• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
ΤΕΥΧΟΣ 20

04.Νέα

14. Χρειάζεται ένα μεταρρυθμιστικό μίγμα που θα βοηθά την επιχειρηματική εξωστρέφεια, Εd Νusbaum

20. Η Ενίσχυση των θεσμών βάση για την Ανάπτυξη και την Ευημερία, PWC

24. H Κατάσταση της Επιχειρηματικής Χρηματοδότησης, Helen Brand

27. Χρηματοδότηση και «υβριδική» ανάπτυξη ΜΜΕ: Σημερινές ανάγκες – αυριανές προκλήσεις, Παναγιώτης Πρόντζας

30. Γιατί απορρίπτονται οι επενδύσεις, PWC

33. Μεταρρύθμιση του ελεγκτικού έργου: ανάγκη ενίσχυσης υπηρεσιών διασφάλισης, Αγγελική Τσιληφίδου

 

Tάσεις

36. Δείκτης της Χρυσής Ηλικίας, PWC

39. Δεν επηρεάζουν την πορεία του κλάδου πετρελαιοειδών και αερίου οι τρέχουσες διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου, Deloitte

 

Φορολογικά

42. O φορολογικός τομέας των εταιρειών ως στρατηγικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα, PWC

44. Φορολογικός Σχεδιασμός και πολυεθνικές εταιρείες: Ένα αυτονόητο δικαίωμα ‘ή μία επιλήψιμη πρακτική; ,Σπύρος Δημητρίου

46. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί έκθεση αξιολόγησης για τα ΔΠΧΑ, Βασίλης Καπλάνης

47. Ακάλυπτες επιταγές και επισφάλειες, Ηλίας Ζημιανίτης

 

Eπιχειρηματικότητα

52. Μια δύσκολη πενταετία, Grant Thornton

56. To χάσμα μεταξύ μικρών και μεγάλων εταιρειών, PWC

58. Ευρώπη: αβεβαιότητα και επιχειρηματική αισιοδοξία σε υψηλά επίπεδα, Grant Thornton

61. Οι Παγκόσμιες Δυνάμεις του κλάδου Καταναλωτικών Προϊόντων 2015, Deloitte

63. Αυξήθηκαν τα έσοδα των «πέντε κορυφαίων» ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, Deloitte

 

Έρευνες

66. Οι Ευρωπαϊκές τράπεζες απαλλάσσονται από τα ανεπιθύμητα δανειακά χαρτοφυλάκια με ταχύτητα ρεκόρ, PWC

68. Δημοσιονομική ισορροπία και βιώσιμη μείωση του κόστους της επιχειρηματικότητας, PWC

71. Η έλλειψη δεξιοτήτων και οι αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης στελεχών, PWC

73. 9η Παγκόσμια Έρευνα για τη Διαχείριση Κινδύνου στον Κλάδο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Deloitte

75. Δωροδοκία και Διαφθορά: Η μεγάλη πρόκληση στην εποχή της παγκοσμιοποίησησης, KPMG

 

Iστορία

78. Η φύση της λογιστικής, Βασίλειος Φ. Φίλιος

86. Η εταιρεία, Μια ιδέα που άλλαξε τον κόσμο, Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος

94. Εξελίξεις στα IFRS