• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Τα προσχέδια προϋπολογισμών Γαλλίας, Ιταλίας στο μικροσκόπιο της Ε.Ε.

Εκπνέει σήμερα 15 Οκτωβρίου η προθεσμία που έχει δοθεί στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ για την υποβολή προς αξιολόγηση των προσχεδίων προϋπολογισμών τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα «βλέμματα» των αγορών είναι στραμμένα σε Γαλλία και Ιταλία, τα προσχέδια των οποίων είναι ασύμβατα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Από την διαδικασία αυτή εξαιρούνται η Ελλάδα και η Κύπρος οι οποίες δεν χρειάζεται να υποβάλουν σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων, επειδή επί του παρόντος υπόκεινται σε προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής.
Σύμφωνα με το Κανονισμό ΕΕ 473/2013 για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος, οι χώρες της ευρωζώνης υποχρεούνται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους να υποβάλουν το σχέδιο προϋπολογισμού του επόμενου έτους στην Κομισιόν ώστε να διασφαλίζεται ο συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών.

Η Επιτροπή θα παράσχει δύο ξεχωριστές εκτιμήσεις για τα σχέδια προϋπολογισμού. Η πρώτη θα αφορά μεμονωμένα κάθε σχέδιο και η δεύτερη μια συνολική εκτίμηση της δημοσιονομικής κατάστασης και των προοπτικών της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της.ε.ε.