• Σήμερα είναι: Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024
ΤΕΥΧΟΣ 30

04. news 

06. Οι όροι για την επερχόμενη ανάπτυξη Γιάννης Δραγασάκης

14. «Χρησμοί» για έλευση της ανάπτυξης στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών Μαρία Ακριβού

16. Ανάλυση ελληνικής επιχειρηματικότητας:  Το μέλλον των δυναμικών επιχειρήσεων Grant Thornton

22. Παγκόσμιος ανταγωνισμός προσέλκυσης επενδύσεων: Τα φορολογικά κίνητρα κυριαρχούν Στέλιος Σμπυράκης, deloitte

26. Τι είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation) Δέσποινα Θεοδωρίδου, crowe sol

30. Διαχείριση συγκρούσεων στις οικογενειακές επιχειρήσεις Βαγγέλης Αποστολάκησ,Κατερίνα Πολυζώη, kpmg

32. ΔΠΕ 260 «Επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση Ιωάννα – Ειρήνη Σκόνδρα, σοελ

36. Αναθέσεις συμφωνημένων διαδικασιών: Έργα παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από τις ελεγκτικές εταιρείες Σταμάτιος Δρίτσας, σολ Crowe Horwath

40. Το κοινό πεδίο των πολλαπλών ελέγχων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Γεράσιμος Ανεμογιάννης

46. Εξελίξεις στην παγκόσμια ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς Μαίρη Μιχαλοπούλου, ευ

48. Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και η ασαφής φορολογική νομοθεσία, τροχοπέδη για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων Γιάννης Γουλιάς, ευ

50. Το επαγγελματικό απόρρητο των ορκωτών ελεγκτών λογιστών μετά την εισαγωγή του Ν. 4449/2017 Χρυσάνθη Δ. Ραπτοπούλου, σολ

58. Αλλαγές στον Κώδικα Δεοντολογίας: Αντίδραση στη μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς Μέρος 2ο Βασίλειος Μπερτζελέτος, σοελ

64. Φορολογικοί έλεγχοι: Μπροστά σε ένα νέο πρωτόγνωρο φορολογικό περιβάλλον Έλλη Αμπατζή, kpmg

66. Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος: Διαφορές και ομοιότητες στη σύγχρονη εποχή Σωτήριος Καββαθάς, bdo

68. Η Κίνα παραμένει η ελκυστικότερη αγορά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν νέες αντιξοότητες, ΕΥ

70. Οι επιχειρήσεις παραμένουν εκτεθειμένες σε κυβερνοεπιθέσεις Οι επιχειρήσεις παραμένουν εκτεθειμένες σε κυβερνοεπιθέσεις, ΕΥ

72. H αγορά των δημοσίων εγγραφών επιστρέφει στα προ κρίσης υψηλά επίπεδα, ΕΥ

74. Nέο μοντέλο μέτρησης της μακροπρόθεσμης αξίας (Long Term Value) των εταιρειών, ΕΥ

77. Peter Bodin

78. Η Eurobank και η Grant Thornton απονέμουν τα βραβεία «Growth Awards»

80. Τα πρώτα χρόνια του Σώματος Ορκωτών Λογιστών Κωνσταντίνος Ι. Νιφορόπουλος, ωριων