• Σήμερα είναι: Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

Τράπεζα της Ελλάδος: ταμειακό έλλειμμα 9,964 δισ. ευρώ

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 9,964 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 7,672 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, στα οποία δεν περιλαμβάνονται έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, διαμορφώθηκαν σε 41,638 δισ. ευρώ, από 42,919 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 5.638 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, διαμορφώθηκαν σε 52.080 εκατ. ευρώ, από 48.830 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012.

Το ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού (-4,007 δισ. ευρώ) διαμορφώνεται σε πλεόνασμα 3, 131 δισ. ευρώ εάν συμπεριληφθούν έσοδα ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και αφαιρεθούν δαπάνες ύψους περίπου 5,638 δισ. ευρώ, που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.