• Σήμερα είναι: Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΥ

Το 85% των τραπεζών αναφέρει την εφαρμογή ενός προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού ως την επιχειρηματική του προτεραιότητα για το 2018, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της EY, «Global Banking Outlook 2018». Οι τράπεζες θεωρούν κρίσιμες παραμέτρους για τη βιώσιμη επιτυχία τους τις επενδύσεις στην τεχνολογία για την ενίσχυση της αποδοτικότητας, τη διαχείριση των αναδυόμενων κινδύνων και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών ευκαιριών.

Η αντιμετώπιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τις παγκόσμιες τράπεζες (89%) το 2018, αντικαθιστώντας τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τη φήμη, τη συμμόρφωση και την κουλτούρα, η οποία, από κορυφαία προτεραιότητα πέρυσι, βρίσκεται φέτος στην έκτη θέση. Η προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση του σωστού ανθρώπινου δυναμικού (83%) συγκεντρώνει, επίσης, σημαντικό μερίδιο της προσοχής, καθώς οι τράπεζες προσπαθούν να ενσωματώσουν στο προσωπικό τους στελέχη με εμπειρία στον κυβερνοχώρο, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σχετικών δεξιοτήτων.

Η έρευνα, η οποία καταγράφει τις απόψεις ανώτερων στελεχών από 221 τραπεζικά ιδρύματα από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τις αναδυόμενες αγορές και την περιοχή Ασίας – Ειρηνικού, αναδεικνύει την προσπάθεια των τραπεζών να καταστούν ψηφιακά ώριμες. Κινητήριος δύναμη του μετασχηματισμού αυτού δεν είναι πλέον το ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά η ίδια η καινοτομία. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, λίγες μόνο τράπεζες (19%) εκτιμούν ότι είναι σήμερα ψηφιακά ώριμες ή ότι πρωτοστατούν ψηφιακά, ωστόσο, το 62% φιλοδοξεί να πετύχει τον στόχο αυτό έως το 2020.

Άλλα σημαντικά ευρήματα της έρευνας:

• Το 59% των τραπεζών που συμμετείχαν στην έρευνα προβλέπει ότι ο προϋπολογισμός για επενδύσεις στην τεχνολογία θα αυξηθεί πάνω από 10% το 2018.

• Μεταξύ των τραπεζών που αρχίζουν να επενδύουν ή αυξάνουν τις επενδύσεις τους στις νέες τεχνολογίες, το 44% σχεδιάζει να αγοράσει τεχνολογία από τρίτους, ενώ μόνο το 17% σκοπεύει να αποκτήσει την τεχνολογία μέσω εξαγοράς.

• Το 70% των τραπεζών επικαλείται την ενίσχυση της ανταγωνιστικής του θέσης ως βασική αιτία για τις επενδύσεις στην τεχνολογία μέχρι το 2020.

• Η ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ασφάλειας των δεδομένων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις τράπεζες, με το 73% των τραπεζών να επενδύει στην τεχνολογία για να μετριάσει τις κυβερνο-απειλές, χαρακτηρίζοντας την ενισχυμένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τα δεδομένα ως επιχειρηματική προτεραιότητα.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, εταίρος της ΕΥ Ελλάδος και επικεφαλής του τμήματος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρατηρεί: «Δέκα χρόνια μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, η πλειονότητα των τραπεζών διεθνώς, έχοντας ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια, εστιάζει, πλέον, την προσοχή της στην ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι ελληνικές τράπεζες, παράλληλα με την αντιμετώπιση των άμεσων προκλήσεών τους, θα πρέπει να στρέψουν και αυτές την προσοχή τους στην επόμενη μέρα, επενδύοντας στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό».

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις αναφορικά με τις επερχόμενες ημερομηνίες δημοσίευσης των εργασιών σε εξέλιξη του IASB.

IASB: Σχέδιο Δράσης και Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα