• Σήμερα είναι: Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Το Μέλλον της Φορολογικής Πολιτικής (Ημερίδα 29/4)

Η FEE διοργανώνει Φορολογική Ημερίδα, «Το Μέλλον της Φορολογικής Πολιτικής: Ένα θέμα για την Κοινωνία ως Σύνολο», την Τετάρτη 29 του Απρίλη 2015 στις Βρυξέλλες.

Για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση του εν Ευρώπη ελεγκτικού επαγγέλματος εξασφαλίστηκε η συμμετοχή ομιλητών υψηλού επιπέδου: του Επιτρόπου Pierre Moscovici, του υπουργού Οικονομικών του Λουξεμβούργου Pierre Gramegna καθώς και του διευθυντή του Κέντρου Φορολογικής Πολιτικής και Διοίκησης του ΟΟΣΑ, Pascal St Amans.

Η Φορολογική Ημερίδα 2015 παράσχει ένα βήμα από το οποίο οι επαγγελματίες του χώρου θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις γνώσεις και της απόψεις τους για το μέλλον της φορολογικής πολιτικής και του ρόλου του επαγγέλματος σε αυτή, επιδεικνύοντας ταυτοχρόνως την αφοσίωση τους στο κοινό συμφέρον.

Το προκαταρκτικό πρόγραμμα της ημερίδας είναι προσβάσιμο στην διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.fee.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1467&Itemid=106&lang=en