• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Το Νέο Εποπτικό Σκηνικό στο επίκεντρο της συζήτησης

 

Το Νέο Εποπτικό Σκηνικό είναι ο τίτλος μιας εκ των βασικών συζητήσεων του 7ου Risk Management & Compliance Forum, του οποίου χορηγός είναι η Deloitte. Εκπροσωπώντας τη Deloitte, η κα. Αλεξάνδρα Κωστάρα, Financial Services Industry Leader θα μιλήσει για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και την προσαρμογή στο νέο καθεστώς.

Στον απόηχο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι ρυθμίσεις και η εποπτεία έχουν γίνει αλληλένδετα μέρη των στρατηγικών και των επιχειρησιακών μοντέλων των τραπεζών. Οι διοικήσεις των τραπεζών το αναγνωρίζουν αυτό και τα διοικητικά συμβούλια και οι μέτοχοι αναμένουν ότι η επιχειρησιακή στρατηγική θα προλαμβάνει και θα προσαρμόζεται στις ρυθμιστικές και στις εποπτικές αλλαγές. Για τις τράπεζες που εποπτεύονται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, η προσαρμογή αυτή περιπλέκεται από το νέο και εξελισσόμενο εποπτικό πλαίσιο.

Η κα. Κωστάρα στην ομιλία της Deloitte θα παρουσιάσει τις δράσεις τις οποίες πρέπει να λάβουν οι τράπεζες:

  • Εγκαθίδρυση ισχυρών και βιώσιμων σχέσεων με τους επόπτες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και διατήρηση δεσμών με τους εθνικούς επόπτες. Ορισμένες τράπεζες έχουν ενδυναμώσει ή δημιουργήσει συγκεκριμένες ομάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την εποπτεία ώστε να αναπτύξουν αυτούς τους δεσμούς.
  • Συνέπεια στην εφαρμογή των κανονισμών, καθώς και στην εποπτική προσέγγιση, η οποία μπορεί να οδηγήσει τους επόπτες να αναθεωρήσουν τις επιλογές και τις ευχέρειες των εθνικών εποπτικών αρχών και να εξετάσουν τους υπολογισμούς της στάθμισης των κινδύνων που εμπεριέχονται στα στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών.
  • Συμφωνία από κοινού μεταξύ της ανώτερης διοίκησης και του Δ.Σ. της κάθε τράπεζας σχετικά με τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να καταστήσουν το επιχειρησιακό μοντέλο βιώσιμο από εποπτικής πλευράς και να εξετάσουν κατά πόσο θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις αλλαγές αυτές.

Το 7ο Risk Management & Compliance Forum του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 στις 9:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.