• Σήμερα είναι: Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

Το στίγμα της εβδομάδας

 

 

 

Στον αστερισμό των stress test μπαίνουν οι ελληνικές τράπεζες. Η έναρξη της πανευρωπαϊκής άσκησης αντοχής (stress test) των τραπεζών ανακοινώθηκε την περασμένη Τετάρτη από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA), δίνοντας παράλληλα στη δημοσιότητα τα μακροοικονομικά σενάρια, ένα βασικό και ένα δυσμενές, στα οποία θα βασισθεί.

Το stress test έχει σχεδιασθεί για να δώσει στις εποπτικές αρχές, τις τράπεζες και άλλους παράγοντες της αγοράς ένα κοινό αναλυτικό πλαίσιο, ώστε να συγκρίνουν με συνέπεια και να αξιολογήσουν την αντοχή των τραπεζών της ΕΕ σε οικονομικά σοκ.

Η άσκηση δεν θα περιλαμβάνει όρια αποτυχίας, καθώς τα αποτελέσματά της θα χρησιμεύσουν ως εισροή στη Εποπτική Διαδικασία Ελέγχου και Αξιολόγησης

Το βασικό σενάριο, όπως ανακοινώθηκε, είναι εναρμονισμένο με τις προβλέψεις που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Δεκέμβριο, ενώ το δυσμενές σενάριο υποθέτει την υλοποίηση τεσσάρων συστημικών κινδύνων, που θεωρούνται σήμερα ότι αποτελούν τις σημαντικότερες απειλές για τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα.

Το δυσμενές σενάριο έχει σχεδιασθεί, ώστε να διασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο δυσκολίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Το μακροοικονομικό σενάριο περιλαμβάνει μεταβλητές, όπως το ΑΕΠ, τον πληθωρισμό, την ανεργία, τις τιμές στοιχείων ενεργητικού και τα επιτόκια. Καλύπτει την τριετία 2018-2020.
Με βάση το δυσμενές σενάριο, το ΑΕΠ της ΕΕ το 2020 είναι κατά 8,3% χαμηλότερο σε σχέση με το βασικό, με την απόκλιση να είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ασκήσεις αντοχής.

 

Τι προβλέπεται για τις 4 συστημικές τράπεζες

Για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες που εποπτεύονται από την ΕΚΤ, όπως ανακοινώθηκε,  θα ισχύσει το ίδιο stress test με βάση το σενάριο και τη μεθοδολογία της EBA.
Το χρονοδιάγραμμα όμως θα επιταχυνθεί και τα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιευθούν τον Μάιο του 2018 αντί τον Νοέμβριο που ισχύει για τις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, ώστε να ολοκληρωθεί η άσκηση πριν από το τέλος του τρίτου προγράμματος στήριξης.

Όσον αφορά την Ελλάδα, το δυσμενές σενάριο προβλέπει μία σωρευτική υστέρηση του ΑΕΠ κατά 10% έως το 2020 σε σχέση με το βασικό σενάριο.
Ειδικότερα, το βασικό σενάριο προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4% φέτος, 2,5% το 2019 και 2,4% το 2020, ενώ το αρνητικό σενάριο προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης -1,3% φέτος, -2,1% το 2019 και 0,2% το 2020.

Για το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, το βασικό σενάριο προβλέπει τη σταδιακή μείωσή του στο 16,6% το 2020 (19,9% φέτος και 18,3% το 2019), ενώ με το αρνητικό σενάριο προβλέπεται μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 19,1% το 2020 (20,6% φέτος και 20,0% το 2019), δηλαδή υπάρχει μία απόκλιση 2,5 ποσοστιαίων μονάδων από το βασικό σενάριο.

Ο πληθωρισμός με το βασικό σενάριο εκτιμάται περί το 1% στην τριετία (0,9% φέτος, 1,0% το 2019 και 1,1% το 2020),ενώ με το αρνητικό σενάριο εκτιμάται αισθητά χαμηλότερος (0,0% φέτος,-1,1% το2019 και -1,8% το 2020).

Για τις τιμές των κατοικιών, το βασικό σενάριο προβλέπει μικρές μεταβολές (-0,5% φέτος, 0,5% το 2019 και 1,0% το 2020), ενώ το δυσμενές σενάριο προβλέπει σημαντική μείωσή τους (-7,3% φέτος, -6,7% το 2019 και -3,6% το 2020), με μία σωρευτική απόκλιση των τιμών κατά 17,4% έως το 2020 σε σχέση με το βασικό σενάριο.

Η ίδια σωρευτική απόκλιση (17,4%) εκτιμάται για την τριετία και όσον αφορά τις τιμές των εμπορικών ακινήτων, αλλά οι προβλέψεις είναι λίγο χαμηλότερες τόσο για το βασικό όσο και για το δυσμενές σενάριο. Συγκεκριμένα, με το βασικό σενάριο προβλέπεται μία αύξηση των τιμών αυτών κατά 0,3% και για τα τρία χρόνια, ενώ οι προβλέψεις για το δυσμενές είναι -9,2%, -6,1% και -2,2% για το 2018, το 2019 και το 2020, αντίστοιχα.

Για τις τιμές των μετοχών το δυσμενές σενάριο εκτιμά ότι θα είναι χαμηλότερες από ότι στο βασικό σενάριο κατά 30,9% φέτος, κατά 28,2% το 2019 και 22,2% το 2020, ενώ για τα μακροπρόθεσμα επιτόκια προβλέπεται ότι θα είναι υψηλότερα στο αρνητικό σενάριο κατά 1,31 ποσοστιαίες μονάδες φέτος, κατά 1,33 μονάδες το 2019 και κατά 1,26 μονάδες το 2020.
Αισιοδοξία από τραπεζικά στελέχη

Την αισιοδοξία τους ότι οι ελληνικές τράπεζες θα περάσουν με επιτυχία τα προγραμματισμένα τεστ αντοχής εκφράζουν τραπεζικά στελέχη των συστημικών τραπεζών, μετά και την δημοσιοποίηση στα μέσα της εβδομάδας των μακροοικονομικών σεναρίων που θα βασιστούν – του βασικού και του δυσμενούς σεναρίου. Τραπεζικά στελέχη με γνώση του ζητήματος αναφέρουν στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ότι η αισιοδοξία αυτή πηγάζει και από το γεγονός ότι ακόμη και οι παραδοχές στο δυσμενές, δηλαδή το απαισιόδοξο σενάριο, είναι σχετικά ήπιες και πολύ πιο βελτιωμένες σε σύγκριση με το δυσμενές σενάριο των τεστ αντοχής του 2015.

Η πιο απαισιόδοξη παράμετρος της EBA για τις μακροοικονομικές παραδοχές αφορά τις τιμές των ακινήτων, παράμετρος όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, κρίσιμη για τις τράπεζες, καθώς τα ακίνητα αποτελούν τις εμπράγματες εξασφαλίσεις για μεγάλο αριθμό δανείων. Στην περίπτωση του δυσμενούς σεναρίου περιλαμβάνει μια πτώση τόσο για τα οικιστικά όσο και τα εμπορικά ακίνητα κατά περίπου 17,5%. Μια πτώση των τιμών των ακινήτων, οδηγεί σε μείωση της αξίας των εγγυήσεων, επιβάλλοντας στις τράπεζες να διενεργήσουν περισσότερες προβλέψεις.

Επιτελικά στελέχη τραπεζών που επικοινώνησε το ΑΠΕ/ΜΠΕ εκτιμούν ότι τα τελικά αποτελέσματα του τεστ αντοχής θα είναι απόλυτα διαχειρίσιμα και ακόμα και αν προκύψουν κάποιες κεφαλαιακές ανάγκες, θα καλυφθούν από την αγορά. Όπως επισημαίνουν, οι ελληνικές τράπεζες και το ανθρώπινο δυναμικό τους έχει πλέον αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε παρόμοιες διαδικασίες και σε ελέγχους από τις εποπτικές αρχές, γνωρίζει κάθε πτυχή της διαδικασίας και διατηρεί υψηλό επίπεδο συνεργασίας με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Σημειωτέον ότι στο τεστ αντοχής του 2018 θα εξεταστούν 37 τράπεζες από 10 χώρες-μέλη της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων των 4 εγχώριων συστημικών, που καλύπτουν το 70% του ενεργητικού των τραπεζών στην Ευρωζώνη.

 

 

Τον Μάρτιο οι αντικειμενικές

Η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου σε χθεσινή συνέντευξή της για το θέμα της εξίσωσης των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες, αναγνώρισει τις δυσκολίες που υπάρχουν, δεσμεύτηκε όμως ότι το έργο θα ολοκληρωθεί ως τον Μάρτιο. Ξεκαθάρισε επίσης ότι έχει δημιουργηθεί η υποδομή ώστε, όταν η αγορά ομαλοποιηθεί, να μπορούν να υπολογίζονται οι τιμές των αντικειμενικών αξιών συνεχώς σε πραγματικό χρόνο και όχι με καθυστέρηση πολλών ετών όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Η κ. Παπανάτσιου τονίζει ότι «το ΔΝΤ θα έπρεπε να μας έχει ανακοινώσει ήδη το αν θα συμμετάσχει ή όχι στο ελληνικό πρόγραμμα, για να πορευτούμε αναλόγως και εμείς και οι υπόλοιποι θεσμοί». Σε ερώτηση για τους πλειστηριασμούς για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο η υφυπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι «ποτέ δεν υπήρχε εξαίρεση της πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το Δημόσιο”», πρόσθεσε  όμως ότι «το δίχτυ προστασίας ήδη υπάρχει».

 

Περιφερειακό συνέδριο στην Πάτρα

Ξεκινάει σήμερα στις 11:00 το πρωί στην Πάτρα το 9ο περιφερειακό συνέδριο για την παραγωγική ανασυγκρότηση, το οποίο θα ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ, με ομιλία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
Το συνέδριο, το οποίο οργανώνουν  η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, θα πραγματοποιηθεί στο νέο λιμάνι της πόλης και εντάσσεται στον κύκλο των περιφερειακών συνεδρίων, προκειμένου να υπάρξει ένας αποκεντρωμένος διάλογος με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής».
Βασικός σκοπός του συνεδρίου είναι η αναλυτική διερεύνηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Δυτικής Ελλάδας, ώστε να τεθούν ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι για την αναπτυξιακή προοπτική της, στο πλαίσιο ενός συνεκτικού σχεδίου περιφερειακής παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Ρυθμίσεις για 120 δόσεις

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη έως 50.000 ευρώ στα ταμεία εκτός εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Οι αιτήσεις από τους ελεύθερους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται  για ρύθμιση εκτός εξωδικαστικού συμβιβασμού θα γίνονται στο Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και όχι στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους  (ΕΓΔΙΧ ).

Στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ γίνονται μόνο αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών στα ταμεία εντός εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την Υπουργική Απόφαση του κ. Τάσου Πετρόπουλου, η ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη έως 50.000 ευρώ προβλέπει την τήρηση δύο ομάδων προϋποθέσεων.

Η πρώτη ομάδα αφορά κάποιες γενικές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες.

Η δεύτερη ομάδα αφορά κάποιες ειδικές προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με το ακριβές ύψος των οφειλών, την κερδοφορία και το εισόδημα τους.

 

 

Σημαντικά Ελεγκτικά, Λογιστικά και Φορολογικά Θέματα της τελευταίας περιόδου.

 

1)     Πρόγραμμα προετοιμασίας των ελληνικών Φορολογικών & Νομικών μαθημάτων για τις επαγγελματικές εξετάσεις Ιουλίου 2018.

Ιστοσελίδα http: www.soel.gr

http://www.soel.gr/el/νέα-και-ανακοινώσεις-ιεσοελ/449-πρόγραμμα-φορολογικών-νομικών-μαθημάτων-ιουλίου-2018

2)     Πρόσκληση σε συνάντηση με τα ΔΣ των Ελεγκτικών Εταιρειών

Ιστοσελίδα http: www.soel.gr

http://www.soel.gr/el/νέα-και-ανακοινώσεις/448-πρόσκληση-σε-συνάντηση-με-τα-δσ-των-ελεγκτικών-εταιρειών

3)     Σκοπός και περιεχόμενο της σύμβασης έργου

[ Βασίλειος Παπαβασιλείου, Οικονομολόγος, Μ.Β.Α.]

Ιστοσελίδα : e-forologia.gr

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=208727

4)     Πάγια και αποσβέσεις (Λογιστική και φορολογική βάση – Ομοιότητες και διαφορές) – Πίνακας συντελεστών φορολογικών αποσβέσεων (Κατά λογαριασμό λογιστικής). [ Λίνα Μοντεσάντου Λογίστρια-Φοροτεχνικός ].

Ιστοσελίδα : taxheaven.gr

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27493

5)     Τροποποιήσεις στη νομοθεσία των Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρεύσεως Αποχετεύσεως (ΔΕΥΑ) [ΣΟΛ ΑΕ Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών]

 Ιστοσελίδα : e-forologia.gr

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=208682

6)     Εμπορική επιχείρηση με τριγωνικές συναλλαγές σε τρίτες χώρες

Περιοδικό «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»

http://epixeirisi.gr/ΒΗΜΑ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ/22805/Εμπορική-επιχείρηση-με-τριγωνικές-συναλλαγές-σε-τρίτες-χώρες

7)     Παραχώρηση οχήματος σε εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο. Κοινόχρηστα οχήματα. Ιστοσελίδα : www.forin.gr

https://www.forin.gr/articles/article/23449/deaf-1017521-eks-2018

8)     ΠΟΛ. 1015/2018 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄94).

Ιστοσελίδα : www.forin.gr

https://www.forin.gr/articles/article/23450/pol-1015-2018

9)     Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising).

Ιστοσελίδα : taxheaven.gr

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/39271