• Σήμερα είναι: Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

Τράπεζα Ελλάδος: η αλήθεια για το πρωτογενές πλεόνασμα

Ανακοίνωση στην οποία αποτυπώνει τη θέση της σχετικά με το πρωτογενές αποτέλεσμα που έχει πετύχει η χώρα, μετά την πληθώρα δημοσιευμάτων σε σχέση με το αν τα στοιχεία είναι αληθινά, εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Με αφορμή ορισμένα δημοσιεύματα, στα οποία αναφέρεται ότι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Τραπέζης της Ελλάδος για το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζουν «μεγάλη απόκλιση» μεταξύ τους,  εγχώρια νομισματική αρχή επισημαίνει τα ακόλουθα:
1. Στο ταμειακό αποτέλεσμα της Τραπέζης της Ελλάδος παγίως καταγράφονται μόνον οι συναλλαγές που αφορούν στις ταμειακές κινήσεις του Κράτους μέσω των λογαριασμών του στην Τράπεζα της Ελλάδος στην χρονική περίοδο αναφοράς.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την αποπληρωμή παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 4.632 εκατ. ευρώ, οι οποίες και αναγράφονται στην υποσημείωση 4 του Δελτίου Τύπου της ΤτΕ («Καθαρές δανειακές ανάγκες κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση», 10/9/2013).
Η αποπληρωμή αυτή (4.632 εκατ. ευρώ) δεν επηρεάζει βεβαίως το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε εθνικολογιστική βάση διότι όπως είναι γνωστό οι οφειλές αυτές έχουν ήδη υπολογιστεί στο αποτέλεσμα των ετών που δημιουργήθηκαν.
2. Παράλληλα, στο ταμειακό αποτέλεσμα που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος δεν περιλαμβάνονται έσοδα ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ (υποσημείωση 5 στο σχετικό Δελτίο Τύπου της ΤτΕ) από μεταφορά αποδόσεων Ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.
3. Το Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περιλαμβάνει την πληρωμή και είσπραξη των προαναφερθέντων ποσών στο τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Συνεπώς, εάν γίνει η σχετική αναγωγή, δηλαδή από τις δαπάνες του Δελτίου Τύπου της ΤτΕ αφαιρεθεί η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και στα έσοδα του Δελτίου Τύπου της ΤτΕ προστεθεί το ποσό από τη μεταφορά αποδόσεων ελληνικών ομολόγων, τότε το πρωτογενές αποτέλεσμα που παρουσιάζεται στο Δελτίο Τύπου της Τραπέζης της Ελλάδος ταυτίζεται με εκείνο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (2.922 εκατ. ευρώ).