• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023

Χαρδούβελης για έλλειψη ρευστότητας

Στην επισήμανση ότι η έλλειψη ρευστότητας υπήρξε καταλυτική για την επιδείνωση της κρίσης προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελής σχολιάζοντας τη συμφωνία στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (COREPER) της ΕΕ για τα Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια (ELTIFs).

Οι πρέσβεις των 28 κρατών-μελών της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία γενικής προσέγγισης για τον κανονισμό σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια.

Στόχος του κανονισμού είναι η καθιέρωση εναρμονισμένων κανόνων λειτουργίας και εποπτείας των ELTIFs, αλλά και να καταστεί δυνατή η προώθηση ενός Ευρωπαϊκού Μακροπρόθεσμου Επενδυτικού Κεφάλαιου το οποίο δημιουργήθηκε και εγκρίθηκε σε ένα κράτος μέλος, σε ένα άλλο κράτος-μέλος.

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, ο κ. Χαρδούβελης δήλωσε πως τα τελευταία χρόνια η έλλειψη ρευστότητας και η παρεπόμενη συνέπεια του περιορισμού των επενδύσεων υπήρξε καταλυτική για την επιδείνωση της κρίσης και ότι η εξεύρεση νέων εναλλακτικών πηγών μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, όπως τα ELTIFs, αποτελεί πολύ σημαντική παράμετρο για την επαναφορά της ευρωπαϊκής οικονομίας στο δρόμο της ανάπτυξης.

«Το νέο εργαλείο θα είναι σημαντικό και για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, πολλές από τις οποίες έχουν περιορισμένες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

» Αυτό ωφελεί την πραγματική οικονομία, παρέχοντας προβλέψιμη και σταθερή ροή χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις και συμβάλλοντας στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδούβελης.

(πηγή: in.gr)