• Σήμερα είναι: Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

ΤΟ Α’ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ (1956) ΚΑΙ ΤΟ Α’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ (1966)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΩΡΙΩΝ Α.Ε.

Ενα από τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της κάθε επιστήμης είναι και η διεξαγωγή συνεδρίων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Λογιστών (World Congress of Accountants, WCOA), διεξήχθη στο Σεντ Λιούις των ΗΠΑ το 1904 και το 19ο WCOA, θα διεξαχθεί στις 10 έως 13 Νοεμβρίου 2014, στη Ρώμη (www.wcoa2014rome.com). Το 18ο WCOA, που πραγματοποιήθηκε το 2010 στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, είχε συμμετοχή 6.000 μελών. Σημειώνεται ότι διοργανώτρια των συνεδρίων αυτών (από το 12ο και μετά) είναι η International Federation of Accountants (IFAC), η οποία ιδρύθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1977, στο Μόναχο της Γερμανίας, στο 11ο WCOA και ιδρυτικό μέλος της υπήρξε και η Ελλάδα, με το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν είχαμε έως τώρα την ευκαιρία για την καθιέρωση ενός οικονομικού – λογιστικού συνεδρίου, αντάξιου του Α’ Πανελλαδικού Λογιστικού Συνέδριου ή του Α’ Οικονομικού Συνέδριου, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι εκείνοι οι φορείς οι οποίοι διαμορφώνουν την εξέλιξη στο χώρο της λογιστικής και είναι κυρίως: α) τα πανεπιστήμια που διαθέτουν οικονομικά/λογιστικά τμήματα, β) οι λογιστές εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και λογιστικές εταιρείες, γ) τα ειδικευμένα σχετικά με τη λογιστική συμβουλευτικά και εποπτικά όργανα (ΣΛΟΤ της ΕΛΤΕ και παλαιοτέρα το ΕΣΥΛ), δ) οι συγγραφείς λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, ε) τα περιοδικά λογιστικής και φορολογικής ύλης στ) το κράτος, κυρίως μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, ζ) οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, η) οι διάφορες εποπτικές αρχές (Υπουργείο Εμπορίου, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ.λπ.)

Από τα παρεμφερή σε θεματολογία σύγχρονα συνέδρια, τα οποία όμως, αφενός, δεν έχουν τη συμμετοχή όλων ή έστω της πλειονότητας των φορέων που αναφέρουμε ανωτέρω και, αφετέρου, καλύπτουν μέρος των θεμάτων, θα ξεχωρίζαμε τα εξής:

 ➔ Το ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (HFAA), το πρώτο έγινε το 2002 και το Δεκέμβριο του 2013 διεξάγεται το 12ο (www.hfaa.gr).

➔ Το Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών της KPMG στην Ελλάδα, το οποίο πραγματοποιείται από το 2000 και απευθύνεται σε στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης, στελέχη τραπεζών, γενικούς διευθυντές, διευθύνοντες συμβούλους και επιχειρηματίες της ελληνικής αγοράς (www.kpmg.com/GR).

➔ Το ετήσιο Taxation Conference, το οποίο έχει καθιερωθεί, από το 2004, ως μία από τις κορυφαίες ετήσιες εκδηλώσεις του American – Hellenic Chamber of Commerce, ως μια ευκαιρία για να συγκεντρωθούν μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας, πολιτικοί ηγέτες και διοικητικές αρχές, για να συζητήσουν σημαντικά θέματα φορολογίας. Επίσης από τον ίδιο φορέα διοργανώνεται από το 2003 το Corporate Social Responsibility Conference, το οποίο στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας φέρνει σε επαφή τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα για να συζητήσουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ww.amcham.gr).

➔ Το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών (ΠΟΛ), το οποίο είναι το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου των λογιστών με εξαρτημένη εργασία (το 1958 πραγματοποιήθηκε το 1ο και το 2013 το 26ο) (www.polgr.org).

➔ Η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), της οποίας αποστολή είναι η συμβολή στην ανάπτυξη και προώθηση της εφαρμογής των σύγχρονων αρχών, μεθόδων και τεχνικών του μάνατζμεντ, διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης Επιχειρήσεων «Αριστοτέλης», το πρώτο διεξήχθη το 1990 και το 11ο το 2011. Επίσης ο ίδιος φορέας διοργανώνει το Banking Forum, το πρώτο διεξήχθη το 1993 και το 17ο το 2012 (www.eede.gr).

➔ Το Πανελλήνιο Χρηματο-οικονομικό Συνέδριο για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS Convention), το οποίο διοργανώθηκε το 2009 και το 2010, (www.ifrsgreece.com και ifrsgreece.blogspot.com).

➔ Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων διοργανώνει ετησίως Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου. To 1ο Συνέδριο διεξήχθη το 1991 και το 23ο Συνέδριο διεξήχθη το 2013 (www.syneemp.gr).

Το Α’ Πανελλαδικόν Λογιστικόν Συνέδριον (1956)

Το Α’ Πανελλαδικόν Λογιστικόν Συνέδριον διοργανώθηκε με πρωτοβουλία και εκ μέρους του Συνδέσμου Διπλωματούχων της ΑΣΟΕΕ στην Αθήνα, από την 16η έως την 22α Δεκεμβρίου 1956, υπό την αιγίδα της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και την επίτιμο προεδρία του τότε υπουργού Συντονισμού Δημητρίου Χέλμη.

Στο συνέδριο αυτό συμμετείχαν: το Υπουργείο Συντονισμού, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εμπορίου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Κεντρική Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων του Υπουργείου Οικονομικών, η Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, η Ανωτάτη Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, οι τράπεζες: Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και Αθηνών, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως και ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Aναπτύξεως (ΟΧΟΑ), το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια: Αθηνών, Πειραιώς, Γυθείου, Κορίνθου, Κυκλάδων, Ξάνθης και Χανίων, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθηνών και Πειραιώς, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το Χρηματιστήριον Εμπορευμάτων Πειραιώς, η Πανελλήνιος Ένωσις Εφοριακών Υπαλλήλων, ο Σύνδεσμος Λειτουργών Εμπορικής Εκπαιδεύσεως, η Πανελλήνιος Επιστημονική Λογιστική Εταιρeία (ΠΕΛΕ), η Ελληνική Εταιρεία Επιστημονικής Οργανώσεως (ΕΠΟΡ), το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ), η Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, η Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΚΥΔΕΠ), η Συνεταιρική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ).

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Τα θέματα και οι εισηγητές του συνεδρίου είχαν ως εξής:

1. Θέματα επιστημονικά

α) Ενιαίος τύπος ισολογισμού: Μάριος Τσιμάρας (καθηγητής ΑΣΟΕΕ).

Θυμίζουμε ότι λίγα χρόνια μετά, με το Ν.Δ. 4237/1962 και την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, που έγινε με το Β.Δ.174/1963 (ΦΕΚ Α’ 37/30.3.1963), απαιτήθηκε, για πρώτη φορά στην ουσία, ενιαίος τύπος ισολογισμού.

 β) Λογιστικόν Σχέδιον: Σωτ. Βαρδάκος (οργανωτής επιχειρήσεων).

Θυμίζουμε ότι το 1954, με πρωτοβουλία του αείμνηστου Στράτου Παπαϊωάννου και του καθηγητή Μάριου Τσιμάρα, συστήθηκε η πρώτη Επιτροπή Συντάξεως του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου. Τα έτη 1962 και 1963, με πρωτοβουλία του τότε πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, το θέμα του Εθνικού Λογιστικού Σχεδίου ανακινήθηκε έντονα και συστήθηκε Επιτροπή Καταρτίσεως ΕΓΛΣ.

γ) Λογιστική μηχανογραφία: Τασία Μπάφη (ΓΔΔΛ).

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ορισμένα αποσπάσματα από την έκδοση Η έκθεση Άβαξ. Πλευρές των υπολογιστών στην Ελλάδα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), τα οποία συνδέουν τη δεκαετία που μεσολαβεί μεταξύ των δύο συνεδρίων (1956-1966): «Διερευνώντας το θέμα των εκδόσεων πληροφορικής στην Ελλάδα, η πρώτη αυτόνομη έκδοση που εντοπίστηκε είναι το ανάτυπο με την περίληψη της εισήγησης της κ. Τασίας Μπάφη, τμηματάρχου του Υπουργείου Οικονομικών, στο Α’ Πανελλαδικό Λογιστικό Συνέδριο που διοργάνωσε το 1956 στην Αθήνα ο Σύλλογος Αποφοίτων της ΑΣΟΕΕ, με θέμα της εισήγησης “Λογιστική μηχανογραφία”. Τον Μάιο του 1965 διοργανώνεται από τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη το “Πρώτο Ελληνικό Σεμινάριο περί ηλεκτρονικών διερευνητών” με θέμα “Ο ρόλος των ηλεκτρονικών εγκεφάλων εις την εποχήν μας”. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται με την έκδοση από τον ΔΟΛ, τον Δεκέμβριο του 1966: “Ηλεκτρονικοί διερευνητές: Το παρελθόν τους, το παρόν τους, το μέλλον τους”. …Στην Ελλάδα, τα μηχανικά αθροιστικά και υπολογιστικά μέσα έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στα ελληνικά γραφεία από τη δεκαετία του 1920. Για την απογραφή του 1920 αγοράζονται από το ελληνικό κράτος πέντε διατρητικές μηχανές και μία μηχανή διαλογής συστήματος. Το 1930 το μάθημα της Οργανωτικής, δηλαδή στοιχεία οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, εισάγεται ως τμήμα της διδακτέας ύλης στις Μέσες και Ανώτερες Εμπορικές Σχολές, ενώ το 1936 συστήνεται Εταιρεία Επιστημονικής Οργανώσεως της Εργασίας με σκοπό την προώθηση των νέων “οργανωτικών αρχών”. …το 1956 διοργανώνεται (σ.σ.: στο πλαίσιο του Α’ Πανελλήνιου Λογιστικού Συνεδρίου) λειτουργία Έκθεσης Μηχανών Γραφείου. Εκεί παρουσιάζεται για πρώτη φορά η υπολογιστική μηχανή ΙΒΜ 604. …Οι ηλεκτρονικοί διερευνηταί, όπως ονομάζονται σε πολλά έντυπα της εποχής, έχουν κάνει πλέον τη δυναμική είσοδό τους στη δημόσια ζωή της χώρας».

δ) Συσχέτισις ορολογίας μικροοικονομικών και μακροοικονομικών μεγεθών.

ε) Κοινωνική ή Εθνική Λογιστική.

στ) Σύστασις Ανωτάτου Συμβουλίου Λογιστικής.

Στα ανωτέρω θέματα (δ-στ) εισηγητής ήταν ο Σωτ. Ιερωνυμάκης, διευθυντής Υπουργείου Συντονισμού.

Σημειώνεται ότι μετά την καθιέρωση του θεσμού του ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980), μέχρι το 1986 η εφαρμογή του ήταν προαιρετική και από το 1987, μετά την υποχρεωτική εφαρμογή της 4ης οδηγίας της ΕΟΚ, διαδόθηκε περισσότερο, δημιουργείται η ανάγκη της εισαγωγής του θεσμού του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (ΕΣΥΛ) (ιδρύθηκε το 1988).

Η εξέταση των ανωτέρω (α-στ) επιστημονικών προβλημάτων κρίθηκε (σύμφωνα με τους διοργανωτές) επιβεβλημένη από την ανάγκη όπως επιβληθεί και στην Ελλάδα η επιστημονική συστηματική και μεθοδική οργάνωση όλων των λειτουργιών του οικονομικού βίου.

2. Θέματα επαγγελματικά και επαγγελματικής κατάρτισης

α) Εμπορική εκπαίδευσις / Ανωτάτη – Μέση – Φροντιστήρια Ελευθέρων Σπουδών: Σπυρ. Ν. Λιζάρδος, πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων ΑΣΟΕΕ.

β) Οργάνωσις και κατοχύρωσις του λογιστικού επαγγέλματος.

Για το θέμα αυτό παραθέτουμε απόσπασμα από τα υλικά του συνεδρίου: «Αυτή η καθημερινή πράξις του οικονομικού βίου της Χώρας, χαρακτηριστικώς κατέδειξε οπόσον επιβλαβής υπήρξεν έως σήμερον εις την λειτουργίαν της Επιχειρηματικής ιδία Οικονομίας της Χώρας, η άσκησις του Λογιστικού επαγγέλματος άνευ ουδενός σοβαρού περιορισμού, ως προς τα απαιτούμενα εις τούτο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Εκ της τοιαύτης ασυγγνώστου ελευθεριότητος, δεν προέκυψαν και δεν προκύπτουν συνεχώς ζημιογόνοι συνέπειαι εις την ιδιωτικού μόνον χαρακτήρος μορφήν της Οικονομίας, αλλά και την τοιαύτην του Κράτους, εις την σοβαρωτάτην δε εκδήλωσίν του της εφαρμογής της ασκουμένης φορολογικής πολιτικής, ουδόλως εξυπηρετουμένων διά τούτο εις το επιβαλλόμενον επίπεδον συντηρήσεως αυτών, των φορολογικών σχέσεων Κράτους και Πολιτών. Θα αποβλέψη διά τούτο το Συνέδριον, εις την εξυγίανσιν, την καθόλου εξύψωσιν και την νομοθετικήν κατοχύρωσιν του Λογιστικού επαγγέλματος, περιοριζομένης εφεξής της ασκήσεως τούτου εις μόνους τους Επιστήμονας Λογιστάς και τιθεμένων αυστηρών προϋποθέσεων διά τα απαιτούμενα εις έκαστον ειδικόν τομέα, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καταλλήλου καταρτίσεως και ικανής πείρας. Διά την εξυπηρέτησιν του σκοπού τούτου εν τη ευρυτέρα αυτού εννοία και σημασία το Συνέδριον θα ασχοληθή επισταμένως με την ανάγκην της αρίστης δυνατής λειτουργίας των θεσμών των Ορκωτών και Ανεγνωρισμένων Λογιστών, ώστε να εξασφαλισθή υπό πάσαν έποψιν το αδιάβλητον αυτής». Σημειώνεται ότι μέχρι το έτος 1976 δεν υπήρχε περιορισμός ως προς την άσκηση του επαγγέλματος και ο καθένας μπορούσε να το ασκήσει είτε ήταν πτυχιούχος είτε όχι. Με το άρθρο 42 παρ. 4 του Π.Δ. 99/77 (Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων) τίθενται για πρώτη φορά περιορισμοί στη δυνατότητα υπογραφής των ισολογισμών των επιχειρήσεων.

3. Θέματα φορολογίας και εφαρμογής κανόνων του ισχύοντος φορολογικού δικαίου

α) Λογιστικά βιβλία: Γεωργ. Νέζης, τ. διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών.

β) Κώδιξ Φορολογικών Στοιχείων.

γ) Φορολογική Δικαιοσύνη (φορολογικά δικαστήρια, φορολογικοί σύμβουλοι).

 Στα ανωτέρω θέματα (β-γ), εισηγητής ήταν ο Θεόδ. Γόλιας, τ. τμηματάρχης Υπουργείου Οικονομικών, διευθυντής του Δελτίου Φορολογικής Νομοθεσίας.

Για το θέματα της φορολογίας παραθέτουμε απόσπασμα από τα υλικά του συνεδρίου: «Τα θέματα τα σχετιζόμενα με την φορολογικήν εξουσίαν του Κράτους και τας εκ τούτου δημιουργουμένας σχέσεις των πολιτών προς αυτό, προσλαμβάνουν ιδιαιτέραν όλως σημασίαν, ου μόνον εκ της ανάγκης της αδιαβλήτου λειτουργίας των φορολογικών σχέσεων Κράτους και πολιτών διά την ορθήν επιδίωξιν και ασφαλή πραγματοποίησιν του διωκομένου δημοσιονομικού αποτελέσματος, αλλά και εκ της ανεγνωρισμένης πλέον αρχής ότι η δημοσιονομική πολιτική του Κράτους, αποτελεί έκφρασιν της ασκουμένης παρά τούτου κοινωνικής πολιτικής, εν τη εννοία της δικαίας κατανομής των φορολογικών βαρών, ώστε και διά τούτου να εξυπηρετήται η απάλυνσις των κοινωνικών αντιθέσεων και αντί της πάλης, να προάγεται αντιθέτως το πνεύμα της συνεργασίας των τάξεων, ο σκοπός δηλαδή του συγχρόνου κοινωνικού Κράτους».

4. Προβλήματα και διαμόρφωση δημοσίου λογιστικού

α) Προϋπολογισμός

β) Τήρησις λογιστικών βιβλίων

γ) Ισολογισμός

Για το θέμα αυτό παραθέτουμε απόσπασμα από τα υλικά του συνεδρίου: «Τα αναφερόμενα εν γένει εις τας λογιστικάς Υπηρεσίας του Κράτους θέματα, ορθώς κρίνεται ότι δέον να τεθώσιν εις την πρώτην γραμμήν του αρμοδίου ενδιαφέροντος, προ παντός εκ του λίαν χαρακτηριστικού γεγονότος, ότι το εν ισχύι σήμερον Δημόσιον Λογιστικόν της Χώρας εξακολουθεί εισέτι να διέπεται υπό κανόνων της επί της Βασιλείας του Όθωνος Νομοθεσίας. Το Συνέδριον θα προσφέρη θετικήν υπηρεσίαν, ασχολούμενον επί προβλημάτων του Δημοσίου Λογιστικού και της ανάγκης του συγχρονισμού τούτου προς τας σημερινάς απαιτήσεις λειτουργίας των λογιστικών Υπηρεσιών του Κράτους».

Το Α’ Οικονομικόν Συνέδριον (1966)

Το Α’ Οικονομικό Συνέδριο οργανώθηκε και αυτό από τον Σύνδεσμο Διπλωματούχων Οικονομικών και Εμπορικών Επιστήμων, με τη συνεργασία των Συνδέσμων Πτυχιούχων Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών, Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών και Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς με θέμα: «Τα άμεσα προβλήματα της ελληνικής οικονομικής αναπτύξεως».

Διεξήχθη από 6 έως 10 Δεκεμβρίου 1966, παρουσία των τότε υπουργών Εμπορίου και Προεδρίας Κυβερνήσεως και με ευρύτατη συμμετοχή οικονομολόγων και παραγόντων της οικονομικής ζωής της χώρας στο νέο τότε (επίσημα εγκαινιάστηκε στις 20 Απριλίου 1963) ξενοδοχείο Χίλτον. Στην εναρκτήριο συνεδρίαση παρέστησαν οι βουλευτές Ι. Ζίγδης, Ηλ. Ηλιού, ο τέως υπουργός Λ. Δερτιλής, οι διοικητής και υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Ξ. Ζολώτας και Ι. Πεσμαζόγλου, ο διοικητής της Κτηματικής Τραπέζης κ. Αρλιώτης, ο υποδιοικητής της ΑΤΕ καθηγητής Αδ. Πεπελάσης, οικονομολόγοι ξένων χωρών κ.λπ. Μετά από σύντομη προσφώνηση του καθηγητού Δ. Καλλιτσουνάκη, απηύθυνε χαιρετισμό ο προεδρεύσας της συνεδριάσεως πρύτανης της ΑΣΟΕΕ Π. Στεργιώτης. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο υπουργός Προεδρίας Ευαγγ. Σαββόπουλος. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Διπλωματούχων Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών Π. Ανδριτσάκης, εξ ονόματος των αποφοίτων των ανωτάτων σχολών της χώρας, άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου με εισαγωγική ομιλία επί του θέματος: «Η ταχεία οικονομική ανάπτυξις, το βασικόν πρόβλημα της χώρας». Ακολούθως μίλησαν οι Ελ. Παππά εκ μέρους του ΕΒΕΑ και επί του θέματος: «Ταχύρρυθμος οικονομική ανάπτυξις, Κοινή Αγορά, επιχειρηματίαι και κράτος», ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ι. Χριστοδουλίδης, που εισηγήθηκε το θέμα «Ο ρόλος του τεχνικού εις την οικονομικήν ανάπτυξιν» και ο Χ. Βακλάτος, γενικός γραμματέας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου το θέμα: «Βιοτεχνία και οικονομική ανάπτυξις».

 Σε μία σύντομη παρέμβασή του ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Ξ. Ζολώτας υπογράμμισε ότι «πρέπει να δοθεί ιδιαιτέρα σημασία εις τους δυναμικούς παράγοντας της οικονομικής αναπτύξεως ως: 1) η επιστημονική μόρφωση και η τεχνική κατάρτιση του πληθυσμού, 2) η οργάνωση τόσον του δημοσίου όσον και του ιδιωτικού τομέα και 3) ο εκσυγχρονισμός των θεσμών». Αν δεν εκσυγχρονισθούμε δεν πρόκειται να αναπτυχτούμε, τόνισε ο Ξ. Ζολώτας. Τέλος, ο Γ. Γερογιάννης, αντιπρόεδρος της CIADEC (Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Πτυχιούχων Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών) και πρόεδρος του διεθνούς συνεδρίου της CIADEC, που είχε γίνει πριν από λίγο καιρό στην Αθήνα, είπε μεταξύ άλλων: «Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Πτυχιούχων Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών με επεφόρτισε να απευθύνω χαιρετισμόν εξ ονόματός του προς το Α’ Οικονομικόν Συνέδριον των Αθηνών και να συγχαρώ τόσον τους οργανωτάς όσον και τους εισηγητάς διά τους κόπους τους οποίους κατέβαλλον και θα καταβάλουν προς καλυτέραν επιτυχίαν αυτού. Η εξέτασις των αμέσων προβλημάτων της Ελληνικής Οικονομικής Αναπτύξεως εντός των πλαισίων της ελληνικής και της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας ελπίζω ότι θα αποτελέση αξιόλογον συμβολήν προς την κατεύθυνσιν της ευρυτέρας κατανοήσεως αυτών και βασικόν παράγοντα διά την επίλυσίν των».

Τα θέματα και το πρόγραμμα του συνεδρίου ήταν:

5 Δεκεμβρίου: Πρόεδρος: Σ. Καλογεροπουλος – Στρατης, καθηγητής ΑΣΟΕΕ. Άγγ. Αγγελόπουλος, καθηγητής ΠΑΣΠΕ, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προγραμματισμού: «Ο ρόλος του κράτους εις την οικονομικήν ανάπτυξιν», Γ. Πλυτάς, δήμαρχος Αθηναίων, πρόεδρος Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων: «Ο ρόλος της αυτοδιοικήσεως εις την οικονομικήν ανάπτυξιν», Η. Μπαλόπουλος.

6 Δεκεμβρίου: Πρόεδρος: Χ. Ευελπιδης, ομότιμος καθηγητής ΠΑΣΠΕ και Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής. Β. Φίλιας, οικονομολόγος, διδάκτωρ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αμβούργου: «Η θεωρητική και πρακτική όψις του προγραμματισμού», Π. Στρατουδάκης, γενικός διευθυντής ΕΛΚΕΠΑ, «Οικονομική ανάπτυξις και παραγωγικότης».

7 Δεκεμβρίου: Πρόεδρος: Γ. Τενεκιδης, πρύτανις ΠΑΣΠΕ. Ι. Πεσμαζόγλου, υποδιοικητής Τραπέζης της Ελλάδος: «Νομισματική πολιτική και οικονομική ανάπτυξις», Ε. Δεβλέτογλου, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών και δρ Πανεπιστημίου Κολούμπιας: «Πολιτική ισοζυγίου πληρωμών».

8 Δεκεμβρίου: Πρόεδρος: Σ. Αγαπητιδης, καθηγητής ΕΜΠ. Κ. Βαρβάκης, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, «Προβλήματα κόστους και βιομηχανική ανάπτυξις».

9 Δεκεμβρίου: Πρόεδρος: Α. Κυρκιλιτσης, κοσμήτωρ ΑΒΣ Πειραιώς. Α. Πεπελάσης, καθηγητής, υποδιοικητής Αγροτικής Τραπέζης: «Θεσμικά εμπόδια εις την ανάπτυξιν της αγροτικής οικονομίας», Χ. Ευελπίδης, ομότιμος καθηγητής ΠΑΣΠΕ και Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής, διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών, τέως υπουργός: «Αναδιάρθρωσις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

10 Δεκεμβρίου: Πρόεδρος Δ. Καλλιτσουνακης, ομότιμος καθηγητής ΑΣΟΕΕ. Ι. Χρυσοκερης, καθηγητής ΑΣΟΕΕ, Γ. Χιώτης, διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, προϊστάμενος Υπηρεσίας Οικονομικού Περιφερειακού Προγράμματος του ΚΕΠΕ: «Η πολιτική της περιφερειακής αναπτύξεως εις τα πλαίσια του πενταετούς οικονομικού προγράμματος».

Διαβάζοντας τη θεματολογία των δύο συνεδρίων, που διεξήχθηκαν πριν πενήντα περίπου χρόνια (το 1956 και το 1966), βλέπει κανείς θέματα και προβληματισμούς που υπάρχουν, με εξελιγμένη βέβαια μορφή, και στις μέρες μας.

Η καθιέρωση ενός λογιστικού – οικονομικού συνεδρίου, το οποίο θα διεξάγεται κάθε δύο ή τέσσερα χρόνια, πρέπει να είναι ένας από τους κύριους στόχους όλων των φορέων που συμμετέχουν στην ανάπτυξη και εξέλιξη της λογιστικής και της οικονομικής επιστήμης γενικότερα και κυρίως του φορέα που εκφράζει την πλειονότητα αυτών και είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΟΕΕ). Θυμίζω τα λόγια του προέδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διπλωματούχων Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος αποτέλεσε τον πρόδρομο του ΟΕΕ), Π. Ανδριτσάκη, στην ομιλία του στη γενική συνέλευση της 26ης Ιουνίου 1966: «Προς υμάς απευθύνω θερμήν έκκλησιν να συμπαρασταθήτε εις την όργανωτικήν επιτροπήν (σ.σ.: του Α’ Οικονομικού Συνεδρίου) … διότι η επιτυχία του Συνεδρίου θα σημαίνει μια σημαντικήν προβολήν του Συνδέσμου και των αποφοίτων εις την συνείδηση του Πανελληνίου και θα καθιερώσει οριστικώς τον θεσμόν, ώστε να συγκεντρώνει άπαξ του έτους το γενικόν ενδιαφέρον».

ΠΗΓΕΣ 

Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας (ΔΦΝ), τεύχη ετών 1956. Το γνωστό περιοδικό κυκλοφόρησε πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 1946, εκδίδεται μέχρι σήμερα και έχει ξεπεράσει τα 1.525 τεύχη, αριθμός μοναδικός για έκδοση του είδους του, ενώ έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών.
Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων, τεύχος 44ον, Νοε. - Δεκ. 1966.
Δελτίον Συνδέσμου Διπλωματούχων Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, τεύχη έτους 1966.
Η έκθεση Άβαξ. Πλευρές των υπολογιστών στην Ελλάδα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Πρόγραμμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του ΕΙΕ, Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2011 - 31 Ιανουαρίου 2012).