• Σήμερα είναι: Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Στην Φρανκφούρτη για τα stress tests

Στη Φρανκφούρτη θα βρίσκονται σήμερα Τετάρτη οι διοικήσεις 127 τραπεζικών ομίλων και οι εκπρόσωποι 26 εθνικών εποπτικών αρχών προκειμένου να ενημερωθούν για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος από την ΕΚΤ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έδρα της Κεντρικής Τράπεζας θα παραβρεθούν στελέχη των Τράπεζα Πειραιώς, Alpha, Εθνική και Eurobank, αλλά και της Τράπεζας της Ελλάδος ώστε να λάβουν οδηγίες για παραμέτρους της άσκησης (Asset Quality Review) που χρήζουν διευκρινίσεων.

Η συνολική αξιολόγηση είναι ένας διεξοδικός έλεγχος των ισολογισμών και της ανθεκτικότητας των μεγαλύτερων τραπεζών προτού η ΕΚΤ αναλάβει τα εποπτικά της καθήκοντα τον Νοέμβριο και διαφέρει από προηγούμενες ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ, από την άποψη ότι περιλαμβάνει διεξοδικό έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και ενσωματώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.