• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

Τα σεμινάρια της Deloitte Academy

Η  εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων Deloitte κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, αντιλαμβανόμενη την διαρκή ανάγκη για την επιμόρφωση των στελεχών των επιχειρήσεων και την ενημέρωσή τους σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, διοργανώνει δύο μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα: Ένα πρόγραμμα τριακοσίων σαράντα (340) περίπου ωρών κατάρτισης στελεχών σε Φορολογικά θέματα και ένα άλλο πρόγραμμα εκατόν εβδομήντα (170) περίπου ωρών κατάρτισης στελεχών σε Λογιστικά θέματα.

Το μακροχρόνιο πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών σε Φορολογικά θέματα θα ξεκινήσει στις 13 Οκτωβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί το Μάιο 2015. Απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους Οικονομικών & Νομικών Σχολών, Οικονομικούς Διευθυντές, Διευθυντές Λογιστηρίων & στελέχη Λογιστηρίων, Επιχειρηματίες με βασικές γνώσεις Οικονομικών, Δικηγόρους και Φορολογικούς Συμβούλους.

Σκοπός του μακροχρόνιου φορολογικού σεμιναρίου είναι η κατάρτιση στις αρχές του φορολογικού δικαίου σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα, όπως αυτές αναπτύσσονται αρχικά μέσω των φορολογικών νόμων και στη συνέχεια ερμηνεύονται από τα δικαστήρια και τη Διοίκηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική αντιμετώπιση φορολογικών ζητημάτων και στη σύνδεση αυτών και με τη λογιστική τους αντιμετώπιση.

Εισηγητές των ανωτέρω φορολογικών θεμάτων είναι ο κ. Γεώργιος Αληφαντής (πρώην Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς), ο κ. Στυλιανός Κυριακίδης, Partner του φορολογικού τμήματος της Deloitte, ο κ. Νίκος Σούρδης, Partner του λογιστικού τμήματος της Deloitte καθώς επίσης ανώτερα στελέχη του φορολογικού τμήματος της Deloitte.

Το μακροχρόνιο πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών σε Λογιστικά θέματα θα ξεκινήσει στις 14 Οκτωβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2015. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες με βασικές γνώσεις οικονομικών, λογιστές οι οποίοι έχουν βασικές γνώσεις λογιστικής και συμβούλους – οικονομολόγους οι οποίοι δεν έχουν γνώσεις λογιστικής.

Σκοπός του μακροχρόνιου λογιστικού σεμιναρίου είναι η κατάρτιση στις αρχές της Λογιστικής Επιστήμης και η εξοικείωσή με τα πλέον απαιτητικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα λογιστήρια σήμερα.

Εισηγητές των ανωτέρω λογιστικών θεμάτων είναι ο κ. Γεώργιος Αληφαντής (πρώην Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς), ο κ. Νίκος Σούρδης, Partner του λογιστικού τμήματος της Deloitte καθώς επίσης και ανώτερα στελέχη του λογιστικού και φορολογικού τμήματος της Deloitte.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ιωάννα Δέτσκα τηλ 210 6781250, email: idetska@deloitte.gr.