• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

ΤΕΥΧΟΣ 21

4 News

8 H επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη, Mαρία Aκριβού

16 Διευκολύνοντας την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, Ρachel Σilcox

21 Τάσεις και Εξελίξεις στο Ελεγκτικό Επάγγελμα, Βάϊος Α. Ριζούλης

28 Η αναγκαιότητα καλύτερης σχέσης κόστους και πληροφορίας στον δημόσιο τομέα, Gary Cokins

31 Κρίσιμη για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η υιοθέτηση μηχανισμών πρόληψης, Kωνσταντίνος Λευκαδίτης, Χρήστος Πήτερ Τσάβαλος

 

Ελεγκτικά τάσεις

34 Αξιολόγηση και τεκμηρίωση του περιβάλλοντος ελέγχου σε ένα μηχανογραφικό σύστημα, Γιάγκος Χαραλάμπους

37 Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, Αντρέας Μπαρλίκας

39 Ε.Ε.: Υιοθέτηση έκθεσης αξιολόγησης αναφορικά με την εφαρμογή των ΔΠΧΑ, Βασίλης Καπλάνης

41 ΔΠΧΑ 15: Η επίδραση στις εταιρείες τροφίμων, ποτών και καταναλωτικών προϊόντων, Παναγιώτης Μπούντρος

43 Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 720 και ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ, Θεόδωρος Αντωνάκης

 

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

46 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως ηθικός περιορισμός στον φορολογικό σχεδιασμό και η έννοια της φοροαποφυγής, Σπύρος Δημητρίου

48 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: νέες υποχρεώσεις γνωστοποίησης μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, Χριστόφορος Αχινιώτης

 

Επιχειρηματικότητα

52 Κίνητρα για την κλιματική αλλαγή, PWC

55 Ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα και οι απαιτήσεις των καταναλωτών, PWC

56 Το νέο φορολογικό τοπίο θα αυξήσει τα βάρη των εταιρειών , PWC

57 Εταιρική διακυβέρνηση, Μιχάλης Καραβας

63 Εταιρική Διακυβέρνηση: Η σημασία που δίνεται από τη Διοίκηση, Βασίλης Μονογυιός, Λένα Λέσση

66 Φορολογικοί συντελεστές και κανόνες που ισχύουν σε πάνω από 150 χώρες με μια ματιά, PWC

68 Ξενοδοχεία 2020: Καλωσορίζοντας τους πελάτες του αύριο, Ελίνα Λίτσα

71 Εντονότερη διάθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών για χρηματοδότηση έργων real estate KPMG

 

Iστορία

74 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΟΕΕ)
Βαδίζοντας προς τα 100 Χρόνια της Ιστορίας του (1920-2019), Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος

84 Πολεμώντας τον καρκίνο, Χρήστος Π. Παναγιωτίδης

86 Εξελίξεις στα IFRS