ. ευρώ ή στο 175,1% του ΑΕΠ μειώθηκε το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης

Στα 320,4 δισ. ευρώ ή στο 175,1% του ΑΕΠ μειώθηκε το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης στα τέλη Μαρτίου 2014, από 321,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από τα 320,4 δισ. ευρώ του χρέους, τα 230,9 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια και τα 89,4 δισ. ευρώ σε ομόλογα και βραχυπρόθεσμο δανεισμό.

Συγκεκριμένα, το 76,8% του χρέους  ή 245,9 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια φυσικής διάρκειας άνω των 5 ετών, το 10,3% του χρέους ή 33 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια φυσικής διάρκειας 1 έως 5 έτη , ενώ το 12,9% του χρέους ή 41,3 αφορούν σε δάνεια που ωριμάζουν μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με το 2012, τα δάνεια έχουν αυξηθεί (ήταν στα 200,8 δισ. ευρώ) και τα ομόλογα μειώθηκαν (ήταν 104,6 δισ. ευρώ).

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη σταδιακή μεταφορά του ελληνικού χρέους από τους ιδιώτες στον επίσημο τομέα, από τη διεξαγωγή του PSI και μετά.

Τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου στα τέλη Μαρτίου αποτελούσαν το 70,5% του χρέους, ενώ τα δάνεια σταθερού επιτοκίου το 29,5%. Μόλις το 27,9% του ελληνικού χρέους ή 89,3 δισ. ευρώ ήταν διαπραγματεύσιμο στα τέλη Μαρτίου 2014. Το 95,9% του χρέους ήταν εκπεφρασμένο σε ευρώ και το 4,1% σε νομίσματα εκτός ευρωζώνης.

Βάσει των ίδιων στοιχείων στα τέλη Μαρτίου 2014 το υπολειπόμενο του χρέους που έπρεπε να αποπληρωθεί μέσα στο 2014 από το Ελληνικό Δημόσιο διαμορφωνόταν στα 38,6 δισ. ευρώ. Εξ αυτών τα 14,9 δισ. ευρώ είναι έντοκα γραμμάτια που ανακυκλώνονται και τα 23,7 δισ. ευρώ ομόλογα. Από αυτά τα 8,5 δισ. ευρώ αποπληρώθηκαν στις 20 και 21 Μαΐου και αφορούσαν σε ομόλογα που κατείχε η ΕΚΤ, αλλά και στα γνωστά «ομόλογα Αλογοσκούφη».

Ο προϋπολογισμός του 2014 προέβλεπε ότι το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης θα ανέλθει στα 325,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014, ωστόσο αναμένεται να διαμορφωθεί στα 330,1 δισ. ευρώ, καθώς μεταφέρθηκαν στο 2014 τα 4,5 δισ. ευρώ της δόσης του μηχανισμού στήριξης που έπρεπε να είχε λάβει η Ελλάδα στα τέλη του 2013.

Σημειώνεται πως μέχρι και το 2020 η χώρα θα πρέπει να εξοφλήσει υποχρεώσεις συνολικού ύψους 86,2 δισ. ευρώ. Από το 2021 ξεκινούν οι αποπληρωμές των δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη και μέχρι το 2050 θα πρέπει να έχει εξοφλήσει 232,8 δισ. ευρώ.

Από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προκύπτει πως το υφιστάμενο ύψος εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου στα τέλη Μαρτίου 2014 ήταν στα 17,7 δισ. ευρώ, από 17,88 δισ. ευρώ στα τέλη του 2013. Ομοίως τα ταμειακά διαθέσιμα ήταν στα τέλη Μαρτίου 2014 στα 1,93 δισ. ευρώ, από 4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013.

 

Θανάσης Κουκάκης από in.gr