• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

Σχέδιο για ομαδικές απολύσεις

Καταργείται το «βέτο» του υπουργού Εργασίας για τις ομαδικές απολύσεις και καθιερώνεται ένα σύστημα έξι κανόνων, όπως προβλέπεται στο σχέδιο που συζητά η κυβέρνηση με την τρόικα.

Το νέο σύστημα για τις ομαδικές απολύσεις αναμένεται να έχει θεσμοθετηθεί έως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με Τα Νέα, οι έξι κανόνες που προωθούνται είναι:

  1. Ουσιαστικές διαβουλεύσεις του εργοδότη πριν από τις απολύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.
  2. Ενημέρωση της δημόσιας Αρχής που εντός τουλάχιστον 30 ημερών έχει την ευθύνη να βρει λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται από τις σχεδιαζόμενες ομαδικές απολύσεις ή ακόμη και να τις περιορίσει με πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ή πρόωρης συνταξιοδότησης.
  3. Παρέμβαση τρίτων μερών (διαιτησία) στη διαδικασία των ομαδικών απολύσεων.
  4. Υποχρέωση του εργοδότη να εξετάσει και άλλα μέτρα πριν από τη λύση των συμβάσεων.
  5. Κριτήρια επιλογής των προς απόλυση εργαζομένων.
  6. Σχέδιο για τη στήριξη, κατάρτιση ή και επαναπρόσληψη κατά σειρά προτεραιότητας των απολυόμενων αν αλλάξουν οι συνθήκες.