• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
ΤΕΥΧΟΣ 18

4. Nέα

8. Quo vadis, Ελλάδα; Μαρία Ακριβού

15. «Σύννεφα» πάνω από την εγχώρια επιχειρηματικότητα, Πέννυ Κούτρα

20. Ελληνική επιχειρηματικότητα, σημάδια αντοχής και αχτίδες ανάκαμψης, Grant Thornton

50. Βρίσκοντας κοινά σημεία μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών: Δυτικές και ισλαμικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, Εli Ρ. Κhazzam, μετάφραση: Σπύρος Αλαμάνος

53. Γιατί επιμένουμε ότι πρέπει να επιτρέπεται στους τακτικούς ελεγκτές να προσφέρουν υπηρεσίες πέραν του τακτικού ελέγχου, Μιχάλης Καραβάς

Έρευνες

56. Ευρωπαϊκή Φορολογική Έρευνα 2014, Deloitte

58. Ετήσια Ανάλυση KPMG: Η Χρηματοοικονομική κατάσταση των ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, Φίλιππος Κάσσος

69. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ, Βασίλης Βλάχος

74. Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα, PWC

75. Σε άνοδο η αξία των συναλλαγών στην ευρωπαϊκή αγορά δανειακών χαρτοφυλακίων, PWC

76. Μέθοδοι Εκτίμησης Τραπεζικών Κινδύνων, Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Χρήστος Μ. Λεμονάκης

Προβλέψεις

82. Με κατεύθυνση τη Βασιλεία IV: Μια νέα προσέγγιση στη στάθμιση των κινδύνων, Κωνσταντίνος Λευκαδίτης

85. Η Ευρωζώνη ανακάμπτει σταδιακά λόγω της αύξησης των εξαγωγών και της ενίσχυσης των επενδυτικών δαπανών, Εrnst & Υoung

87. Παγκόσμια ερευνά της IFAC για τις Μικρομεσαίες Λογιστικές Επιχειρήσεις, μετάφραση: Μαρία Τυροβολά

89. Οι τράπεζες μπορεί να μην υπάρχουν στην «παραδοσιακή» τους μορφή μέχρι το 2030, PWC

90. Νέες τάσεις στην αγορά ακινήτων, Κωνσταντίνος Λευκαδίτης

93. Global Economic Watch Οι προβλέψεις για το 2015, PWC

95. Υποδομές – 20 δισ. επενδύσεις που στηρίζουν την ανάπτυξη, PWC

ΦορολογικΆ

99. ΦΠΑ: Μικρή Μονοαπευθυντική Θυρίδα (Mini One Stop Shop, MOSS), Γιάννης Κοντός

101. Σημαντικά σημεία των νέων Λογιστικών Προτύπων, Νικόλαος Τσιμπούκας

106. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ (SOLVENCY II), Ευαγγελία Παρίση

108. Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις: Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), Δημήτρης Καβούκας

111. Τα νέα διεθνή πρότυπα ανοίγουν τον δρόμο για εκθέσεις ελέγχου που στοχεύουν σε πληρέστερη πληροφόρηση και καλύτερη κατανόηση, PWC

112. Διάκριση των επιχειρήσεων και των ομίλων σύμφωνα με το μέγεθός τους και τα όρια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, Γιώργος Μητρέλλος

114. Διάλογος για ένα Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Στέφανος Π. Σαρακοστίδης

Έρευνα – Ιστορία

126. H θεμελίωση της σύγχρονης λογιστικής και ο ρόλος του Luca Pacioli ( ΜΕΡΟΣ β), Βασίλειος Φ. Φίλιος

134. Εξελίξεις στα IFRS