• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Τα νέα ποσοστά μικτού κέρδους των φαρμακοποιών

Τα νέα ποσοστά μικτού κέρδους των φαρμακοποιών και των χονδρέμπορων φαρμάκων για τα συνταγογραφούμενα και μη φάρμακα προσδιορίζει απόφαση του υπουργού Υγείας Μάκη Βορίδη που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα  της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την απόφαση -με την οποία υλοποιήθηκε  το πλέον κρίσιμο προαπαιτούμενο για τη λήψη της υποδόσης του 1 δισ. ευρώ- για τα φαρμακεία το ποσοστό μικτού κέρδους (mark up) καθορίζεται ως εξής:

  • για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) ποσοστό έως 35% επί της χονδρικής τιμής
  • για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 35% επί της χονδρικής τιμής
  • για όλα τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους ΦΚΑ σύμφωνα με το εξής πίνακα:

 

Χονδρική Τιμή Ποσοστό Μικτού Κέρδους (mark up) Φαρμακείου
0−50 30.00%
50−100 20.00%
100−150 16.00%
150−200 14.00%
200,01−300 12.00%
300,01−400 10.00%
400,01−500 9.00%
500,01−600 8.00%
600,01−700 7.00%
700,01−800 6.50%
800,01−900 6.00%
900,01−1000 5.50%
1000,01−1250 5.00%
1250,01−1500 4.25%
1500,01−1750 3.75%
1750,01−2000 3.25%
2000,01−2250 3.00%
2250,01−2500 2.75%
2500,01−2750 2.50%
2750,01−3000 2.25%

Με την ίδια απόφαση, το ποσοστό μικτού κέρδους για τους φαρμακέμπορους καθορίζεται ως εξής: α) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) ποσοστό έως 7,8% επί της  ανώτατης  καθαρής  τιμής  παραγωγού, β) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 5,4 % επί της ανώτατης καθαρής τιμής παραγωγού, γ) για όλα τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 4,9% επί της ανώτατης καθαρής τιμής παραγωγού, όταν αυτή είναι έως 200 ευρώ, δ) για όλα τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 1,5% επί της ανώτατης καθαρής τιμής παραγωγού, όταν αυτή είναι μεγαλύτερη από 200,01 ευρώ.

Στην απόφαση του κ. Βορίδη ξεκαθαρίζεται πως τα ανωτέρω ποσοστά μικτού κέρδους αποτελούν ανώτερα όρια στην περίπτωση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, τόσο για τους χονδρεμπόρους όσο και για τους φαρμακοποιούς , ωστόσο αυτοί μπορούν οικειοθελώς να τα μειώνουν και να προσφέρουν τα συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές με την προϋπόθεση αναγραφής στο παραστατικό πώλησης.