• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

Συνεργασία Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και Deloitte

 Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το μοναδικό δημόσιο αγγλόφωνο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας, και η Deloitte, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πελάτες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων, ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικής και δράσεων για τη διασύνδεση αφενός της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας και αφετέρου την πρόσβαση των φοιτητών στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, το Διεθνές Πανεπιστήμιο και η Deloitte, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους με άξονα την εκπαίδευση, θα διοργανώνουν κοινές δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης των φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου, σεμινάρια στα πλαίσια των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και σεμινάρια δια βίου μάθησης. Ακόμη, θα συνδιοργανώνουν summer school, θα προσφέρουν πρακτική άσκηση και απασχόληση στη Deloitte σε αποφοίτους του Διεθνούς Πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν επιδείξει εξαιρετική επίδοση σε συναφή προγράμματα. Επιπλέον, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA», θα συνδιοργανώσουν σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θεματικές ενότητες: Φορολογία, Συμβουλευτική, Έλεγχο, Επενδυτικά Κίνητρα και Διακυβέρνηση. Επίσης, στελέχη της Deloitte θα παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση στους φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου, που επιθυμούν να ιδρύσουν επιχειρήσεις ή να υποβάλουν επιχειρηματικά σχέδια και ιδέες σε διαγωνισμούς.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι στρατηγικές που συνδέουν την επιστημονική κοινότητα με την επιχειρησιακή παίζουν σήμερα ένα σημαντικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της αγοράς, όσο και στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας», αναφέρει ο κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO της Deloitte. «Είμαστε πολύ περήφανοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της εποχής, να υποστηρίξουμε τους φοιτητές παρέχοντάς τους τα κατάλληλα εφόδια πριν μπουν στην αγορά εργασίας αλλά και προσφέροντάς τους ευκαιρίες απασχόλησης

Ο καθηγητής Κώστας Θ. Γραμμένος, Πρόεδρος Δ.Ε. Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, δήλωσε: «Προϋπόθεση επιβίωσης για την ελληνική δημόσια ανώτατη εκπαίδευση είναι το άνοιγμα της στην κοινωνία των πολιτών με την ανάπτυξη αμοιβαίως επωφελών συνεργειών με τις υγιείς παραγωγικές και επιχειρηματικές δυνάμεις του τόπου. Η στρατηγική συνεργασία με την Deloitte αναδεικνύει αυτή την ανάγκη για εξωστρέφεια και προσβλέπουμε με ικανοποίηση στα σημαντικά οφέλη για την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα, τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Διεθνούς Πανεπιστημίου»

Σχετικά με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (www.ihu.edu.gr)

To Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το 2005 και αποτελεί το μοναδικό δημόσιο αγγλόφωνο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. συγχρηματοδοτείται για τη λειτουργία του με πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ – ΕΣΠΑ 2007-2013), και σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής εξελίσσεται σε έναν κορυφαίο εκπαιδευτικό και ερευνητικό φορέα της ΝΑ Ευρώπης, έχοντας ως στρατηγική αποστολή να καλύψει τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες της διεθνούς κοινότητας. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο αποτελείται από τη Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών, τη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας και τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και παρέχει σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου υψηλής ποιότητας, αριστείας και διεθνούς προσανατολισμού.

dell2

Σημείωση: 

Στην πρώτη φωτογραφία  διακρίνονται ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος κ. Δανιήλ Γιαμουρίδης (αριστερά) και ο CEO της Deloitte κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος (δεξιά).

Στη δεύτερη φωτογραφία η  φοιτήτρια του MSc in International Accounting, Auditing and Financial Management στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, κ. Αναστασία Δημισκή, παραλαμβάνει την υποτροφία της Deloitte αξίας 5.000€ για τις σπουδές της στο προαναφερθέν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.