• Σήμερα είναι: Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2023

ΤΕΥΧΟΣ 23

04 Νέα

10 Χάρης Γεωργιάδης: «Η Κύπρος εξασφάλισε μια δεύτερη ευκαιρία»

14 Γεώργιος Βενιέρης: «Στόχος μας η συνεχής ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού»

18 Janine van Diggelen: «Έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας ελέγχων»

21 Claire Lindridge: «Νέες προκλήσεις»

22 Η ευημερία των αριθμών, η δυστυχία των ανθρώπων, το τίμημα της ανεργίας και ο ρόλος των τραπεζών, Γιάγκος Χαραλάμπους

24 Ετήσιο Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης, Δημήτρης Σούρμπης

33 Η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρασκευή Μ. Μπίνιου

35 Η Δύναμη του ενός, Αnton Colella

 

Eπενδύσεις/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ

38 Το Μέλλον της Ευρώπης: Ανθεκτικότητα παρά τους κινδύνους, Grant Thornton

41 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Ευκαιρίες χρηματοδότησης για μικρομεσαίες καινοτομικές επιχειρήσεις, Παναγιώτης Χριστόπουλος

43 Γεωπολιτικές απειλές και μειούμενη αισιοδοξία, PWC

47 Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων ύψους μόνο 1,4 δισ. στην Ελλάδα το 2015, PWC

48 Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ernst & Young

50 O κυβερνοκίνδυνος και οι επενδύσεις, Ernst & Young

52 Οι αλλαγές στην αξία ακινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά, PWC

55 Επενδυτικές στρατηγικές για τον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα, PWC

57 Υποδομές: 20,7 δισ. επενδύσεις που στηρίζουν την ανάπτυξη, PWC

58 Ο κλάδος της κυβερνοασφάλισης στα 7,5 δισ. δολάρια έως το 2020,  PWC

60 Η Κίνα οδηγεί τις εξελίξεις στο λιανεμπόριο, PWC

62 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2015, Σωτηρία Ι. Ελευθερίου

65 Διπλασιάζεται η διάθεση για αποεπένδυση το 2016, Ernst & Young

67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ, Νικόλαος Μπέλεσης

72 Ο ρόλος της γυναίκας στη διοίκηση επιχειρήσεων, Χάρης Συρούνης

74 Οι μη εισηγμένες ιδιωτικές εταιρείες δηλώνουν αισιόδοξες για τις προοπτικές ανάπτυξης, παρά το σύνθετο και αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον, Χάρης Συρούνης

 

Φορολογικά / Ελεγκτικά

78 ΕΛΛΗΝΙΚA ΛΟΓΙΣΤΙΚA ΠΡΟΤΥΠA, Κωνσταντίνος Χυτήρογλου

86 Η προσπάθεια για τη δημιουργία Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (βελτίωση ‘Ή χειροτέρευση της πράξης;), Βασίλειος Φ. Φίλιος

 

Ιστορία

94 Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑ (1894-1923), Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος

102 Εξελίξεις στα IFRS