• Σήμερα είναι: Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Σ.Ο.Ε.Λ. και ICAEW : Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μελών

 

 

 

 

Το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας και το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών ανακοίνωσαν σήμερα την έναρξη του Προγράμματος Πιστοποίησης Μελών το οποίο θα επιτρέψει στους σπουδαστές του να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους και των δύο ινστιτούτων ΣΟΕΛ και ICAEW.

 

Η συμφωνία θα δώσει την δυνατότητα σε σπουδαστές που εγγράφονται είτε στο Σ.Ο.Ε.Λ. είτε στο ICAEW να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους και των δύο ινστιτούτων, με τα μαθήματα του ενός Ινστιτούτου να αναγνωρίζονται και να λαμβάνουν απαλλαγή από το άλλο. Η συμφωνία θα αποσαφηνίσει την διαδικασία με την οποία οι σπουδαστές θα μπορέσουν να αποκτήσουν την ιδιότητα του ελεγκτή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε πλήρη συμμόρφωση με την σχετική Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Το ΣΟΕΛ και το ICAEW θα παρουσιάσουν τις λεπτομέρειες του κοινού αυτού Προγράμματος κατά την τελετή απονομής μεταπτυχιακών επαγγελματικών τίτλων κατάρτισης και αδειών ασκήσεως επαγγέλματος στους νέους Ορκωτούς Ελεγκτές λογιστές του ΣΟΕΛ την 21η Νοεμβρίου 2014.

 

Ο Martin Manuzzi, Περιφερειακός Διευθυντής Ευρώπης του ICAEW δήλωσε ότι: «Μας ευχαριστεί ιδιαίτερα η έναρξη της κοινής μας πρωτοβουλίας με το Σ.Ο.Ε.Λ., η οποία καταδεικνύει τον βαθμό στον οποίο οι δύο φορείς μας αναγνωρίζουν ο ένας την ποιότητα και τις υψηλές προδιαγραφές του εκπαιδευτικού προγράμματος του άλλου. Το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας συνεργάζεται με το Σ.Ο.Ε.Λ. και την αρχή δημόσιας επίβλεψης που είναι η Ε.Λ.Τ.Ε. επί μία σειρά ετών. Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μελών αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό βήμα προόδου σε αυτήν την τόσο στενή συνεργασία».

 

Ο Χαρίλαος Αλαμάνος, Πρόεδρος του ΣΟΕΛ,  δήλωσε ότι: «Το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας αναγνωρίζεται ως ένα εκ των κορυφαίων επαγγελματικών φορέων παγκοσμίως, με μακρά και διακεκριμένη ιστορία. Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μελών ανοίγει νέους δρόμους για τους σπουδαστές του, και τα μέλη τα οποία θα αποκτήσουν επαγγελματική πιστοποίηση μέσω του Προγράμματος αυτού θα χαίρουν κάθε υποστήριξης. Το Σ.Ο.Ε.Λ. είναι επίσης αποφασισμένο να συνεργαστεί ευρύτερα με το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ανάπτυξης του λογιστικού-ελεγκτικού επαγγέλματος στην Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό αποτελεί ιδιαίτερη ευχαρίστηση για μένα το ότι το καινοτόμο Στρατηγικό Φόρουμ του Λογιστικού Επαγγέλματος του ICAEW για το 2015, θα λάβει χώρα στην Αθήνα με την συνεργασία του Σ.Ο.Ε.Λ.».

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μελών του Σ.Ο.Ε.Λ. και του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την κα Δέσποινα Λέκκα (dlekka@soel.gr)  στο Σ.Ο.Ε.Λ. και την Kate Holroyd Smith (Kate.Holroyd-Smith@icaew.com)  στο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας .

Για άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον James Douglas στο τηλέφωνο 0044902079208718 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση james.douglass@icaew.com

 

INFO: 

Το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας είναι μία κορυφαία επαγγελματική οργάνωση η οποία προβάλει, συμβάλει και υποστηρίζει την επαγγελματική δραστηριότητα και ανάπτυξη πάνω από 142 000 ορκωτών λογιστών παγκοσμίως. Παρέχει επαγγελματική πιστοποίηση και επαγγελματική κατάρτιση,  γνώση, ιδέες και τεχνογνωσία ενώ προστατεύουμε την ποιότητα και ακεραιότητα του λογιστικού επαγγέλματος.

Έχοντας ηγετικό ρόλο στον λογιστικό, χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό χώρο, τα μέλη του έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες καθώς και την αφοσίωση που τους επιτρέπει να πληρούν τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές επαγγελματικής επάρκειας και ηθικής ακεραιότητας. Συνεισφέρει στην επιτυχία ανθρώπων, οργανώσεων και κοινωνιών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας είναι ιδρυτικό μέλος των Chartered Accountants Worldwide και της Global Accounting Alliance.

 

Λίγα λόγια για το ΣΟΕΛ

 Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) είναι ένα Επαγγελματικό Ινστιτούτο Δημοσίου Ενδιαφέροντος που εκπροσωπεί τους Έλληνες ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Το Σώμα αποτελείται από 41 ελεγκτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, και έχει περίπου 3500 εγγεγραμμένα μέλη.

Το Σώμα στην αρχική του μορφή ιδρύθηκε το 1955 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, και ήταν υπεύθυνο για την ανάθεση ελεγκτικού έργου σε επαγγελματίες ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Το 1992 ελήφθη η απόφαση για την άρση των εμποδίων στην είσοδο στο επάγγελμα και των περιορισμών που εμπόδιζαν τους ελεγκτές να οργανώσουν εαυτούς σε ελεγκτικές εταιρείες. Το Σώμα είναι επιδφορτισμένο με την δημιουργία και διαρκή βελτίωση του κανονιστικού και δεοντολογικού πλαισίου που διέπουν το επάγγελμα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της αυξανόμενης σημασίας της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το Σώμα δραστηριοποιείται στην υιοθέτηση και την εφαρμογή τόσο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των Διεθνών Ελεγκτικών και Λογιστικών Προτύπων, καθώς και με την θέσπιση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη δημιουργία διόδων προς το επάγγελμα μέσω του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του ΣΟΕΛ (ΙΕΣΟΕΛ).

   To ΙΕΣΟΕΛ ιδρύθηκε το 1997 από το ΣΟΕΛ, ως αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Είναι υπεύθυνο για την επαγγελματική κατάρτιση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που μόλις εισέρχονται στο επάγγελμα, καθώς και την δια βίου επαγγελματική κατάρτιση των ελεγκτών κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.