• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

Στη Βουλή ο προυπολογισμός

Τον κρατικό προϋπολογισμό του 2015, που θα είναι για πρώτη χρονιά ισοσκελισμένος, καταθέτει σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης και θα παρουσιάσει στη συνέχεια στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο αναπληρωτής Υπουργός κ.Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ το οποίο καλύπτει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες για τόκους του επόμενου έτους, περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους στο 160% του ΑΕΠ και επιστροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη με ρυθμό 2,9% που είναι από τους υψηλότερους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Δεδομένου ότι και ο εφετινός προϋπολογισμός κλείνει με πρωτογενές πλεόνασμα 1,8% του ΑΕΠ (έναντι πρόβλεψης 1,5% του ΑΕΠ) και τα έσοδα από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) κινούνται πάνω από τις προβλέψεις, η βάση από την οποία ξεκινά ο νέος προϋπολογισμός θεωρείται πιό στέρεη.
Ετσι, παρά τις ενστάσεις της τρόικας περί ύπαρξης δημοσιονομικού κενού περί το 1,5 δισ. ευρώ η κυβέρνηση προχωρά στην κατάθεση του προϋπολογισμού, διαβεβαιώνοντας ότι αν παρουσιαστούν αποκλίσεις θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα (περικοπές δαπανών) προκειμένου να επιτύχει τους στόχους.
Σε κάθε περίπτωση ο νέος προϋπολογισμός δεν προβλέπει νέα εισπρακτικά μέτρα, ωστόσο δεν περιλαμβάνει και τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών για φυσικά και νομικά πρόσωπα, που μετατίθενται για την επόμενη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης, στη μετά μνημονίων εποχή.
Στο κείμενό του, βέβαια, όπως και στο προσχέδιο που έχει κατατεθεί, έχουν ενσωματωθεί η διατήρηση της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης και το 2015 (έστω μειωμένη κατά 30%), όπως και το νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τα ταμεία, που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα του δημοσίου και κυρίως των ταμείων σε βάθος τουλάχιστον έξι ετών.
Ο νέος προϋπολογισμός θα «καλεί» μισθωτούς και συνταξιούχους να πληρώσουν πρόσθετους φόρους πάνω από 1,7 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα:
-Περίπου 805 εκατ. ευρώ προέρχονται από την άμεση φορολογία, αφού προβλέπονται έσοδα περίπου 22,144 δισ. ευρώ, από 21,339 δισ. ευρώ φέτος.
-Περίπου 930 εκατ. ευρώ από την έμμεση φορολογία, καθώς υπολογίζονται έσοδα ύψους που θα προσεγγίζουν τα 25,242 δισ. ευρώ, από 24,312 δισ. ευρώ φέτος, λόγω της αναμενόμενης αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης, αλλά και της αύξησης της τουριστικής κίνησης που βελτιώνει αισθητά τις εισπράξεις, ειδικά από τον ΦΠΑ.
Οι επιβαρύνσεις δε στην άμεση φορολογία θα προέλθουν από:
-Την αύξηση της παρακράτησης στα εισοδήματα των μισθωτών, καθώς θα αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημά τους λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.
-Την αύξηση της παρακράτησης φόρου στα εισοδήματα των συνταξιούχων, που προέρχεται από την «ενοποίηση» κύριων και επικουρικών συντάξεων. Συγκεκριμένα, όπως έχει επισημάνει η «Ν», με την εφαρμογή του νέου συστήματος ενιαίου υπολογισμού των κρατήσεων από έναν εκκαθαριστή, την ΗΔΙΚΑ, ολόκληρος ο αναλογούν φόρος θα παρακρατείται στην πηγή με αποτέλεσμα να μειωθεί το μηνιαίο εισόδημα των συνταξιούχων.
-Την αύξηση της φορολογίας στα ενοίκια που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από φέτος, αφού ο πρώτος συντελεστής από το 10% αυξάνεται στο 11% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι για τα ενοίκια που εισπράχθηκαν πέρυσι και φορολογήθηκαν φέτος αυτοτελώς ο συντελεστής ήταν στο 10% για έσοδα έως και 12.000 ευρώ, ενώ για το υπερβάλλον ποσό ο συντελεστής ήταν 33%, όπως και παραμένει και για τα ενοίκια που εισπράττονται εντός του τρέχοντος έτους. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι εάν κάποιος εισπράττει 17.000 ευρώ ενοίκια το χρόνο θα φορολογηθεί με 11% για τα πρώτα 12.000 ευρώ, δηλαδή 1.320 ευρώ και 33% για τα επόμενα 5.000 ευρώ, δηλαδή 1.650 ευρώ, με συνολική επιβάρυνση 2.970 ευρώ.
-Τη φορολόγηση των φετινών εισοδημάτων των αγροτών με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο φορολογικός συντελεστής 13% εφαρμόζεται επί των κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο (λιανικώς ή χονδρικώς) πώλησης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων. Ως εκ τούτου βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του συντελεστή 13% είναι τα πωλούμενα προϊόντα να παράγονται αποκλειστικά από τον πωλητή τους -παραγωγό και να μην έχουν υποστεί μεταποίηση.
 
47 δισ. τα έσοδα
από φόρους
Ειδικά για τα φορολογικά έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1,7 – 1,8 δισ. ευρώ ενώ τα έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους θα ανέλθουν σε 47 δισ. ευρώ το 2015 από 45 δισ. ευρώ το 2014.
Αύξηση η οποία με το σχέδιο που υπάρχει θα προέλθει εκτός από την αύξηση της παρακράτησης σε μισθούς και συντάξεις και από:
– Τα αυξημένα έσοδα κατά 883 εκατ. ευρώ λόγω της είσπραξης των δύο τελευταίων δόσεων του ΕΝΦΙΑ του 2014 κατά τους πρώτους μήνες του 2015. Ωστόσο, το ποσό αυτό σε δημοσιονομική βάση θα καταγραφεί στο έτος 2014.
– Την περαιτέρω βελτίωση της είσπραξης φόρων παρελθόντων ετών εξαιτίας των δράσεων και των πρωτοβουλιών που έχουν σχεδιασθεί από τις αρχές, μεταξύ άλλων και με τη βελτίωση του πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Από την άλλη πλευρά, προβλέπονται μειωμένα έσοδα από τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 30%. Επισημαίνεται ότι τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών υπολογίζουν σε αύξηση των μη φορολογικών εσόδων κατά 10%, στα 3 δισ. ευρώ, που θα προέλθουν από την είσπραξη φόρων με ταυτότητα οφειλής που εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων αναμένεται να διαμορφωθούν εντός στόχων, στα 3,1 δισ. ευρώ.
Παράλληλα στο πεδίο των δαπανών, για την αποκατάσταση των μισθών δικαστικών και ένστολων έχουν προβλεφθεί κονδύλια 540 εκατ. ευρώ.