• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Στουρνάρας: μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής

Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής που θα περιλαμβάνει τα έσοδα και τους στόχους της ελληνικής οικονομίας για την προσεχή τριετία, πρόκειται να τεθεί υπόψιν της Βουλής για υπερψήφισή του μέχρι την 5η Μαΐου, ανέφερε σε δηλώσεις του προς τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας.

Σε ομιλία του στην Επιτροπή Οικονομικών, ο κ. Στουρνάρας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτευχθείσα από την ελληνική Προεδρία, συμφωνία επί τεσσάρων «σημαντικών και δύσκολων» νομοθετημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτά είναι η Οδηγία και ο Κανονισμός για τις αγορές χρηματοπιστωτικών µέσων (MiFID και MiFIR), «η οποία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για ένα ασφαλέστερο, ορθότερο, περισσότερο διαφανές και υπεύθυνο χρηµατοπιστωτικό σύστημα», η Οδηγία για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ – UCITS), «η οποία ενισχύει την εμπιστοσύνη και την προστασία των επενδυτών και καθιερώνει νέες πολιτικές στις αμοιβές, οι οποίες αποτρέπουν την υπερβολική ανάληψη κινδύνων», η Οδηγία σχετικά με τους Λογαριασμούς Πληρωμών (PAD), «η οποία εξασφαλίζει τη διαφάνεια και συγκρισιμότητα των χρεώσεων για πληρωμές που πραγματοποιούμε και λαμβάνουμε μέσω τραπεζικού λογαριασμού» – και τέλος, ο Κανονισμός που αφορά κανόνες διαφάνειας στα επενδυτικά προϊόντα που απευθύνονται σε μικροεπενδυτές (PRIIPs).

«Κατά το δεύτερο μισό της, η ελληνική Προεδρία θα εστιάσει στην προώθηση σημαντικών φακέλων, όπως τα benchmarks (δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και συμβάσεις), το «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος, τα μακροπρόθεσμα χρηματοδοτικά εργαλεία και την Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών» ανέφερε ο κ. Στουρνάρας.

«Όσο η χώρα μας αποκτά σταδιακά δημοσιονομική αυτάρκεια, θα είναι σε θέση, με μεγαλύτερη πολυτέλεια χρόνου και μεγαλύτερη αυτονομία, να καθορίζει τις βασικές πτυχές του νέου αναπτυξιακού προτύπου της: ενός προτύπου που βασίζεται στην εξωστρέφεια, στην ανταγωνιστικότητα και στην καινοτομία – και θα χρηματοδοτείται από ένα από τα πιο αξιόπιστα ευρωπαϊκά τραπεζικά συστήματα όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και του κόσμου» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών.

«Με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση οι ελληνικές επιχειρήσεις, υποβοηθούμενες από ένα κράτος φιλικό προς την επιχειρηματικότητα, θα αναβαθμίζουν συνεχώς το μερίδιο τους στις διεθνείς αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Οι πρόσφατες εξελίξεις είναι δηλωτικές της εμπιστοσύνης των εταίρων μας, των διεθνών επενδυτών και των αγορών κεφαλαίου και χρήματος. Η δικιά μας υποχρέωση πλέον, είναι να επιταχύνουμε με κάθε τρόπο τη διαδικασία επανόδου σε αναπτυξιακή τροχιά, προς όφελος πρωτίστως των νεότερων γενεών της πατρίδας μας» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών.

Ως ένα τέτοιο βήμα, χαρακτήρισε ο κ. Στουρνάρας και το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, που ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 36/2013 της Ε.Ε., για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων.

 

(πηγή: in.gr, AΠΕ-ΜΠΕ)