• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024
ΤΕΥΧΟΣ 19

4. Nέα

8. Η ισχυρή ανάγκη μετάβασης των λογιστικών συστημάτων από ταμειακή σε δεδουλευμένη βάση, Michael Izza

14. Δημήτρης Ντζανάτος, Μελετώντας το φορολογικό, Γιάννης Ν.Μπασκόζος

15. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για το λογιστικό επάγγελμα το 2015, Antoni Gοmez

18. Η ασφάλεια των πληροφοριών: Πέρα από τις δοκιμές παρείσδυσης και τις πιστοποιήσεις στην ασφάλεια, Ari Davies

22. H ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, PWC

28. O ελεγκτικός τομέας στη νέα εποχή της χρήσης τεχνολογιών, Xάρης Συρούνης

 

Έρευνες/Φορολογικά

34. ΔΠΧΑ 15: Έσοδα από Πελάτη με συμβάσεις, Γιάγκος Χαραλάμπους

38. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014), Δημήτρης Κακούρας

42. Αναβαλλόμενοι φόροι σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Η περίπτωση μεταβολής των Φορολογικών Συντελεστών, Ευάγγελος Θ. Χύτης

48. Η εφαρμογή της τυποποίησης συστήματος αριθμοδεικτών στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κυριάκος Πατατούκας, Νικόλαος Λ. Παπάκης

 

Οικονομία

54. ΤΟ «ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ» ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, Αντρέας Μπαρλικας

57. Η ασφάλεια των δεδομένων, Deloitte

59. Η τιμή του πετρελαίου σε περίοδο κρίσης, Deloitte

64. Ο κίνδυνος των ανεπιθύμητων τραπεζικών δανείων, PWC

 

Έρευνες

66. Λιγότερο αισιόδοξοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας για το 2015, PWC

70. Καινοτομία Ή Ήττα; , PWC

72. H ανάγκη δημοσιονομικής ισορροπίας και το κόστος του επιχειρείν, PWC

75. Η ηγεσία σε ένα νέο κόσμο εργασίας, Deloitte

77. Τα αποτελέσματα της έρευνας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στον κλάδο ενέργειας και πόρων, Deloitte

78. Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Γενικές Λογιστικές Αρχές Ή και τα Δύο στην Ελλάδα; ,Βασίλειος Φ. Φίλιος

 

Έρευνα Ιστορία

86. «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ( ΜΕΡΟΣ Β) Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος

94. Εξελίξεις στα IFRS