• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Συναντήσεις για το τραπεζικό

Τρεις διαφορετικές συσκέψεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα μεταξύ της τρόικας, της Τράπεζας της Ελλάδας, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του υπουργείου Οικονομικών.

Στο επίκεντρο και των τριών συσκέψεων θα βρεθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί από την έκθεση της BlackRock για τις αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού χαρτοφυλακίου, το θέμα της Eurobank, οι επικείμενες αλλαγές στη νομοθεσία που διέπει την ανακεφαλαιοποίηση, αλλά και τα σχέδια αναδιάρθρωσης που έχουν καταρτίσει οι διοικήσεις των μεγάλων τραπεζών.

Πρέπει να σημειωθεί πως η χθεσινή διευκρίνιση του ΔΝΤ μέσω του Mega ότι δεν έχει σχέση με το δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times που έφερε το Ταμείο να τοποθετεί στα 20 δισ. ευρώ τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών «εκτόνωσε» το κλίμα εν όψει των σημερινών συναντήσεων.