• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Φορολογικοί συντελεστές και κανόνες που ισχύουν σε πάνω από 150 χώρες με μια ματιά, PWC

Aναστασία Bόρδου Audit & Assurance Dept.

Worldwide Tax Summaries, Corporate Taxes 2015/16: Ο διεθνής φορολογικός οδηγός για την οικονομική διεύθυνση, τις εξαγορές και συγχωνεύσεις και τη στρατηγική των επιχειρήσεων.

Η PwC δημοσίευσε την έκθεση «Worldwide Tax Summaries. Corporate Taxes 2015/16», την τελευταία από μια σειρά εκθέσεων σχετικά με τη συλλογή εταιρικών φορολογικών συντελεστών και κανόνων απ’ όλο τον κόσμο. Ο οδηγός περιλαμβάνει συνοπτικές παρουσιάσεις για περισσότερες από 150 χώρες, οι οποίες έχουν συνταχθεί από ειδικούς της PwC σε φορολογικά θέματα, και καλύπτουν τις πιο πρόσφατες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία.

Ο οδηγός παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους φόρους εισοδήματος, τη φορολογία των ομίλων, την έκπτωση φόρου και τα φορολογικά κίνητρα, τους παρακρατούμενους φόρους, τους έμμεσους φόρους και τη φορολογική διοίκηση.

«Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές ή δραστηριοποιούνται σε ένα πλήθος χωρών οφείλουν να είναι ενήμερες για τους φορολογικούς συντελεστές και κανόνες που μπορούν να τις επηρεάσουν», υποστηρίζει ο Rick Stamm, αντιπρόεδρος Global Tax της PwC. «Είμαστε το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο παροχής επαγγελματικών φορολογικών υπηρεσιών, και στόχος μας είναι να γνωρίζουμε κάθε στιγμή τις τελευταίες εξελίξεις, ώστε να διασφαλίζουμε ότι η έκθεση “Worldwide Tax Summaries” σας προσφέρει έγκαιρη πληροφόρηση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά».

Η έκθεση «Worldwide Tax Summaries» είναι διαθέσιμη σε τέσσερις μορφές: σε έντυπη μορφή, σε μορφή ebook, σε αρχείο PDF και στο Διαδίκτυο (μπορείτε να την βρείτε στο http://www.pwc.com/gr/en/publications/worldwide-tax-summaries-2015.html). Η ιστοσελίδα προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητήσουν πληροφορίες σε πάνω από 20 κατηγορίες θεμάτων φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων και ενημερώνεται περίπου κάθε 30 μέρες με όλες τις σημαντικές φορολογικές εξελίξεις, ενώ παρέχονται οι ημερομηνίες των πιο πρόσφατων αναθεωρήσεων. Παρέχεται, επίσης, κατάλογος με τους ειδικούς σε θέματα φορολογίας των εταιρειών μελών της PwC σε όλο τον κόσμο, που μπορούν να προσφέρουν συμβουλές και υποστήριξη. Το περιεχόμενο της έκθεσης «Worldwide Tax Summaries» είναι διαθέσιμο και μέσω της ιστοσελίδας των Tax Analysts στο http://www.taxanalysts.com/wts.

Η επικεφαλής του Tax Advisory της PwC στην Ελλάδα, κ. Μαίρη Ψύλλα, δήλωσε: «Ο παγκόσμιος οδηγός της PwC δίνει με συνοπτικό τρόπο γρήγορη απάντηση σε πολλά ερωτήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού και επιτρέπει την ακριβή διαμόρφωση των πραγματικών υποθέσεων στις οποίες η διοίκηση μίας επιχείρησης πρέπει να δώσει απάντηση. Η PwC βρίσκεται πάντοτε κοντά στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς τόσο το οικονομικό αλλά ιδιαίτερα το φορολογικό περιβάλλον αλλάζουν γρήγορα».