• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΤΕΥΧΟΣ 17

04. ΝΕΑ

10. Χριστίνα Σακελλαρίδη, Μονόδρομος για την ελληνική επιχειρηματικότητα οι εξαγωγές

18. Γιώργος Δερτιλής, Το μεγαλύτερο βαρίδι η σαθρότητα της εκπαίδευσης και το έλλειμμα παιδείας και πολιτισμού

22. Ο μελλοντικός ρόλος του ελέγχου:Ένας πιο αποκαλυπτικός έλεγχος για ένα πιο περίπλοκο κόσμο Μιχάλης Καραβάς

26. Κρατώντας τον καπιταλισμό στον ορθό δρόμο Ηans Ηoogervorst

28. Η ψηφιακή επανάσταση έχει ξεκινήσει: Είσαστε έτοιμοι; Αστέριος Βουλανάς

34. Εταιρική κοινωνική ευθύνη:πέρα από τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Grant Thornton International Business Report 2014

Aγορά/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ

50. ΑΚΕΣ, ΑΕΕΧ και ΕΚΕΣ: Εργαλεία συλλογικών επενδύσεων στην Ελλάδα με σημαντικά φορολογικά κίνητρα Γιάννης Γουλιάς, Κωνσταντίνα Γαλλή, Νάσια Κασίδου

53. Ευάλωτη η Ευρωζώνη, παρά τις θετικές ενδείξεις για την ανεργία και τις επενδύσεις, Ernst & Young

56. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πελάτες υψηλού προφίλ, Αναστασία Βόρδου

58. Τα «Ομόλογα Έργου» συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης των έργων υποδομών PwC

61. Γιατί οι εταιρείες πτωχεύουν; Ένα επίκαιρο ζήτημα, Κυριάκος Πατατούκας, Νικόλαος Λ. Παπάκης

65. PwC: αύξηση εσόδων για τη χρήση 2014 κατά 6%

Φορολογικά

68. ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39Β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ, Ζιγκερίδης Δημήτρης

75. Το νέο πλαίσιο COSO και ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων Grant Thornton

77. Η διαχείριση του κινδύνου για το ξέπλυμα χρήματος Κωνσταντίνα Αλεξανδρίδου

80. Ανάγκη για πιστοποίηση των εσωτερικών ελεγκτών στην Ελλάδα, Ράλλης Ρετέλας

81. ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ IPSAS ΚΑΙ IFRS – ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, Δημήτρης Ξυδάκης PhD

85. Η λογιστική του Φόρου Εισοδήματος (deferred tax accounting) και οι επιπτώσεις μιας φορολογικής μεταρρύθμισης Βαγγέλης Χύτης

Έρευνα /Ιστορία

90. H θεμελίωση της σύγχρονης λογιστικής και ο ρόλος του Luca Pacioli ( ΜΕΡΟΣ Α) Βασίλειος Φ. Φίλιος

102. Εξελίξεις στα IFRS