• Σήμερα είναι: Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023

Υπεγράφη η 1η (ΣΔΙΤ) για τη Διαχείριση Απορριμμάτων


Η Deloitte, ενεργώντας ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, μέλος Σύμπραξης Εταιρειών Νομικού, Χρηματοοικονομικού & Τεχνικού Συμβούλου, υποστήριξε καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού της υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι και την υπογραφή των χρηματοδοτικών συμβάσεων της πρώτης Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για τη διαχείριση απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία.

Η συγκεκριμένη σύμβαση, για την ολοκλήρωση της οποίας αξιοποιήθηκε διεθνής εμπειρία από αντίστοιχα έργα, αποτελεί έργο ιδιαίτερα απαιτητικό, δεδομένου ότι ολοκληρώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αφορά μια σειρά πολύπλοκων νομικών, οικονομικών και τεχνικών εργασιών. Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι η μελέτη, ασφάλιση, χρηματοδότηση και κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας έως 120.000 τόνων/έτος, Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), νέας Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Κοζάνη, καθώς και η λειτουργία και συντήρηση του συνόλου των υποδομών του ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες τεσσάρων νομών, για 25 χρόνια. Το συγκεκριμένο έργο έχει βραβευθεί από το έγκριτο οικονομικό περιοδικό World Finance ως «Συμφωνία της Χρονιάς 2013 στον τομέα της Διαχείρισης Απορριμμάτων», ενώ επιπλέον η χρηματοδότησή του κατάφερε να συνδυάσει πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Jessica, ελληνική εμπορική τράπεζα, καθώς και από την πλευρά του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης.